Решења по члану 145. за 2020. годину

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
244. 05-351-713/2020
од 31.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/8  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3122 tpl=filebrowser/]
243. 05-351-711/2020
од 30.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 961  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3117 tpl=filebrowser/]
242. 05-351-706/2020
од 30.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за пословни објекат на к.п. 870/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3116 tpl=filebrowser/]
241. 05-351-657/2020
од 08.12.2020. год.

Реконструкција водоводне мреже у Кули у деловима улица ЈНА, Матије Гупца и Петефи Шандора на к.п. 2244 и др. к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3105 tpl=filebrowser/]
240. 05-351-692/2020
од 23.12.2020. год.

Реконструкција водоводне мреже у Кули у деловима улица ЈНА, Матије Гупца и Петефи Шандора на к.п. 5928 и др. к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3099 tpl=filebrowser/]
239. 05-351-687/2020
од 16.12.2020. год.

Реконструкција водоводне мреже у Црвенки у улици Лењинова и Саве Ковачевића на к.п. 4930 и др. к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3094 tpl=filebrowser/]
238. 05-351-684/2020
од 15.12.2020. год.

Реконструкција водоводне мреже у Крушчићу на к.п. 1368 и др. к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3092 tpl=filebrowser/]
237. 05-351-671/2020
од 14.12.2020. год.

Изградња виноградарске кућице на к.п. 7928 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3091 tpl=filebrowser/]
236. 05-351-675/2020
од 11.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1443  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3085 tpl=filebrowser/]
235. 05-351-676/2020
од 11.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/17  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3084 tpl=filebrowser/]
234. 05-351-663/2020
од 06.12.2020. год.

Изградња система даљинског управљања и надзора постојећег водовода на к.п. 9000 и 8997 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3083 tpl=filebrowser/]
233. 05-351-656/2020
од 04.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/20  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3079 tpl=filebrowser/]
232. 05-351-662/2020
од 04.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/48  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3078 tpl=filebrowser/]
231. 05-351-661/2020
од 04.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3275  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3077 tpl=filebrowser/]
230. 05-351-668/2020
од 04.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2624  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3076 tpl=filebrowser/]
229. 05-351-659/2020
од 03.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2371  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3075 tpl=filebrowser/]
228. 05-351-658/2020
од 02.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3190  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3074 tpl=filebrowser/]
227. 05-351-653/2020
од 02.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2243  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3071 tpl=filebrowser/]
226. 05-351-652/2020
од 02.12.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8540/1  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3070 tpl=filebrowser/]
225. 05-351-651/2020
од 30.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 615/6  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3066 tpl=filebrowser/]
224. 05-351-643/2020
од 26.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2011 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3064 tpl=filebrowser/]
223. 05-351-640/2020
од 26.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 599/1 i 560/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3063 tpl=filebrowser/]
222. 05-351-641/2020
од 26.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 906 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=3062 tpl=filebrowser/]
221. 05-351-642/2020
од 26.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 669 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3061 tpl=filebrowser/]
220. 05-351-636/2020
од 25.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1416 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3060 tpl=filebrowser/]
219. 05-351-629/2020
од 23.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 787/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3054 tpl=filebrowser/]
218. 05-351-616/2020
од 20.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1380 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3053 tpl=filebrowser/]
217. 05-351-615/2020
од 19.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1693 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3044 tpl=filebrowser/]
216. 05-351-617/2020
од 19.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2514 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3043 tpl=filebrowser/]
215. 05-351-625/2020
од 17.11.2020. год.

Изградња прикључног електро кабловског вода на к.п. 5787, 5908 и 2832 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3042 tpl=filebrowser/]
214. 05-351-618/2020
од 17.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 657/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3041 tpl=filebrowser/]
213. 05-351-613/2020
од 17.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/13 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3040 tpl=filebrowser/]
212. 05-351-612/2020
од 17.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3378 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3039 tpl=filebrowser/]
211. 05-351-614/2020
од 19.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/44 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3038 tpl=filebrowser/]
210. 05-351-594/2020
од 09.11.2020. год.

Изградња светлосне сигнализације на укрштању улица Маршала Тита и Њигошеве на к.п. 4935/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3031 tpl=filebrowser/]
209. 05-351-580/2020
од 16.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1849 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3022 tpl=filebrowser/]
208. 05-351-579/2020
од 13.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 897/2  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3021 tpl=filebrowser/]
207. 05-351-595/2020
од 13.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3767  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3020 tpl=filebrowser/]
206. 05-351-560/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/23  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3019 tpl=filebrowser/]
205. 05-351-584/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1427  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3018 tpl=filebrowser/]
204. 05-351-563/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1594/1  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=3017 tpl=filebrowser/]
203. 05-351-581/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1159  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3016 tpl=filebrowser/]
202. 05-351-582/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1257  к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=3015 tpl=filebrowser/]
201. 05-351-558/2020
од 12.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 464  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3014 tpl=filebrowser/]
200. 05-351-564/2020
од 10.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 499/2  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3013 tpl=filebrowser/]
199. 05-351-559/2020
од 09.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2478  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=3004 tpl=filebrowser/]
198. 05-351-555/2020
од 06.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4033  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3003 tpl=filebrowser/]
197. 05-351-554/2020
од 06.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 214/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=3002 tpl=filebrowser/]
196. 05-351-550/2020
од 06.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/36  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3001 tpl=filebrowser/]
195. 05-351-552/2020
од 06.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4038  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=3000 tpl=filebrowser/]
194. 05-351-532/2020
од 05.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1253  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2999 tpl=filebrowser/]
193. 05-351-547/2020
од 05.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни објекат на к.п. 4173 и 4174 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2998 tpl=filebrowser/]
192. 05-351-526/2020
од 05.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1273/4  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2997 tpl=filebrowser/]
191. 05-351-533/2020
од 05.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5403  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2996 tpl=filebrowser/]
190. 05-351-578/2020
од 04.11.2020. год.

Реконструкција дела пословне зграде на к.п. 2380/5 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2995 tpl=filebrowser/]
189. 05-351-587/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња унутрашње гасне инсталације за стамбени пословни објекат П+3 на к.п. 2800 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2994 tpl=filebrowser/]
188. 05-351-531/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/59 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2993 tpl=filebrowser/]
187. 05-351-527/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 179 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2992 tpl=filebrowser/]
186. 05-351-585/2020
од 03.11.2020. год.

Изградња прикључног гасовода са регуационе станице на к.п. 2800 и 5911 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2991 tpl=filebrowser/]
185. 05-351-530/2020
од 03.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 900  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2990 tpl=filebrowser/]
184. 05-351-568/2020
од 03.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1414/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2989 tpl=filebrowser/]
183. 05-351-565/2020
од 29.10.2020. год.

