Употребне дозволе 2020.

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
55. 05-351-693/2020  од  31.12.2020. За складиште палета и репро материјала на к.п. 110/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3123 tpl=filebrowser/]
54. 05-351-702/2020  од  30.12.2020. За дограђени и реконструисани стамбени објекат и помоћни објекат на к.п. 3043/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3119 tpl=filebrowser/]
53. 05-351-686/2020  од  30.12.2020. За стамбени објекат П+Пк и помоћног објекта на к.п. 153 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=3118 tpl=filebrowser/]
52. 05-351-709/2020  од  30.12.2020. За стамбени објекат П+1 на к.п. 1152/95 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3115 tpl=filebrowser/]
51. 05-351-710/2020  од  29.12.2020. За стамбени објекат П0+П+М на к.п. 3440/17 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3108 tpl=filebrowser/]
50. 05-351-704/2020  од  28.12.2020. За стамбени објекат П0+П+М на к.п. 1146/66 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3107 tpl=filebrowser/]
49. 05-351-688/2020  од  15.12.2020. За стамбени објекат П+1 на к.п. 4635/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3087 tpl=filebrowser/]
48. 05-351-638/2020  од  27.11.2020. За силосе за житарице са усипним кошем 2×200 т и др. на к.п. 3648 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=3068 tpl=filebrowser/]
47. 05-351-655/2020  од  30.11.2020. За објекат за смештај пољ. производа на к.п. 845/9 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=3067 tpl=filebrowser/]
46. 05-351-623/2020  од  23.11.2020. За стамбени објекат По+П, на к.п. 3438/9 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3056 tpl=filebrowser/]
45. 05-351-631/2020  од  19.11.2020. За складиште окова и шрафовске робе на к.п. 7630/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3052 tpl=filebrowser/]
44. 05-351-601/2020  од  17.11.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 2900 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3037 tpl=filebrowser/]
43. 05-351-604/2020  од  13.11.2020. Стамбени објекат П+0 и два помоћна објекта на к.п. 948/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3033 tpl=filebrowser/]
42. 05-351-590/2020  од  06.11.2020. За стамбени објекат П+1 на к.п. 4402/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3012 tpl=filebrowser/]
41. 05-351-577/2020  од  05.11.2020. За стамбени објекат П+Пк и помоћни објекат на к.п. 961/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=3011 tpl=filebrowser/]
40. 05-351-569/2020  од  30.10.2020. За стају за 24 крмаче, надстрешица за смештај пољ. механизације на к.п. 1217/40 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2982 tpl=filebrowser/]
39. 05-351-506/2020  од  13.10.2020. Стаја за 24 крмаче, прасилиште и смештај сточне хране на к.п. 1593 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2909 tpl=filebrowser/]
38. 05-351-488/2020  од  06.10.2020. Реконструкција и дограња стамбеног објекта на к.п. 1740 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2860 tpl=filebrowser/]
37. 05-351-473/2020  од  02.10.2020. Складиште пољопривредних производа на к.п. 3469/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2859 tpl=filebrowser/]
36. 05-351-472/2020  од  30.09.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација за објекат дечијег диспанзера у Сивцу на к.п. 1703 и 4147 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2858 tpl=filebrowser/]
35. 05-351-449/2020  од  23.09.2020. Стамбени објекат на к.п. 3275 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2857 tpl=filebrowser/]
34. 05-351-453/2020  од  23.09.2020. Прикључни гасовод и МРС на к.п. 3674 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2856 tpl=filebrowser/]
33. 05-351-450/2020  од  23.09.2020. Изградња сушаре капацитета 28 т/х и др. на к.п. 3673 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2855 tpl=filebrowser/]
32. 05-351-447/2020  од  21.09.2020. Санација објекта дечијег диспанзера П+0 у Сивцу на к.п. број 1703 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2816 tpl=filebrowser/]
31. 05-351-429/2020  од  16.09.2020. Надстрешница за пријем кукуруза П+0 на к.п. 8669/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2810 tpl=filebrowser/]
30. 05-351-409/2020  од  08.09.2020. Надстрешица за смештај пољ. механизације на к.п. 685/3 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2793 tpl=filebrowser/]
29. 05-351-374/2020  од 26.08.2020. Стамбени објекат Р+1 на к.п. 539/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2753 tpl=filebrowser/]
28. 05-351-362/2020 од  18.08.2020. Јавна расвета у индустријској зони у Кули на к.п. 9107/2 и др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2737 tpl=filebrowser/]
27. 05-351-357/2020  од 13.08.2020. Стамбени објекат П+М на к.п. 1101/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2728 tpl=filebrowser/]
26. 05-351-351/2020  од 07.08.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 401/4 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2713 tpl=filebrowser/]
25. 05-351-335/2020  од  31.07.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 1140 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2702 tpl=filebrowser/]
24. 05-351-324/2020  од  28.07.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 1217/59 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2697 tpl=filebrowser/]
23. 05-351-315/2020  од  24.07.2020. Стамбени објекат П+1 на к.п. 1152/130 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2691 tpl=filebrowser/]
22. 05-351-293/2020  од 15.07.2020. Прикључни гасовод и МРС на к.п. 7800 и др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2677 tpl=filebrowser/]
21. 05-351-264/2020  од  10.07.2020. Унутрашње гасне инсталације за привремену асфалтну базу на к.п. 7790/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2657 tpl=filebrowser/]
20. 05-351-274/2020  од  10.07.2020. Стамбени објекат П+0 на к.п. 731/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2656 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-236/2020  од  23.06.2020. Стамбени објекат П+1 на к.п. 1146/44 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2612 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-232/2020
од 23.06.2020.
Стамбено-пословни објекат П+3 на к.п. 2800 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2608 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-207/2020
од 04.06.2020.
Помоћни објекат на к.п. 843/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2586 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-191/2020  од 28 .05.2020. За  сушаре за житарице и елеватором и уградњом унутрашње гасне инсталације    на к.п. 4138/1  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2578 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-191/2020  од 26 .05.2020. Прикључни гасовод са МРС  на к.п.  4138/1 И 4138/2  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2574 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-181/2020  od 15 .05.2020. Реконструкцијa и пренамена дела зграде у гасну котларницу И унутрашње гасне инсталације иприкључног гасовода са МРС   на к.п. 8622  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2544 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-168/2020  од 05 .05.2020. Фарма-објекат за тов свиња  850 комада И силоса за храну на к.п. 8742/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2543 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-157/2020  од 04 .05.2020. Надстрешница са усипним кошем  на к.п. 3370  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2542 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-146/2020  од 21 .04.2020. Спортска хала  са прикључцима  на к.п. 1791  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2541 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-112/2020  од 20 .03.2020. Изградњу СТС фарма  20/о,4  кв   на к.п. 7060  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2540 tpl=filebrowser /]
9. 05-351-154/2020  од 21.04.2020. Стамбени објекат По+П+Пк на к.п. 615/6 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2488 tpl=filebrowser /]
8. 05-351-122/2020  од 25 .03.2020. Стамбени објекат П+1  на к.п. 790/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2479 tpl=filebrowser /]
7. 05-351-113/2020  од 17 .03.2020. Стамбени објекат По+П+Пк  на к.п. 1137/5  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2478 tpl=filebrowser /]
6. 05-351-93/2020 од 10.03.2020. Употреба дограђеног и реконструисаног постојећег стамбеног објекта, спратности П+Пк и  помоћног објекта, спратности П+0 на к.п.4044/1 к.о.Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2469 tpl=filebrowser /]
5. 05-351-91/2020 од 05.03.2020.  Инфраструктурни објекат, дограђене фекалне канализације, дужине 462,50 m, са црпном станицом
и шахтом са аутоматском решетком у Улици Његошева на к.п. бр. 5922 к.о. Кула
Кула [wpfilebase tag=file id=2466 tpl=filebrowser /]
4. 05-351-77/2020 од 25.02.2020. Стамбени објекат – салаш П+1 на к.п. број 8648 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2457 tpl=filebrowser /]
3. 05-351-59/2020 од 17.02.2020. Употреба индустриског објекта – привремене монтажне асфалтне базе капацитета 40t/h на кат.парцели бр.7791/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2453 tpl=filebrowser /]
2. 05-351-23/2020 од 06.02.2020. Решење о исправци за Производно трговинско предузеће Анимал Комерц  д.о.о. Београд  Крушчић  [wpfilebase tag=file id=2430 tpl=filebrowser /]
1. 05-351-23/2020 од 22.01.2020. Употреба објекта конзум центра – фарме за алтернативну производњу конзумних јаја који се састоји од два објекта фарме и два монтажна силоса за храну на к.п.2463/16 к.о.Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=2417 tpl=filebrowser /]

Употребне дозволе 2019.