Адаптација и енергетска санација пословног објекта на к.п. 2847/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2988 tpl=filebrowser/]
182. 05-351-567/2020
од 29.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1139/7  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2987 tpl=filebrowser/]
181. 05-351-557/2020
од 28.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1137  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2986 tpl=filebrowser/]
180. 05-351-562/2020
од 28.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 804/1  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2985 tpl=filebrowser/]
179. 05-351-499/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1144/9  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2984 tpl=filebrowser/]
178. 05-351-525/2020
од 20.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4828  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2983 tpl=filebrowser/]
177. 05-351-523/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4336  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2977 tpl=filebrowser/]
176. 05-351-535/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5665/4  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2976 tpl=filebrowser/]
175. 05-351-524/2020
од 04.11.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3051  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2975 tpl=filebrowser/]
174. 05-351-553/2020
од 29.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3019  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2974 tpl=filebrowser/]
173. 05-351-511/2020
од 28.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2394  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2973 tpl=filebrowser/]
172. 05-351-510/2020
од 28.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5192  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2971 tpl=filebrowser/]
171. 05-351-514/2020
од 28.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 22 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=2970 tpl=filebrowser/]
170. 05-351-561/2020
од 27.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/81 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2964 tpl=filebrowser/]
169. 05-351-546/2020
од 27.10.2020. год.

Реконструкција водоводне мреже у Сивцу на к.п. 4260 и др. к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2963 tpl=filebrowser/]
168. 05-351-549/2020
од 23.10.2020. год.

Реконструкција и пренамена дела стамбено-пословне зграде П+3 на к.п. 2832 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2962 tpl=filebrowser/]
167. 05-351-538/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2640 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2961 tpl=filebrowser/]
166. 05-351-518/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 750/6 к.о. кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2960 tpl=filebrowser/]
165. 05-351-491/2020
од 27.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 354 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2948 tpl=filebrowser/]
164. 05-351-493/2020
од 27.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1203/4 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2947 tpl=filebrowser/]
163. 05-351-497/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/55 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2939 tpl=filebrowser/]
162. 05-351-528/2020
од 21.10.2020. год.

Изградња надстрешице косог транспортера за суви истовар репе на к.п. 3657 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2938 tpl=filebrowser/]
161. 05-351-517/2020
од 16.10.2020. год.

Изградња објекта за смештај пољопривредних машина на к.п. 5149 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2937 tpl=filebrowser/]
160. 05-351-534/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1764 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2925 tpl=filebrowser/]
159. 05-351-485/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1167 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2923 tpl=filebrowser/]
158. 05-351-492/2020
од 23.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 410 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2922 tpl=filebrowser/]
157. 05-351-515/2020
од 14.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3041 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2921 tpl=filebrowser/]
156. 05-351-490/2020
од 20.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3871 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2920 tpl=filebrowser/]
155. 05-351-479/2020
од 20.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3914 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2919 tpl=filebrowser/]
154. 05-351-484/2020
од 19.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4699/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2918 tpl=filebrowser/]
153. 05-351-478/2020
од 16.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4106 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2917 tpl=filebrowser/]
152. 05-351-529/2020
од 15.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1001/11 o 1001/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2912 tpl=filebrowser/]
151. 05-351-501/2020
од 15.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2665  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2911 tpl=filebrowser/]
150. 05-351-477/2020
од 14.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1378  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2905 tpl=filebrowser/]
149. 05-351-470/2020
од 14.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 139  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2904 tpl=filebrowser/]
148. 05-351-476/2020
од 13.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1114  к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2903 tpl=filebrowser/]
148. 05-351-476/2020
од 13.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1114  к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2903 tpl=filebrowser/]
147. 05-351-469/2020
од 09.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 377  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2888 tpl=filebrowser/]
146. 05-351-504/2020
од 08.10.2020. год.

Изградња помоћног објекта на к.п. 948/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2887 tpl=filebrowser/]
145. 05-351-505/2020
од 08.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3003/1  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2886 tpl=filebrowser/]
144. 05-351-446/2020
од 06.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4598  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2885 tpl=filebrowser/]
143. 05-351-454/2020
од 06.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2575  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2884 tpl=filebrowser/]
142. 05-351-502/2020
од 06.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3449 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2883 tpl=filebrowser/]
141. 05-351-465/2020
од 06.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3169 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2882 tpl=filebrowser/]
140. 05-351-462/2020
од 06.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 612/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2881 tpl=filebrowser/]
139. 05-351-486/2020
од 05.10.2020. год.

Реконструкција стамбеног простора у згради за становање на к.п. 3717/10 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2880 tpl=filebrowser/]
138. 05-351-466/2020
од 05.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3971 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2879 tpl=filebrowser/]
137. 05-351-463/2020
од 05.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 808/5 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2878 tpl=filebrowser/]
136. 05-351-445/2020
од 02.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5114 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2877 tpl=filebrowser/]
135. 05-351-457/2020
од 02.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3781 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2876 tpl=filebrowser/]
134. 05-351-440/2020
од 01.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 401/2 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2875 tpl=filebrowser/]
133. 05-351-442/2020
од 01.10.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4673/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2874 tpl=filebrowser/]
132. 05-351-431/2020
од 30.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 668/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2873 tpl=filebrowser/]
131. 05-351-430/2020
од 30.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3523/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2872 tpl=filebrowser/]
130. 05-351-432/2020
од 29.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1958 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2871 tpl=filebrowser/]
129. 05-351-455/2020
од 25.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5521 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2870 tpl=filebrowser/]
128. 05-351-433/2020
од 24.09.2020. год.

Постављање кабловског вода 20кв и СТС асфалтна база на к.п. 7791/1 и др. к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2869 tpl=filebrowser/]
127. 05-351-428/2020
од 22.09.2020. год.

Изградња помоћног објекта на к.п. 3008/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2868 tpl=filebrowser/]
126. 05-351-437/2020
од 22.09.2020. год.

Уградња унутршњих гасних инсталација у стамбеном објекту изграђеном на парцели к.п. број 598 к.о. Крушчић и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на парцели к.п. број  1370 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2815 tpl=filebrowser/]
125. 05-351-436/2020
од 18.09.2020. год.

Уградња унутршњих гасних инсталација у стамбеном објекту изграђеном на парцели к.п. број 155/4 к.о. Крушчић и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на парцели к.п. број  1394 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2812 tpl=filebrowser/]
124. 05-351-435/2020
од 17.09.2020. год.

Уградња унутршњих гасних инсталација у стамбеном објекту изграђеном на парцели к.п. број 1429/1 к.о. Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на парцели к.п. број  3369 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2811 tpl=filebrowser/]
123. 05-351-411/2020
од 10.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 735 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2791 tpl=filebrowser/]
122. 05-351-410/2020
од 09.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6835/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2790 tpl=filebrowser/]
121. 05-351-407/2020
од 09.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за зграду пољопривреде на к.п. 1707 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2789 tpl=filebrowser/]
120. 05-351-408/2020
од 08.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3773 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2788 tpl=filebrowser/]
119. 05-351-395/2020
од 07.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/4 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2787 tpl=filebrowser/]
118. 05-351-387/2020
од 02.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за помоћне објекате на к.п. 2136 I 2137 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2772 tpl=filebrowser/]
117. 05-351-386/2020
од 01.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 444 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2771 tpl=filebrowser/]
116. 05-351-381/2020
од 01.09.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 693 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2770 tpl=filebrowser/]
115. 05-351-380/2020
од 31.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1458 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2769 tpl=filebrowser/]
114. 05-351-379/2020
од 28.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3164/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2760 tpl=filebrowser/]
113. 05-351-394/2020
од 28.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3881 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2759 tpl=filebrowser/]
112. 05-351-372/2020
од 25.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 710 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2752 tpl=filebrowser/]
111. 05-351-373/2020
од 25.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1310 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2751 tpl=filebrowser/]
110. 05-351-360/2020
од 21.08.2020. год.

Изградња објекта за сладиштење воћа и поврћа на к.п. 7852 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2749 tpl=filebrowser/]
109. 05-351-369/2020
од  24.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 843/7 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2748 tpl=filebrowser/]
108. 05-351-371/2020
од 24.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1149 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2747 tpl=filebrowser/]
107. 05-351-367/2020
од 21.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2143 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2746 tpl=filebrowser/]
106. 05-351-366/2020
од  21.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3750 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2745 tpl=filebrowser/]
105. 05-351-359/2020
од  19.08.2020. год.

Изградња помоћног објекта на к.п. 7555/7 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2741 tpl=filebrowser/]
104. 05-351-364/2020
од 20.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3804 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2739 tpl=filebrowser/]
103. 05-351-365/2020
од 20.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1764 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2738 tpl=filebrowser/]
102. 05-351-346/2020
од  07.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1408/13 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2712 tpl=filebrowser/]
101. 05-351-349/2020
од 06.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 892 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2711 tpl=filebrowser/]
100. 05-351-336/2020
од  03.08.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 842/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2707 tpl=filebrowser/]
99. 05-351-332/2020
од 31.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1744/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2706 tpl=filebrowser/]
98. 05-351-322/2020
од  31.07.2020. год.

Изградња економског објекта на к.п. 8615 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2705 tpl=filebrowser/]
97. 05-351-329/2020
од  30.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1876 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2704 tpl=filebrowser/]
96. 05-351-328/2020
од 30.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 412/1 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2703 tpl=filebrowser/]
95. 05-351-304/2020
од 28.07.2020. год.

Изградња помоћног објекта на к.п. 731/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2698 tpl=filebrowser/]
94. 05-351-327/2020
од 29.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/48 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2696 tpl=filebrowser/]
93. 05-351-309/2020
од 27.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 946 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2692 tpl=filebrowser/]
92. 05-351-307/2020
од  23.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за објекат трговине на к.п. 410 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2688 tpl=filebrowser/]
91. 05-351-307/2020
од  23.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/119 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2687 tpl=filebrowser/]
90. 05-351-292/2020
од 20.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/25 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2686 tpl=filebrowser/]
89. 05-351-290/2020
од 17.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/30 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2668 tpl=filebrowser/]
88. 05-351-285/2020
од 17.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 214/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2667 tpl=filebrowser/]
87. 05-351-280/2020
од 15.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8136/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2665 tpl=filebrowser/]
86. 05-351-284/2020
од 15.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2096/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2664 tpl=filebrowser/]
85. 05-351-286/2020
од 14.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 101 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2671 tpl=filebrowser/]
84. 05-351-278/2020
од 14.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/24 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2670 tpl=filebrowser/]
83. 05-351-279/2020
од 14.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5083 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2669 tpl=filebrowser/]
82. 05-351-276/2020
од 14.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2531/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2663 tpl=filebrowser/]
81. 05-351-272/2020
од 09.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 431 и др. к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2655 tpl=filebrowser/]
80. 05-351-273/2020
од 09.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1463 и др. к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2654 tpl=filebrowser/]
79. 05-351-260/2020
од 08.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8359 и др. к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2653 tpl=filebrowser/]
78. 05-351-259/2020
од  07.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 849/3 и др. к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2652 tpl=filebrowser/]
77. 05-351-118/2020
од  06.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3978 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2644 tpl=filebrowser/]
76. 05-351-254/2020
од  03.07.2020. год.

Изградња прикључка на гасовод и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2044 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2648 tpl=filebrowser/]
75. 05-351-258/2020
од  03.07.2020. год.

Изградња прикључног гасовода, примарне МРС и разводне дистрибутивне мреже са секундарним МРС на к.п. 5887/4 и 1499/15 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2647 tpl=filebrowser/]
74. 05-351-242/2020
од  01.07.2020. год.

Изградња помоћног објекта на к.п. 2070 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2646 tpl=filebrowser/]
73. 05-351-247/2020
од  01.07.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.607/8 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2634 tpl=filebrowser/]
72. 05-351-243/2020
од  30.06.2020. год.

Изградња економског објекта на к.п. 3618 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2645 tpl=filebrowser/]
71. 05-351-246/2020
од  30.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.479/1 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2628 tpl=filebrowser/]
70. 05-351-238/2020 од  26.06.2020. год.

Изградња прикључног гасовода са МРС на к.п. 3674 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2625 tpl=filebrowser/]
69. 05-351-231/2020
од 26.06.2020. год.

Постављање нисконапонског вода и трофазно напајање објеката на к.п. 8615 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2619 tpl=filebrowser/]
68. 05-351-239/2020
од  26.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.1720 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2618 tpl=filebrowser/]
67. 05-351-230/2020
од 23.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3439/11 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2607 tpl=filebrowser/]
66. 05-351-228/2020
од 19.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1440/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2596 tpl=filebrowser/]
65. 05-351-220/2020
од 18.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат к.п. на 777 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2595 tpl=filebrowser/]
64. 05-351-219/2020
од 17.06.2020. год.

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1177/1 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2594 tpl=filebrowser/]
63. 05-351-209/2020
од 11.06.2020. год

Изградња типског гасног приључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/126 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2588 tpl=filebrowser/]
62. 05-351-206/2020
од 03.06.2020. год.

Изградња разводног постројења 20 кв РП индустрија и др. на к.п. 9107/5 и 9107/6 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2587 tpl=filebrowser /]
61. 05-351-201/2020
од 01.06.2020.

Трофазно прикључење привремене монтажне асфалтне базе и изградња СТС 20/0,4 КВ   на к.п. 7791/1  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2580 tpl=filebrowser /]
60. 05-351-194/2020
од 28.05.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени и помоћни објекат на к.п.153  к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=2579 tpl=filebrowser /]
59. 05-351-197/2020 од 28.05.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1139/3  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2575 tpl=filebrowser /]
58. 05-351-189/2020 од 22.05.2020

Изградња фекалне канализације у ул. Стевана Сремца у Кули    на к.п. 5906/2 И др.   к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2569 tpl=filebrowser /]
57. 05-351-174/2020 од 12.05.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1022  к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2568 tpl=filebrowser /]
56. 05-351-152/2020 од 24.04.2020 

Изградња прикључног гасовода са МРС на к.п.  7800 И др.  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2567 tpl=filebrowser /]
55. 05-351-151/2020 од 27.04.2020

Изградња унутрашње гасне инсталације за привремену асфалтну базу   на к.п. 7791/1 И др.   к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2566 tpl=filebrowser /]
54. 05-351-139/2020 од 13.04.2020

Изградња објекта за смештај  пољ. механизације на к.п.  1702  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2565 tpl=filebrowser /]
53. 05-351-107/2020 од 17.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1152/124 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2561 tpl=filebrowser /]
52. 05-351-102/2020 од 12.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 608/19  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2560 tpl=filebrowser /]
51. 05-351-101/2020 од   12.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  824/28 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2559 tpl=filebrowser /]
50. 05-351-109/2020 од   13.03.2020

Изградња поџемног кабловског вода 20 кв, НН кабловског вода 0,4 кв И наџемног  НН вода 0,4 кв  на к.п.  4952/1 И 4935/1  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2558 tpl=filebrowser /]
49. 05-351-100/2020 од 09.03.2020