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
49. 05-351-640/2019  од 27 .12.2019. Фарма свиња капацитета 800 крмача  на к.п. 8144/4  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2377 tpl=filebrowser /]
48. 05-351-659/2019  од 26 .12.2019. Економски објекат- надстрешнице  на к.п. 67/2  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2376 tpl=filebrowser /]
47. 05-351-618/2019  од 12 .12.2019. Економски објекат- надстрешнице  на к.п. 4417  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2348 tpl=filebrowser /]
46. 05-351-587/2019  од 27 .11.2019. Пословно-стамбени објекат П+1  са магацином  на к.п. 2601/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2327 tpl=filebrowser /]
45. 05-351-584/2019  од 25 .11.2019. Воћарска кућица П+0 на к.п. 2502  к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=2326 tpl=filebrowser /]
44. 05-351-579/2019  од   21 .11.2019. Стамбени  П+0 на к.п. 1272/8  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2315 tpl=filebrowser /]
43. 05-351-574/2019  од 15 .11.2019. Стамбени  П+0 на к.п. 4846  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2308 tpl=filebrowser /]
42. 05-351-548/2019  од 07 .11.2019. Употреба сушаре на гас, усипни кош и др  на к.п. 685/2.   к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2292 tpl=filebrowser /]
41. 05-351-527/2019  од 01 .11.2019. Употреба фекалне канализације и црпне  станице ЦС1 у делу насеља Црвенка на к.п. 4952/1 и др. к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2291 tpl=filebrowser /]
40. 05-351-533/2019  од 31 .10.2019. Прикључни гасовод са мрс на к.п. 8144/5 И 9611  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2270 tpl=filebrowser /]
39. 05-351-495/2019  од 24 .10.2019. Стамбени објекат По+П на к.п. 114  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2254 tpl=filebrowser /]
38. 05-351-500/2019  од 21 .10.2019. Стамбени и помоћни објекат П+0 на к.п. 2936  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2251 tpl=filebrowser /]
35. 05-351-499/2019  од 21 .10.2019. Надстрешница за смештај пољ.мехнизације на к.п. 323  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2250 tpl=filebrowser /]
34. 05-351-492/2019  од 21 .10.2019. Објекат за тов свиња капацитета 1000 комада  на к.п. 7451  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2249 tpl=filebrowser /]
33. 05-351-489/2019  од 16 .10.2019. Сервис за возила са продавницом и надстрешницом   на к.п. 5255/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2233 tpl=filebrowser /]
32. 05-351-460/2019  од 04 .10.2019. Објекат за складиштење воћа и поврћа на к.п. 7852  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2213 tpl=filebrowser /]
31. 05-351-444/2019 од 01.10.2019  Употреба радионице за израду металних делова за системе за наводњавање на к.п. бр. 7884/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2201 tpl=filebrowser /]
30. 05-351-444/2019  од 01 .10.2019. Радионица за израду металних делова  на к.п.  7884/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2190 tpl=filebrowser /]
29. 05-351-409/2019  од 19 .09.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.  1217/10  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2160 tpl=filebrowser /]
28. 05-351-404/2019  од 13 .09.2019. Пословни објекат  на к.п.  2816  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2153 tpl=filebrowser /]
27. 05-351-377/2019  од 30 .08.2019. Објекат за тов јунади капацитета 40 комада  на к.п. 295/1  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2121 tpl=filebrowser /]
26. 05-351-359/2019  од 27 .08.2019. Инфраструктурни објекат за прикључење отпадних вода у Црвенки  на к.п. 4935/1 и др.  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2109 tpl=filebrowser /]
25. 05-351-351/2019  од 27 .08.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п. 848/4 и 849/3  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=2106 tpl=filebrowser /]
24. 05-351-367/2019  од 27 .08.2019. За  стамбени објекат П+М  на к.п.2603/2   к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2105 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-333/2019  од  21 .07.2019 Прикључак на гасовод и МРС   на к.п. 8622  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2086 tpl=filebrowser /]
22.  05-351-279/2019  од 24 .07.2019. Стамбени објекат П+1  на к.п.308/6   к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2020 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-266/2019  од 17 .07.2019.  Стамбени објекат П+0  на к.п.3728/44   к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2009 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-264/2019  од 15 .07.2019. Стамбени објекат По+П  на к.п.1140/28   к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2004 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-241/2019  од 02 .07.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.2826/1   к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1982 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-239/2019  од 01 .07.2019. Стамбени објекат П+М  на к.п.584   к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1981 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-194/2019 од 23. 05. 2019.  Употреба стамбеног објекта и помоћног објекта –
гараже на парцели к.п. 435 к.о. Липар