Промена намене  објекта у објекат за складиштење  пољ.производа  на к.п. 845/9   к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2557 tpl=filebrowser /]
48. 05-351-85/2020 од 03.03.2020

Изградња надстрешнице за смештај  пољ. механизације на к.п.  1217/40  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2556 tpl=filebrowser /]
47. 05-351-87/2020 од 06.03.2020

Замена СН постројења у ЗТС 20/0,4 кв  Фарма  на к.п.2465/16   к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2555 tpl=filebrowser /]
46. 05-351-69/2020 од 14.02.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1761/1  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2554 tpl=filebrowser /]
45. 05-351-66/2020 од 14.02.2020 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3567/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2553 tpl=filebrowser /]
44. 05-351-67/2020 од 14.02.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3569   к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2552 tpl=filebrowser /]
43. 05-351-65/2020 од 14.02.2020 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3568/1  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2551 tpl=filebrowser /]
42. 05-351-64/2020 од 14.02.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2113/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2550 tpl=filebrowser /]
41. 05-351-32/2020 од 29.01.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 946/1  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2549 tpl=filebrowser /]
40. 05-351-33/2020 од 29.01.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 456  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2548 tpl=filebrowser /]
39. 05-351-162/2020 од 04.05.2020 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2351  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2513 tpl=filebrowser /]
38. 05-351-161/2020 од 04.05.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 570/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2512 tpl=filebrowser /]
37. 05-351-158/2020 од 29.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 300  к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2510 tpl=filebrowser /]
36. 05-351-160/2020 од 29.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3777  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2509 tpl=filebrowser /]
35. 05-351-159/2020 од 29.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 634  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2508 tpl=filebrowser /]
34. 05-351-144/2020 од 10.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4337  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2487 tpl=filebrowser /]
33. 05-351-143/2020 од 10.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3100  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2486 tpl=filebrowser /]
32. 05-351-145/2020 од  10.04.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4028  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2485 tpl=filebrowser /]
31. 05-351-131/2020 од 27.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за зграду занатства на к.п.1757  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2482 tpl=filebrowser /]
30. 05-351-126/2020 од 25.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1220/9  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2480 tpl=filebrowser /]
29. 05-351-125/2020 од 25.03.2020

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1497/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2477 tpl=filebrowser /]
28. 05-351-124/2020 од 25.03.2020 

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1805/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2476 tpl=filebrowser /]
27. 05-351-104/2020 од 12.03.2020.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту у Црвенки, ул. Отона Жупанчића бр.12 на к.п.бр.4759 к.о.Црвенка и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2473 tpl=filebrowser /]
26. 05-351-105/2020 од 12.03.2020. 

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту у Руском Крстуру, на к.п.бр.2324 к.о.Руски Крстур и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2472 tpl=filebrowser /]
25. 05-351-94/2020 од 05.03.2020.

Изградња 5 гасних
генератора топлоте на к.п. 1499/15 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2468 tpl=filebrowser /]
24. 05-351-83/2020 од 25.02.2020. 

Изградња надстрешнице за пријем кукуруза на парцели к.п. број 8669/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2459 tpl=filebrowser /]
23. 05-351-81/2020 од 25.02.2020.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  1765 к.о. Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Руски Крстур  [wpfilebase tag=file id=2458 tpl=filebrowser /]
22. 05-351-80/2020 од 26.02.2020. 

Извођење радова на уградњи унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту у Руском Крстуру, на к.п.бр.7001/2 к.о.Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2455 tpl=filebrowser /]
21. 05-351-79/2020 од 24.02.2020.

Уградња унутрашњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту у Руском Крстуру, ул. Фрушкогорска бр.96 на к.п.бр.1734 к.о.Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2454 tpl=filebrowser /]
20. 05-351-78/2020 од 21.02.2020.

Реконструкција и проширење општинског пута Руски Крстур – Крушчић на парцелама к.п. број 8909 к.о. Руски Крстур и к.п. број 3218 к.о. Крушчић (I фаза) и парцелама к.п. број 1369/1 и 1403 к.о. Крушчић (II фаза)

Руски Крстур и Крушчић [wpfilebase tag=file id=2451 tpl=filebrowser /]
19. 05-351-73/2020 од 18.02.2020.

уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  601/5, 602/5, 603/4 и 604/5 к.о. Црвенка и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

 Црвенка [wpfilebase tag=file id=2448 tpl=filebrowser /]
18. 05-351-72/2020 од 1802. 2020.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  3935/1 к.о. Кула  и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Кула [wpfilebase tag=file id=2447 tpl=filebrowser /]
17. 05-351-63/2020 од 18.02. 2020. Уградња унутрашње  гасне инсталације за фискултурну салу основне школе “Петефи бригада“ у Кули на парцели к.п. број 4390/1 и 4404/1 к.о Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2446 tpl=filebrowser /]
16. 05-351-62/2020 од 14. 02.2020. Изградњa мернорегулационе станице Г-100 и прикључка на постојећу дистрибутивну гасну мрежу за основну школу “Петефи бригада“ у Кули на парцели к.п. број 4390/1 к.о Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2445 tpl=filebrowser /]
15. 05-351-60/2020 од 12.02.2020. Реконструкцијa и енергетскa санацијa објекта основне школе, фискултурне сале, спортских терена и уређења платоа и стаза на парцели к.п. број 735 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2444 tpl=filebrowser /]
14. 05-351-48/2020 од 31.01.2020. Изградња нисконапонског прикључног кабловског вода за прикључење вишепородично стамбено пословног објекта на парцелама к.п. 2815/1, 2815/2, 5909, 5911 и 2800 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2409 tpl=filebrowser /]
13. 05-351-31/2020 од 23.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1146/9  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2408 tpl=filebrowser /]
12. 05-351-15/2020 од 20.01.2020 Реконструкција разводног постројења 20 кВ –железничка станица   на к.п. 8621/1  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2407 tpl=filebrowser /]
11. 05-351-22/2020 од 20.01.2020 Изградња  прикључног гасовода и МРС Г-100  за      на к.п. 3728/61, 3728/59 и 3728/57  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2406 tpl=filebrowser /]
10. 05-351-27/2020 од 22.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1047  к.о. Руски Крстур Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2403 tpl=filebrowser /]
9. 05-351-16/2020 од 17.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.4509/5  к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2402 tpl=filebrowser /]
8. 05-351-13/2020 од 16.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.185  к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2400 tpl=filebrowser /]
7. 05-351-14/2020 од 16.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 5278 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2399 tpl=filebrowser /]
6. 05-351-12/2020 од 15.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 119 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2398 tpl=filebrowser /]
5. 05-351-11/2020 од 15.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 114/1 к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2397 tpl=filebrowser /]
4. 05-351-10/2020 од 14.01.2020 Изградња  виноградарске кућице   на к.п. 7931/1к.о. Кула Кула [wpfilebase tag=file id=2396 tpl=filebrowser /]
3.  05-351-4/2020 од 09.01.2020 Изградња  унутрашње гасне инсталације за  зграду школе    на к.п. 735 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2393 tpl=filebrowser /]
2. 05-351-8/2020 од 13.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3498/2 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2384 tpl=filebrowser /]
1. 05-351-7/2020 од 13.01.2020 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3080 к.о. Сивац Сивац [wpfilebase tag=file id=2383 tpl=filebrowser /]

 

 