Липар [wpfilebase tag=file id=1924 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-170/2019  од 10 .05.2019.  Стамбени објекат По+П  на к.п.  1149/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1887 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-145/2019  од 08.05.2019. Стамбени објекат П+С  на к.п.  7136/19  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1881 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-150/2019  од  25 .04.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п.  8151/1  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1872 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-124/2019  од 12 .04.2019. Надстрешница за смештај пољ.механизације  на к.п. 5279.  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1846 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-113/2019  од  01 .04.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п.  828  к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1829 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-102/2019  од 26 .03.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п.  3449/10  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1820 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-104/2019  од 26 .03.2019. Стамбени објекат По+П+М  на к.п.  603/7  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1819 tpl=filebrowser /]
9. 05-351-73/2019  од 11 .03.2019. Стамбено-пословни објекат П+1  на к.п. 780 .  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1793 tpl=filebrowser /]
8. 05-351-62/2019  од 28 .02.2019. Индустријски објекат за производњу обуће  и др на к.п.  9107/19  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1700 tpl=filebrowser /]
7. 05-351-44/2019  од 19 .02.2019. Сило ћелије 5џ 1897м3, тампон ћелије, сушаре, и др.   на к.п.  8144/5  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1692 tpl=filebrowser /]
6. 05-351-59/2019  од 25 .02.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.  148/2.  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1691 tpl=filebrowser /]
5.  05-351-57/2019  од 25 .02.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.  1191/2.  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1690 tpl=filebrowser /]
4. 05-351-48/2019  од 18 .02.2019. Стамбени објекат П+0  на к.п.  1217/49.  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1686 tpl=filebrowser /]
3. 05-351-46/2019  од 14 .02.2019. Стамбени објекат П0+П  на к.п.  1148/20.  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1684 tpl=filebrowser /]
2. 05-351-33/2019  од 29 .01.2019. Прикључни гасовод са МРС  на к.п.  1988/2 и др.  к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1672 tpl=filebrowser /]
1. 05-351-22/2019  од 18. 01. 2019. Светлосна сигнализација  на углу улица Вељка Влаховића И 16 Дивизије  на к.п.  5850 и др.   к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1667 tpl=filebrowser /]

Употребне дозволе 2018. година

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
57. 05-351-570/2018  од 10 .12.2018 Пословно-стамбени објекат   на к.п. 2813    к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1621 tpl=filebrowser /]
56. 05-351-565/2018  од 04 .12.2018 Стамбено пословни објекат са помоћним објектима  на к.п. 1870    к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1609 tpl=filebrowser /]
55. 05-351-556/2018  од 23 .11.2018 Стамбени објекат По+П+Пк  на к.п. 608/2     к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1589 tpl=filebrowser /]
54. 05-351-548/2018  од 16 .11.2018 Стамбени објекат спратности По+П на к.п. 1010/6 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1583 tpl=filebrowser /]
53. 05-351-546/2018  од 15 .11.2018 СТС 20/0,4 кВ Воћњак на к.п. 7327/5 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1582 tpl=filebrowser /]
52. 05-351-536/2018  од 14 .11.2018 Прикључни гасовод са МРС на к.п. 9107/23 и 9107/28 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1577 tpl=filebrowser /]
51. 05-351-405/2018  од 14 .11.2018 Стамбени објекат По+П+1 на к.п. 1272/21 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1576 tpl=filebrowser /]
50. 05-351-533/2018 од 13.11.2018 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1792 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1573 tpl=filebrowser /]
49. 05-351-537/2018  од 09 .11.2018 Фабрика за обраду текстила на к.п. 9107/28 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1572 tpl=filebrowser /]
48. 05-351-525/2018  од 02 .11.2018 СТС 20/0,4 кВ на к.п. 7451 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1558 tpl=filebrowser /]
47. 05-351-523/2018  од 02 .11.2018 Стаја за тов јунади на к.п. 3922 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1557 tpl=filebrowser /]
46. 05-351-504/2018  од 26 .10.2018 Изградња гасовода у блоку 66 на к.п. 9107/2 и др. к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1548 tpl=filebrowser /]
45. 05-351-500/2018  од 23 .10.2018 Бензинска станица на к.п. 2661 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1541 tpl=filebrowser /]
44. 05-351-496/2018  од 22 .10.2018 Стамбени део стамбено-пословног објекта на к.п. 382/2 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1539 tpl=filebrowser /]
43. 05-351-495/2018  од 22 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 1225/11 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1537 tpl=filebrowser /]
42. 05-351-493/2018  од 22 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 2551 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1536 tpl=filebrowser /]
41. 05-351-494/2018  од 19 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 3439/5 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1532 tpl=filebrowser /]
40. 05-351-486/2018  од   18 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 1413/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1531 tpl=filebrowser /]
39. 05-351-481/2018  од   15 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 1195/4 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1526 tpl=filebrowser /]
38. 05-351-465/2018  од  11 .10.2018 Објекат за тов свиња капацитета 850 комада к.п. 7216 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1524 tpl=filebrowser /]