Решења по члану 145. за 2019. годину

Р. број Број предмета / Датум издавања Издата решења Место градње Инвеститор
238. 05-351-664/2019 од 31.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3207 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2382 tpl=filebrowser /]
237. 05-351-655/2019 од 26.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1254/33 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2374 tpl=filebrowser /]
236. 05-351-630/2019 од 19.12.2019

Изградња  МРС Г-40 и прикључак на дистр.гасну мрежу за објекте ОШ 20 октобар на к.п. 735 и 4171/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2372 tpl=filebrowser /]
235. 05-351-649/2019 од 25.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3728/44 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2367 tpl=filebrowser /]
234. 05-351-647/2019 од 24.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2305  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2366 tpl=filebrowser /]
233. 05-351-644/2019 од 23.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3990/41  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2362 tpl=filebrowser /]
232. 05-351-646/2019 од 23.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1925/3  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2361 tpl=filebrowser /]
231. 05-351-642/2019 од 20.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.606/9  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2360 tpl=filebrowser /]
230. 05-351-645/2019 од 20.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1254/12 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2359 tpl=filebrowser /]
229. 05-351-641/2019 од 20.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2866 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2358 tpl=filebrowser /]
228. 05-351-632/2019 од 19.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3633 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2357 tpl=filebrowser /]
227. 05-351-627/2019 од 17.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3546/3 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2356 tpl=filebrowser /]
226. 05-351-615/2019 од 10.12.2019

Изградња челичног решеткастог стуба и прикључног кабловског вода 20кВ   до СТС фарма, на к.п. 7060 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2347 tpl=filebrowser /]
225. 05-351-624/2019 од 16.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3546/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2346 tpl=filebrowser /]
224. 05-351-623/2019 од 16.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3521 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2345 tpl=filebrowser /]
223. 05-351-621/2019 од 13.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2266/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2344 tpl=filebrowser /]
222. 05-351-620/2019 од 12.12.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 794/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2343 tpl=filebrowser /]
221. 05-351-605/2019 од 06.12.2019

Доградња помоћног објекта на к.п.6985  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2333 tpl=filebrowser /]
220. 05-351-601/2019 од 05.12.2019

Изградња економског објекта спратности П+Пк  на к.п. 8173  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2332 tpl=filebrowser /]
219. 05-351-602/2019 од 05.12.2019

Изградња прикључног гасовода И МРС на к.п.2834/3 И др.  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2331 tpl=filebrowser /]
218. 05-351-594/2019 од 27.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.758  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2325 tpl=filebrowser /]
217. 05-351-593/2019 од 27.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1387  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2324 tpl=filebrowser /]
216. 05-351-582/2019 од 25.11.2019

Изградња стубне трафостанице 20 кВ са прикључним водом на к.п.8620  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2321 tpl=filebrowser /]
215. 05-351-581/2019 од 25.11.2019

Измештање дела трасе  20кВ кабловског вода  на к.п.8620  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2320 tpl=filebrowser /]
214. 05-351-585/2019 од 25.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.6782/1  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2319 tpl=filebrowser /]
213. 05-351-568/2019 од   15.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2603/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2307 tpl=filebrowser /]
212, 05-351-567/2019 од 14.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3104  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2306 tpl=filebrowser /]
211. 05-351-566/2019 од 13.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.4069  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2305 tpl=filebrowser /]
210. 05-351-555/2019 од 12.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.306  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2304 tpl=filebrowser /]
209. 05-351-573/2019 од 15.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1272/12  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2303 tpl=filebrowser /]
208. 05-351-569/2019 од   13.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.407 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2302 tpl=filebrowser /]
207. 05-351-570/2019 од 13.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1079/4  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2301 tpl=filebrowser /]
206. 05-351-554/2019 од 08.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2002  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2290 tpl=filebrowser /]
205. 05-351-551/2019 од 07.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.299  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2289 tpl=filebrowser /]
204. 05-351-552/2019 од 07.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.4832  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2288 tpl=filebrowser /]
203. 05-351-536/2019 од 05.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.712/1  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2286 tpl=filebrowser /]
202. 05-351-540/2019 од 05.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1990 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2285 /]
201. 05-351-534/2019 од 04.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1412 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2284 tpl=filebrowser /]
200. 05-351-539/2019 од 04.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1642  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2283 tpl=filebrowser /]
199. 05-351-530/2019 од 04.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3981/2  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2282 tpl=filebrowser /]
198. 05-351-535/2019 од 01.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.5429  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2281 tpl=filebrowser /]
197. 05-351-538/2019 од 05.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.4158  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2280 tpl=filebrowser /]
196. 05-351-544/2019 од   05.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2694/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2279 tpl=filebrowser /]
195. 05-351-528/2019 од 01.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3050/1  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2278 tpl=filebrowser /]
194. 05-351-532/2019 од   01.11.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 918 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2277 tpl=filebrowser /]
193. 05-351-523/2019 од 31.10.2019

Реконструкција пословног објекта на к.п.2801/6  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2276 tpl=filebrowser /]
192. 05-351-529/2019 од 31.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1152/51  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2275 tpl=filebrowser /]
191. 05-351-531/2019 од 31.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/85 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2274 tpl=filebrowser /]
190. 05-351-520/2019 од 30.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2690/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2273 tpl=filebrowser /]
189. 05-351-521/2019 од 30.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.551  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2272 tpl=filebrowser /]
187. 05-351-524/2019 од 30.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2250/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2271 tpl=filebrowser /]
186. 05-351-525/2019 од 31.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2983 и 2984/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2267 tpl=filebrowser /]
185. 05-351-526/2019 од 31.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1678 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2266 tpl=filebrowser /]
184. 05-351-522/2019 од 30.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 984 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2265 tpl=filebrowser /]
183. 05-351-519/2019 од 29.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 161 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2259 tpl=filebrowser /]
182. 05-351-513/2019 од 29.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3928/2  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2258 tpl=filebrowser /]
181. 05-351-510/2019 од 29.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.3475  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2257 tpl=filebrowser /]
180. 05-351-511/2019 од 29.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 619/1  к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2256 tpl=filebrowser /]
179. 05-351-512/2019 од 28.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2160/5  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2255 tpl=filebrowser /]
178. 05-351-497/2019 од 23.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2330  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2253 tpl=filebrowser /]
177. 05-351-496/2019 од 23.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.698  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2252 tpl=filebrowser /]
176. 05-351-734/2019 од 16.10.2019

Инвестиционо одржавање –замена прозора на згради осовне школе ,Вељко Влаховић  на к.п.  734  к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2232 tpl=filebrowser /]
175. 05-351-487/2019 од 17.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 5690  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2231 tpl=filebrowser /]
174. 05-351-482/2019 од 16.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 991  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2230 tpl=filebrowser /]
173. 05-351-483/2019 од 16.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 989/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2229 tpl=filebrowser /]
172. 05-351-477/2019 од 15.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са KМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3837 к.о. Kула

Кула [wpfilebase tag=file id=2228 tpl=filebrowser /]
171. 05-351-478/2019 од 14.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са KМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2106  к.о. Руски Kрстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2227 tpl=filebrowser /]
170. 05-351-458/2019 од 07.10.2019

Адаптација санитраних чворова на згради ОШ Вељко Влаховић на к.п. 734 к.о. Крушчић

Крушчић [wpfilebase tag=file id=2212 tpl=filebrowser /]
169. 05-351-462/2019 od  07.10.2019

Санација објекта дечијег диспанзера у Сивцу на к.п. 1703 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2211 tpl=filebrowser /]
168. 05-351-464/2019 од 09.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2373 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2210 tpl=filebrowser /]
167. 05-351-466/2019 од 09.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2203/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2209 tpl=filebrowser /]
166. 05-351-465/2019 од 09.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1415 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2208 tpl=filebrowser /]
165. 05-351-450/2019 од 04.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4085  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2207 tpl=filebrowser /]
164. 05-351-452/2019 од 03.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3695  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2206 tpl=filebrowser /]
163. 05-351-449/2019 од 03.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4094/18  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2205 tpl=filebrowser /]
162. 05-351-451/2019 од 03.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1140/11  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2204 tpl=filebrowser /]
161. 05-351-453/2019 од 02.10.2019.