37. 05-351-444/2018  од 05 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 1841 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1500 tpl=filebrowser /]
36. 05-351-450/2018  од 04 .10.2018 Стамбени објекат на к.п. 900/29 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1499 tpl=filebrowser /]
35. 05-351-386/2018  од 27 .09.2018 Економски објекат на к.п. 4314 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1473 tpl=filebrowser /]
34. 05-351-393/2018  од 18 .09.2018 За стаје за свиње за 300 товљеника на к.п. 1593 к.о. Крушчић Крушчић [wpfilebase tag=file id=1451 tpl=filebrowser /]
33. 05-351-378/2018  од 11 .09.2018 Заливни систем са бунарима, СТС и магацина на к.п. 7043 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1376 tpl=filebrowser /]
32. 05-351-328/2018  од 22 .08.2018 Тоалет на к.п. 9714/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1288 tpl=filebrowser /]
31. 05-351-336/2018  од 17 .08.2018 Сило ћелије 3 x 1000т и др. на к.п. 5819 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1286 tpl=filebrowser /]
30. 05-351-316/2018  од 08 .08.2018 Изградња складишта металне робе , на к.п. број 4893/11 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1266 tpl=filebrowser /]
29. 05-351-11/2018  од 03 .08.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 1217/6 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1258 tpl=filebrowser /]
28. 05-351-300/2018  од   31 .07.2018 Самоуслужне аутоперионице 3118/1 на к.п. к.о.Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1251 tpl=filebrowser /]
27. 05-351-290/2018  од  18.07.2018 Стамбени објекат П+Пк на к.п. 1163/1 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1234 tpl=filebrowser /]
26. 05-351-273/2018 од 06.07.2018 Oбјекат специјалистичких служби са пасрелом Дом Здравља Кула на к.п. 4221/2 к.о. Kула Kула [wpfilebase tag=file id=1222 tpl=filebrowser /]
25. 05-351-272/2018 од 05.07.2018 Монтажно бетонске трафостанице- Дом Здравља Кула на к.п. 4221/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1221 tpl=filebrowser /]
24. 05-351-274/2018 од 05.07.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 1836/2 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1216 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-244/2018  од 21.06.2018 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 248371 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1195 tpl=filebrowser /]
22. 05-351-247/2018  од 21.06.2018 Стамбени објекат П+0 на к.п. 8833/3 к.о.Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1194 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-207/2018 od 08.06.2018. Употреба складишта пољопривредних производа, колске ваге и вагарске кућице на кат.парцели бр.3469/1 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1167 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-200/2018 од 06. 06. 2018. Изградња стамбеног објекта спратности Сут+П са прикључцима на инфраструктуру на парцели к.п. 975 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1159 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-167/2018  од 24 .05.2018 Стамбени објекат П+0 на к.п. 116/35 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=1137 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-170/2018  од 23 .05.2018 Стамбени објекат По+П+м на к.п. 1173/7 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1131 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-137/2018  од 10 .05.2018 Стубна трафостаница 20/0,4 кВ -фарма на к.п. 8182/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1106 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-109/2018  од 18 .04.2018 Стамбени објекат По+ П+М на к.п. 3449/15 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1065 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-100/2018  од 02 .04.2018 Фарма за тов свиња на к.п. 8182/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1055 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-74/2018  од 14 .03.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 423 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1032 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-70/2018  од 08 .03.2018 Стамбени објекат По+П на к.п. 595/4,594/2 и 4952/3 к.о. Црвенка Црвенка [wpfilebase tag=file id=1027 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-54/2018  од 27 .02.2018 Употреба школских просторија у згради средњег образовања на к.п. 2836 и 2839 к.о Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1026 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-49/2018  од 22 .02.2018 Пословни објекат на к.п. 3074 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=1015 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-55/2018  од 22 .02.2018 Складиште за житарице 2x 1120т, помоћног магацина на к.п. 5819 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1014 tpl=filebrowser /]
09. 05-351-51/2018  од 22 .02.2018 Стамбени објекат По+П на к.п. 1905 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=1010 tpl=filebrowser /]
08. 05-351-38/2018  од 13 .02.2018 Стамбени објекат П+Пк на к.п. 4150/7 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=1003 tpl=filebrowser /]
07. 05-351-24/2018  од 02 .02.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 2804 к.о.Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=994 tpl=filebrowser /]
06. 05-351-16/2018  од 25 .01.2018 Стамбени објекат П+0 на к.п. 1225/7 к.о.Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=993 tpl=filebrowser /]
05. 05-351-19/2018  од 25 .01.2018 Стамбени објекат П+М на к.п. 2851/2 к.о.Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=992 tpl=filebrowser /]
04. 05-351-11/2018  од 25 .01.2018 Стамбени објекат По+П на к.п. 3439/11 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=989 tpl=filebrowser /]
03. 05-351-15/2018  од 22 .01.2018 Стубна трафостаницу 20/0,4 кВ и трофазног напајања бунара на к.п. 7604 к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=987 tpl=filebrowser /]
02. 05-351-6/2018  од 17 .01.2018 Стамбени објекат П+1 на к.п. 1867 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=981 tpl=filebrowser /]
01. 05-351-8/2018  од 17 .01.2018 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 1084/14 к.о. Липар Липар [wpfilebase tag=file id=980 tpl=filebrowser /]

Употребне дозволе 2017. година

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
60. 05-351-510/2017  од 29 .12.2017 Продавница мешовите робе на к.п. 2582/1 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=977 tpl=filebrowser /]
59. 05-351-501/2017  од  28 .12.2017 Постављање ТК кабла за проширење телекомуникационе мреже у Црвенки на к.п. 4996 и 5006 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=975 tpl=filebrowser /]
58. 05-351-498/2017  од 27 .12.2017 Стакленик П+0 на к.п. 1496/1 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=971 tpl=filebrowser /]
57. 05-351-506/2017  од 26 .12.2017 Стамбени објекат П+Пк на к.п. 2477 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=969 tpl=filebrowser /]
56. 05-351-492/2017  од 19 .12.2017 Стамбени објекат П+М на к.п. 688 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=961 tpl=filebrowser /]
55. 05-351-466/2017  од 08 .12.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 4094/10 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=948 tpl=filebrowser /]
54. 05-351-468/2017  од 08 .12.2017 Стамбени објекат П+М на к.п. 1225/10 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=947 tpl=filebrowser /]
53. 05-351-436/2017  од 20 .11.2017 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 4003 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=922 tpl=filebrowser /]
52. 05-351-395/2017  од  27 .10.2017 Монтажно бетонска трафостаница 20/0,4 кВ на к.п. 9059 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=917 tpl=filebrowser /]
51. 05-351-427/2017  од  16 .11.2017 Стамбени објекат П+М на к.п. 1084/8 к.о. Липар [wpfilebase tag=file id=916 tpl=filebrowser /]
50. 05-351-428/2017  од 13 .11.2017 Прикључак на дистрибутивни гасовод са МРС и уградња унутрашње гасне инсталације на постојећој стамбеној згради на к.п. 3143/8 и др. к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=911 tpl=filebrowser /]
49. 05-351-418/2017  од 14 .11.2017 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 1149/4 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=910 tpl=filebrowser /]
48. 05-351-404/2017  од 02.11.2017 Помоћни објекат П+0 на к.п. 583 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=900 tpl=filebrowser /]
47. 05-351-400/2017  од 02 .11.2017 За стамбени објекат П+М на к.п. 1853/2 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=899 tpl=filebrowser /]
46. 05-351-370/2017  од 10 .10.2017 Изградња хладњаче за воће капацитета 450 т на к.п. 453 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=869 tpl=filebrowser /]
45. 05-351-339/2017  од 02 .10.2017 Изградња- проширења телекомуникационе мреже Црвенка – подручје МИНИ ИПАН Зеленгора на к.п. 9355/1 и др к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=861 tpl=filebrowser /]
44. 05-351-330/2017  од 26 .09.2017 Реконструкција унутрашњих гасних инсталација, изграђеног прикључног гасовода и регулационе станице на к.п. 9300/1 и др к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=847 tpl=filebrowser /]
43. 05-351-329/2017  од 22 .09.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 7218/29 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=840 tpl=filebrowser /]
42. 05-351-327/2017  од  22 .09.2017 Економски објекат- за смештај пољ.механизације П+0 на к.п. 955 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=839 tpl=filebrowser /]
41. 05-351-322/2017  од 18 .09.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 548 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=836 tpl=filebrowser /]
40. 05-351-301/2017  од 31 .08.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 5179 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=814 tpl=filebrowser /]
39. 05-351-300/2017  од 30 .08.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 1217/14 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=813 tpl=filebrowser /]
38. 05-351-253/2017  од 31 .07.2017 Стамбени објекат По+П на к.п. 7136/23 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=789 tpl=filebrowser /]
37. 05-351-255/2017  од 27 .07.2017 Стамбени објекат По+П+Пк на к.п. 1141/1 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=784 tpl=filebrowser /]
36. 05-351-247/2017  од 26 .07.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 1301/1 к.о. Крушчић [wpfilebase tag=file id=780 tpl=filebrowser /]
35. 05-351-248/2017  од 26 .07.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 977 к.о. Крушчић [wpfilebase tag=file id=779 tpl=filebrowser /]
34. 05-351-240/2017  од 18 .07.2017 Стамбени објекат По+П+1 на к.п. 446/1 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=769 tpl=filebrowser /]
33. 05-351-231/2017  од 17.07.2017 Пословни објекат – станица за снабдевање моторних возила са ТНГом на к.п. 5500 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=767 tpl=filebrowser /]
32. 05-351-220/2017 од 05.07.2017 За стамбени објекат П+М , на к.п. 5153/1 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=738 tpl=filebrowser /]
31. 05-351-219/2017 од 04.07.2017  За стамбени објекат По+П+Пк , на к.п. 1138/2 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=737 tpl=filebrowser /]
30. 05-351-208/2017 od 26 .06.2017. За гаражу за возила , на к.п.3259/1 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=731 tpl=filebrowser /]