Уградња унутрашњих гасних инсталација у постојећи стамбени објекат на к.п. бр. 7558/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2203 tpl=filebrowser /]
160. 05-351-441/2019 од 02.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 983 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2192 tpl=filebrowser /]
159. 05-351-442/2019 од 01.10.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 8279  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2191 tpl=filebrowser /]
158. 05-351-443/2019 од 01.10.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  3368 к.о. Црвенка  и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2189 tpl=filebrowser /]
157. 05-351-434/2019 од  25.09.2019

Доградња дистрибутивне гасне мреже на к.п.  9891/1 И 9891/2 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2177 tpl=filebrowser /]
156. 05-351-422/2019 од 24.09.2019

Изградња воћарске кућице на к.п. 7967  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2176 tpl=filebrowser /]
155. 05-351-431/2019 од 26.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1793 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2175 tpl=filebrowser /]
154. 05-351-425/2019 од 26.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3666/17  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2174 tpl=filebrowser /]
153. 05-351-432/2019 од 24.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 319/2 к.о. Липар

Липар [wpfilebase tag=file id=2173 tpl=filebrowser /]
152. 05-351-417/2019 од 19.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.1806  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2172 tpl=filebrowser /]
151. 05-351-412/2019 од 18.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1168 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2168 tpl=filebrowser /]
150. 05-351-411/2019 од 18.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 936/1 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2166 tpl=filebrowser /]
149. 05-351-410/2019 од 18.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1979 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2165 tpl=filebrowser /]
148. 05-351-418/2019 од 18.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 503 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2164 tpl=filebrowser /]
147. 05-351-413/2019 од 18.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2906  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2163 tpl=filebrowser /]
146. 05-351-415/2019 од 17.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2659 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2162 tpl=filebrowser /]
145. 05-351-414/2019 од 17.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 421 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2161 tpl=filebrowser /]
144. 05-351-391/2019 од 09.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1149/1 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2154 tpl=filebrowser /]
143. 05-351-383/2019 од 05.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3930/28 к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2151 tpl=filebrowser /]
142. 05-351-392/2019 од 06.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2101 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2150 tpl=filebrowser /]
141. 05-351-384/2019 од 04.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.801/1  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2149 tpl=filebrowser /]
140. 05-351-386/2019 од 04.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3856 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2148 tpl=filebrowser /]
139. 05-351-385/2019 од 04.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 8127 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2147 tpl=filebrowser /]
138. 05-351-390/2019 од 06.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4846 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2134 tpl=filebrowser /]
137. 05-351-382/2019 од 03.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1602 к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2119 tpl=filebrowser /]
136. 05-351-381/2019 од 03.09.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1283/2 к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2118 tpl=filebrowser /]
135. 05-351-370/2019 од 30.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1978/5 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2117 tpl=filebrowser /]
134. 05-351-369/2019 од 29.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 442 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2116 tpl=filebrowser /]
133. 05-351-363/2019 од 29.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2600 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2115 tpl=filebrowser /]
132. 05-351-371/2019 од 29.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2616  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2114 tpl=filebrowser /]
131. 05-351-364/2019 од 28.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2454/2  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2113 tpl=filebrowser /]
130. 05-351-358/2019 од 28.08.2019

Изградња надстрешнице за смештај пољ.механизације на к.п. 67/2  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2112 tpl=filebrowser /]
129. 05-351-365/2019 од 27.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 300/2 к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2111 tpl=filebrowser /]
128. 05-351-362/2019 од 29.08.2019

Иизградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3256  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2108 tpl=filebrowser /]
127. 05-351-361/2019 од 29.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 826/3  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2107 tpl=filebrowser /]
126. 05-351-340/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4079  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2101 tpl=filebrowser /]
125. 05-351-341/2019 од 22.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 108  к.о. Руски Крстур

Руски Крстур [wpfilebase tag=file id=2100 tpl=filebrowser /]
124. 05-351-344/2019 од 22.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4062  к.о. Сивац

Сивац [wpfilebase tag=file id=2099 tpl=filebrowser /]
123. 05-351-336/2019 од 22.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4667  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2098 tpl=filebrowser /]
122. 05-351-346/2019 од 26.08.2019

Адаптација објекта на к.п. 3113  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2097 tpl=filebrowser /]
121. 05-351-335/2019 од   26.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 5246/2  к.о. Кула

Кула [wpfilebase tag=file id=2095 tpl=filebrowser /]
120. 05-351-334/2019 од 26.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1275  к.о. Црвенка

Црвенка [wpfilebase tag=file id=2094 tpl=filebrowser /]
119. 05-351-339/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2955  к.о. Кула

Кула Icon of Мондом Jосип Мондом Jосип (95.0 KiB)
118. 05-351-338/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1689  к.о. Руски Крстур 

Руски Крстур Icon of Ковач Јаким Ковач Јаким (95.4 KiB)
117. 05-351-337/2019 од 23.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1352/4  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Грубор Љубомир Грубор Љубомир (95.5 KiB)
116. 05-351-327/2019 од 20.08.2019

Изградња надстрешнице за пољ. механизацију  на к.п.  809/1  к.о. Кула

Кула Icon of Поповић Драган Поповић Драган (117.4 KiB)
115. 05-351-328/2019 од 20.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3990/5  к.о. Кула

Кула Icon of Марковић Војин Марковић Војин (94.8 KiB)
114. 05-351-324/2019 од 19.08.2019

Изградња прикључног кабловског вода на к.п.  3728/61 и 5923  к.о. Кула

Кула Icon of ЕПС Дистрибуција  ЕПС Дистрибуција (74.4 KiB)
113. 05-351-332/2019 од 19.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  4563  к.о. Кула

Кула Icon of Лацко Габријела Лацко Габријела (94.7 KiB)
112. 05-351-330/2019 од 19.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2673  к.о. Сивац

Сивац Icon of Миковић Бранислав Миковић Бранислав (94.6 KiB)
111. 05-351-314/2019 од 15.08.2019

Изградња нисконапонског кабловског вода   на к.п. 4935/1 И 3105  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of ЕПС Дистрибуција  ЕПС Дистрибуција (74.9 KiB)
110. 05-351-317/2019 од 14.08.2019

Изградња МБТС 20/0,4 кВ, спортски центар на к.п. 3728/61  к.о. Кула

Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (74.5 KiB)
109. 05-351-329/2019 од 16.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1254/25  к.о. Кула

Кула Icon of Бобоцки Милан Бобоцки Милан (94.8 KiB)
108. 05-351-319/2019 од 15.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  8687/26  к.о. Сивац

Сивац Icon of Ђуришић Александар Ђуришић Александар (95.2 KiB)
107. 05-351-305/2019 од 12.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2963  к.о. Сивац

Сивац Icon of Јокић Лазар Јокић Лазар (100.9 KiB)
106. 05-351-307/2019 од 08.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3120 к.о. Сивац

Сивац Icon of Рајић Милена Рајић Милена (95.6 KiB)
105. 05-351-302/2019 од 07.08.2019

Изградња воћарске кућице на к.п. 2502   к.о. Липар

Липар Icon of Поповић Раде Поповић Раде (110.2 KiB)
104. 05-351-299/2019 од 09. 08. 2019.