29. 05-351-199/2017  од 15.06.2017 Изградња стамбеног објекта П+0 на к.п. број 116/25 к.о. Липар [wpfilebase tag=file id=717 tpl=filebrowser /]
28. 05-351-191/2017 од 13.06.2017 . Изградња стамбеног објекта  Сут+П+Пот на к.п.  број 1514/1  к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=716 tpl=filebrowser /]
27. 05-351-184/2017 од  07.06.2017 Изградња стамбеног објекта По+П+М на к.п. број 1137/6 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=708 tpl=filebrowser /]
26. 05-351-173/2017 од 17 .05.2017 Стамбени објекат П+1, на к.п. 1979 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=693 tpl=filebrowser /]
25. 05-35-162/2017  од 15 .05.2017 Проширење телекомуникационе мреже на к.п. 1071/19 И др. к.о. Липар [wpfilebase tag=file id=691 tpl=filebrowser /]
24. 05-351-168/2017  од 15 .05.2017 Стамбени објекат По+П+М, на к.п. 731 к.о. Липар [wpfilebase tag=file id=689 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-158/2017  од 12 .05.2017 Магацин металних елемената, на к.п. 981/8 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=688 tpl=filebrowser /]
22. 05-351-157/2017  od  10 .05.2017 Стамбени објекат П+М, на к.п.8269 И 8270 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=683 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-146/2017  од 27 .04.2017 Рибњак на к.п.6683/2 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=666 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-150/2017  од 27.04.2017 Стамбени објекат По+П на к.п.606/6 и 607/10 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=664 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-143/2017  од 24.04.2017 Употреба ТТ кабла за проширење телекомуникационе мреже на к.п.5861 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=658 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-135/2017  од 21.04.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п.2411/1 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=655 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-124/2017  од 20.04.2017 Објекат за смештај пољ. механизације и објекат за тов јунади са сило јамом на к.п.462 к.о. Липар [wpfilebase tag=file id=653 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-116/2017  од 11 .04.2017 Стамбени објекат П+0 са подрумом на к.п.2146/8 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=643 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-110/2017  од 10 .04.2017 Стамбени објекат П+Пк са подрумом на к.п.1272/13 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=640 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-91/2017  од 30.03.2017 Употреба пословног објекта магацина намештаја на к.п. 7627 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=627 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-74/2017  од  22 .03.2017 Употреба инфраструктурног објекта оптичког каблаТКЦ Кула на к.п. 5924 и др. к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=567 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-70/2017  од 17 .03.2017 Стамбени објекат П+Пк и помоћни објекат П+0 на к.п. 2312 к.о. Крушчић [wpfilebase tag=file id=549 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-72/2017  од 17 .03.2017 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 1276/14 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=548 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-63/2017 од 15 .03.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 1029/1 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=545 tpl=filebrowser /]
09. 05-351-55/2017  од 08.03.2017 Употреба оптичког кабла ТКЦ Кула на к.п. 1510/1 И др . к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=540 tpl=filebrowser /]
08. 05-351-54/2017  од  06.03.2017 Стамбени објекат П+1 на к.п. 4101 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=534 tpl=filebrowser /]
07. 05-351-44/2017 од  21 .02.2017 За фарму- прасилиште за узгој крмача капацитета 200 комада И др. на к.п. 8144/1 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=527 tpl=filebrowser /]
06. 05-351-46/2017 од 17.02.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 8687/22 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=524 tpl=filebrowser /]
05. 05-351-45/2017 од 17.02.2017 Стамбени објекат П+М на к.п. 788/1 и 789/1 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=523 tpl=filebrowser /]
04. 05-351-36/ 2017 од  09.02.2017 Силосне ћелије 3×700т и др на к.п. 5486 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=521 tpl=filebrowser /]
03. 05-351-20/2017 од 27.01.2017 Стамбени објекат П+0 на к.п. 3185 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=512 tpl=filebrowser /]
02. 05-351-16/2017 од 26.01.2017 Постављање оптичког кабла на к.п. 4947 и др. к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=511 tpl=filebrowser /]
01. 05-351-15/2017 од 25.01.2017 стамбени објекат П+1 на к.п. 1949 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=508 tpl=filebrowser /]

Употребне дозволе 2016.година

Редни број Број предмета / Датум издавања Употребна дозвола Место градње Инвеститор – преузимање
44. 05-351-350/2016 од 26 .12.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 608/19 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=487 tpl=filebrowser /]
43. 05-351-345/2016 од 22.12.2016 Надстрешница за смештај пољ.механизације П+0 и на к.п. 930 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=484 tpl=filebrowser /]
42. 05-351-339/2016 од 19.12.2016 Стамбени објекат П+1 и на к.п. 3990/16 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=481 tpl=filebrowser /]
41. 05-351-335/2016 од 15 .12.2016 Стамбени објекат П+0 и на к.п. 1217/31 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=478 tpl=filebrowser /]
40. 05-351-323/2016 од  06 .12.2016 Стамбени објекат П+0 и помоћни објекат на к.п. 5321 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=468 tpl=filebrowser /]
39. 05-351-317/2016 од  06 .12.2016 Стамбени објекат П+П к на к.п. 868/2 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=467 tpl=filebrowser /]
38 05-351-316/2016 од 01 .12.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 3236 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=464 tpl=filebrowser /]
37. 05-351-240/2016 od 27 .09.2016 Стамбени објекат П+М на к.п. 1913/36 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=407 tpl=filebrowser /]
36. 05-351-213/2016 od 12 .09.2016 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 530 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=391 tpl=filebrowser /]
35. 05-351-202/2016 od 01 .09.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 2693  к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=360 tpl=filebrowser /]
34. 05-351-201/2016 od 31 .08.2016 Стамбени објекат П+М на к.п. 2740/2 к.о. Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=359 tpl=filebrowser /]
33. 05-351-189/2016 od 30 .08.2016 Гаража на к.п. 3666/28 к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=357 tpl=filebrowser /]
32. 05-351-170/2016 od 12 .08.2016 Стамбени објекат По+П+М на к.п. 3440/10 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=340 tpl=filebrowser /]
31. 05-351-159/2016 од 03 .08.2016 Стамбени објекат П+Пк и помоћни објекат П+0 на к.п. 9707  к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=175 tpl=filebrowser /]
30. 05-351-158/2016 од 28.07.2016 Надстрешница за смештај пољ. механизације на к.п. 7852 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=165 tpl=filebrowser /]
29. 05-351-140/2016 од 13.07.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 826/3 и 823/2  к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=164 tpl=filebrowser /]
28. 05-351-138/2016 од 12.07.2016 Стамбени објекат По+П на к.п. 1250  к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=185 tpl=filebrowser /]
27. 05-351-135/2016 од 11.07.2016 Котларница са чврстог горива на гас    на к.п. 3656/4  к.о. Црвенка [wpfilebase tag=file id=159 tpl=filebrowser /]
26. 05-351-120/2016 од 23.06.2016 Објекта за смештај пољопривредне механизације Руски Крстур  [wpfilebase tag=file id=157 tpl=filebrowser /]
25. 05-351-94/2016 од 02.06.2016 Стамбени објекат По + П на к.п. 1146/29  к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=170 tpl=filebrowser /]
24. 05-351-74/2016 од 12.05.2016 Стамбени објекат По+П Кула [wpfilebase tag=file id=181 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-71/2016 од 11.05.2016. Ловачки дом П+1 на к.п. 2923 Сивац [wpfilebase tag=file id=172 tpl=filebrowser /]
22. 05-351-63/2016 од 20.04.2016. Стамбени објекат П+0 на к.п. 3942 к.о. Сивац [wpfilebase tag=file id=171 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-50/2016 од 08.04.2016 Објекат за дораду пољопривредних производа на к.п. 1827/3 к.о. Кула [wpfilebase tag=file id=182 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-52/2016 од 07.04.2016 Стамбени објекат П+0 Кула [wpfilebase tag=file id=160 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-47/2016 од 05.04.2016 Стамбени објекатП+М Кула [wpfilebase tag=file id=177 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-39/2016 од 29.03.2016 Употреба стамбеног објекта По+П Кула [wpfilebase tag=file id=158 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-31/2016 од 22.03.2016 Употреба
две вертикалне хладњаче за хлађење шећерног сока
Црвенка [wpfilebase tag=file id=163 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-30/2016 од 21.03.2016 Стамбени објекат П+М Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=178 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-28/2016 од 22.03.2016 Стамбени објекат П+0 Руски
Крстур
.[wpfilebase tag=file id=173 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-26/2016 од 18.03.2016 Стамбени објекат По+П+М Липар [wpfilebase tag=file id=176 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-22/2016 од 11.03.2016 Стамбени објекат П0+П Кула [wpfilebase tag=file id=166 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-21/2016 од 08.03.2016 Стамбени објекат П+М + помоћни објекат Кула [wpfilebase tag=file id=167 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-16/2016 од 25.02.2016. Ветеринарска амбуланта и апотека Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=179 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-13/2016 од 17.02.2016. Стамбени објекат П+М из Руског Крстура Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=184 tpl=filebrowser /]
9. 05-351-12/2016 од
17.02. 2016.
Стамбена кућа П+0
у Црвенки
Црвенка [wpfilebase tag=file id=161 tpl=filebrowser /]
8. 05-351-211/2015 од 9.02.2016. Бунар БК-1 у Кули Кула
7. 05-351-9/2016 од 04.02.2016. Верски објекат и звоник Липар [wpfilebase tag=file id=162 tpl=filebrowser /]
6. 05-351-10/2016
од 03.02.2016.
Стамбени објекат П+1 Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=174 tpl=filebrowser /]
5. 05-351-7/2016 од 29.01.2016. 3 бунара за санитарну воду у Крушчићу Крушчић [wpfilebase tag=file id=156 tpl=filebrowser /]
4. 05-351-6/2016 од 26.01. 2016.  Стамбени објекат П+М Руски
Крстур
[wpfilebase tag=file id=183 tpl=filebrowser /]
3. 05-351-2015/2015
од 11.01.2016.
Употреба стамбеног објекта – салаша Сивац [wpfilebase tag=file id=168 tpl=filebrowser /]
2. 05-351-204/2015
од 25.12.2015.
Употреба самоуслужне аутоперионице Кула [wpfilebase tag=file id=169 tpl=filebrowser /]
1. 05-351-141/2015
од 15.10.2015.
  Употреба подног складишта  житарица и уљарица  Крушчић  [wpfilebase tag=file id=180 tpl=filebrowser /]