Изградња средњенапонског 20kV кабловског прикључног вода на парцелама к.п. 981/18 и 5903 к.о. Кула

Кула Icon of ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о.  “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. (74.7 KiB)
103. 05-351-306/2019 од 08. 09.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  443/3 к.о. Сивац и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС

Сивац Icon of Веселин Радослав Веселин Радослав (68.8 KiB)
102. 05-351-303/2019 од 0708.2019 Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број 1082 к.о. Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС  Руски Крстур  Icon of Хома Љубомир Хома Љубомир (68.7 KiB)
101. 05-351-300/2019 од 06.08.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на к.п.бр.8687/23 к.о.Сивац

Сивац Icon of Шепић Вера Шепић Вера (104.1 KiB)
100. 05-351-302/2019 од 06.08.2019.

Изградња воћарске кућице на к.п.2502 к.о.Липар

Липар Icon of Поповић Раде Поповић Раде (114.5 KiB)
99. 05-351-304/2019 од 07.08.2019 

Решење којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени и помоћни објекат.

Сивац Icon of Максимовић Марија Максимовић Марија (66.7 KiB)
98. 05-351-295/2019 од 07.08.2019

Решење којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени и помоћни објекат.

Црвенка Icon of Каленић Станко Каленић Станко (95.7 KiB)
97. 05-351-292/2019 од 02.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3772  к.о. Сивац

Сивац Icon of Ћирић Драган Ћирић Драган (95.4 KiB)
96. 05-351-291/2019 од 02.08.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2848  к.о. Сивац

Сивац Icon of Берлековић Нада Берлековић Нада (94.9 KiB)
95. 05-351-287/2019 од 31.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  2969  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Вукић Милан Вукић Милан (95.0 KiB)
94. 05-351-286/2019 од 31.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  341/1  к.о. Кула

Кула Icon of Вујић Станислав Вујић Станислав (95.0 KiB)
93. 05-351-271/2019 од 22.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1254/38 к.о. Кула

Кула Icon of Тешовић Борко Тешовић Борко (73.7 KiB)
92. 05-351-270/2019 од 22.07.2019

Изградњу типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  3942  к.о. Сивац

Сивац Icon of Пушкарев Стеван Пушкарев Стеван (95.0 KiB)
91. 05-351-272/2019 од 19.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.2146/6   к.о. Кула

Кула Icon of Станковић Драган Станковић Драган (73.3 KiB)
90. 05-351-263/2019 од 15.07.2019

Измена решења за реконстр. Пословног простора  у Кули на к.п.  2816 к.о. Кула

Кула Icon of Ретро принт д.о.о. Ретро принт д.о.о. (101.2 KiB)
89. 05-351-256/2019 од   08.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1164/3  к.о. Кула

Кула Icon of Чуровић Милена Чуровић Милена (93.7 KiB)
88. 05-351-250/2019 од   09.07.2019

Изградња прикључног гасовода са МРС  на к.п.  4138/1 И 4138/2  к.о. Сивац

Сивац Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (100.4 KiB)
87. 05-351-255/2019 од  11.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1251  к.о. Крушчић

Крушчић Icon of Костадиновић Мирјана Костадиновић Мирјана (95.7 KiB)
86. 05-351-254/2019 од 10.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  7558/3  к.о. Кула

Кула Icon of Тепавац Милан Тепавац Милан (95.7 KiB)
85. 05-351-253/2019 од 10.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  4353  к.о. Кула

Кула Icon of Микулић Јасмина Микулић Јасмина (95.0 KiB)
84. 05-351-240/2019 од 04.07.2019

Реконструкција пословног простора у Кули на к.п.   2987 к.о. Кула

Кула Icon of Гајић Драгана Гајић Драгана (74.9 KiB)
83. 05-351-244/2019 од 03.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  4520  к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Мрдаљ Милан Мрдаљ Милан (95.5 KiB)
82. 05-351-243/2019 од 03.07.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1152/128  к.о. Кула

Кула Icon of Грујић Милутин Грујић Милутин (96.1 KiB)
81. 05-351-231/2019 од 27.06.2019

Изградња кабловске дистрибутивне мреже у Сивцу на к.п. 11850/2   и др. к.о. Сивац

Сивац Icon of САТ ТРАКТ САТ ТРАКТ (87.6 KiB)
80. 05-351-230/2019 од 27.06.2019

Изградња кабловске дистрибутивне мреже у Црвенки на к.п.  608/3 и др. к.о. Црвенка

Црвенка Icon of САТ ТРАКТ САТ ТРАКТ (84.9 KiB)
79. 05-351-229/2019 од 24.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4455  к.о. Кула

Кула Icon of Такач Едит Такач Едит (94.0 KiB)
78. 05-351-226/2019 од 21.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 441/2  к.о. Кула

Кула Icon of Шећеров Рајка Шећеров Рајка (101.7 KiB)
77. 05-351-228/2019 од 20.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2296/1  к.о. Кула

Кула Icon of Маринковић Милан Маринковић Милан (73.2 KiB)
76. 05-351-223/2019 од   20.06.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1642/2 к.о. Црвенка

Црвенка Icon of Драгичевић Драгомир Драгичевић Драгомир (73.3 KiB)
75. 05-351-220/2019 од 14.06.2019

Проширење приступне мреже у Сивцу  на к.п. 4147 и др. к.о. Сивац

Сивац Icon of Телеком Србија ад  Телеком Србија ад (83.4 KiB)
74. 05-351-177/2019 од 16.05.2019

Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 719/3 к.о. Липар

Липар Icon of Каравезић Миливоје Каравезић Миливоје (101.4 KiB)
73. 05-351-219/2019 од 18.06.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.4834 к.о.Црвенка

Црвенка Icon of Ковачевић Божидар Ковачевић Божидар (104.3 KiB)
72. 05-351-225/2019 од 18.06.2019.

Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број  3726 к.о. Сивац    и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС,

Сивац Icon of Жујовић Милован Жујовић Милован (68.8 KiB)
71. 05-351-216/2019 од 05.06.2019. Изградња помоћног објекта – оставе за алат на парцели к.п.843/4 к.о.Кула, Кула Icon of Oлабина Мариа Oлабина Мариа (75.1 KiB)
70. 05-351-209/2019 од 05.06.2019. Уградња унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.4287 к.о.Црвенка Црвенка Icon of Довијарски Ибоја Довијарски Ибоја (104.4 KiB)
69. 05-351-204/2019 од 04.06.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у
стамбени објекат на к.п. бр. 1731/1 к.о. Сивац
Сивац Icon of Крстајић Биљанa Крстајић Биљанa (96.7 KiB)
68. 05-351-215/2019 од 07.06.2019.  Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени
објекат на к.п. бр. 391 к.о. Сивац
Сивац Icon of Барац Соњa Барац Соњa (94.3 KiB)
67. 05-351-161/2019 од 04.06.2019.  Реконструкција и промени намене стана број 3, као посебног дела зграде на к.п. бр. 2816 к.о. Кула Кула Icon of Петковић Савичић Милка Петковић Савичић Милка (165.8 KiB)
66. 05-351-201/2019 од 30.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на парцели к.п. број 3676 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Илчешин Бојана Илчешин Бојана (68.4 KiB)
65. 05-351-197/2019. од 24.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п.бр. 5371/1 к.о. Кула Кула Icon of Михић Саво Михић Саво (0.0 B)
64. 05-351-196/2019 од 27.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.1826 к.о.Сивац Сивац Icon of Имре Ласло Имре Ласло (103.9 KiB)
63. 05-351-191/2019 од 22.05.2019. Извођење радова на уградњи унутршњих гасних инсталација на постојећем стамбеном објекту на кат.парцели бр.1500/9 к.о.Кула, и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС Кула Icon of Шашвари Норберт  Шашвари Норберт (103.3 KiB)
62. 05-351-185/2019 од 20.05.2019. Пренамена стаје за тов јунади, капацитета 40 комада, у стају за одгој свиња П+0 (без извођења радова), капацитета до 100 комада на кат.парцели бр.3922 к.о.Сивац Сивац Icon of Влашкалић Велибор Влашкалић Велибор (108.2 KiB)
61. 05-351-174/2019 од 15. 05. 2019. Rеконструкција и пренамена дела постојећег пословног објекта у гасну котларницу, уградња унутрашњих гасних инсталација и изградња прикључног гасовода на парцели к.п. број 8622 к.о Кула Кула Icon of ''KIMBY-CO'' д.о.о. Београд “KIMBY-CO“ д.о.о. Београд (81.1 KiB)
60. 05-351-168/2019 од 13.05.2019. Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. бр. 4003 к.о. Сивац Сивац Icon of Севкић Радован Севкић Радован (133.5 KiB)
59. 05-351-167/2019 од 13.05.2019. Уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. бр. 1999/2 к.о. Руски
Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу
Руски Крстур Icon of Хома Марија и Владимир Хома Марија и Владимир (66.8 KiB)
58. 05-351-161/2019 од 07.05.2019. Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних
инсталација у стамбени објекат на к.п. бр. 1913/16 к.о. Кула и изградња прикључка на дистрибутивну
гасну мрежу.
Кула Icon of Поповић Драгослав Поповић Драгослав (95.8 KiB)
57.  05-351-182/2019 од 16.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени
објекат на к.п. бр. 1831 к.о. Црвенка и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу
Црвенка Icon of Мартиновић Драго Мартиновић Драго (98.7 KiB)
56. 05-351-180/2019 од 16.05.2019. Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у постојећи стамбени
објекат на к.п. бр. 3888 к.о. Црвенка и изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу са КМРС
Црвенка Icon of Балабан Ђина Балабан Ђина (97.6 KiB)
55. 05-351-177/2019 од 16.05.2019. Подношење захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова за гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију на кат.парцели бр.719/3 к.о.Липар Липар Icon of Каравезић Миливоје Каравезић Миливоје (103.8 KiB)
54. 05-351-171/2019 од 10.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3232  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Џуџар Јулијан Џуџар Јулијан (98.2 KiB)
53. 05-351-161/2019 од 07.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1913/16  к.о. Кула Кула Icon of Поповић Драгослав Поповић Драгослав (95.5 KiB)
52. 05-351-164/2019 од 09.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 266  к.о. Кула Кула Icon of Ивковић Стево Ивковић Стево (95.2 KiB)
51. 05-351-163/2019 од 09.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1254/100  к.о. Кула Кула Icon of Шмит Михајло Шмит Михајло (95.9 KiB)
50. 05-351-162/2019 од 09.05.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3244 к.о. Црвенка Црвенка Icon of Боснић Милица Боснић Милица (96.3 KiB)
49. 05-351-149/2019 од 25.04.2019 Инвестиционо одржавање  спортске хале у Црвенки на к.п. 3067  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Општина Кула Општина Кула (70.5 KiB)
48. 05-351-140/2019 од 23.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 389/3  к.о. Крушчић Крушчић Icon of Кокот Душан Кокот Душан (95.9 KiB)
47. 05-351-139/2019 од 22.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 433  к.о. Сивац Сивац Icon of Дробњак Гордана Дробњак Гордана (95.4 KiB)
46. 05-351-137/2019 од 19.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 670  к.о. Сивац Сивац Icon of Бикицки Бојана Бикицки Бојана (94.9 KiB)
45. 05-351-132/2019 од 19.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2884  к.о. Сивац Сивац Icon of Дуловић Данка Дуловић Данка (95.1 KiB)
44. 05-351-131/2019 од 18.04.2019 Изградња  економског објекта- надстрешнице за смештај пољ. механизације на к.п. 4417  к.о. Кула Кула Icon of Пикула Јелена Пикула Јелена (68.6 KiB)
43. 05-351-138/2019 од 18.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2285  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Сабадош Ксенија Сабадош Ксенија (73.2 KiB)
42. 05-351-128/2019 од 16.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3558  к.о. Сивац Сивац Icon of Ждерић Татјана Ждерић Татјана (95.8 KiB)
41. 05-351-126/2019 од 16.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.8541/5  к.о. Сивац Сивац Icon of Ђачић Предраг Ђачић Предраг (95.9 KiB)
40. 05-351-125/2019 од 12.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1150/1  к.о. Кула Кула Icon of Алетић Славица Алетић Славица (94.9 KiB)
39. 05-351-122/2019 од 12.04.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 563/2  к.о. Кула Кула Icon of Дормошев Јован Дормошев Јован (94.8 KiB)
38. 05-351-120/2019 од 05.04.2019 Изградња помоћног  објекта и  терасе на к.п. 8833/3  к.о. Кула Кула Icon of Рипчин Иван Рипчин Иван (103.6 KiB)
37. 05-351-112/2019 од 03.04.2019 Изградња помоћног  објекта на к.п. 1978/5  к.о. Сивац Сивац Icon of Мијић Душан и Миланка Мијић Душан и Миланка (70.7 KiB)
36. 05-351-103/2019 од 28.03.2019 Инвестиционо одржавање зграде основне школе на к.п. 734   к.о. Крушчић Крушчић Icon of Општина Кула Општина Кула (136.9 KiB)
35. 05-351-106/2019 од 29.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4178  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Васић Жељко Васић Жељко (95.9 KiB)
34. 05-351-101/2019 од 28.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 4216/10  к.о. Кула Кула Icon of Шимун Гордана Шимун Гордана (95.0 KiB)
33. 05-351-99/2019 од 25.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 738  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Кашаји Јанко Кашаји Јанко (72.9 KiB)
32. 05-351-97/2019 од 25.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1500/7  к.о. Кула Кула Icon of Цвијетић Обрад Цвијетић Обрад (95.9 KiB)
31. 05-351-96/2019 од 25.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 34/2  к.о. Кула Кула Icon of Кондић Горан Кондић Горан (95.7 KiB)
30. 05-351-85/2019 од 20.03.2019 Изградња помоћног  објекта на к.п. 1152/66  к.о. Кула Кула Icon of Срдић Славка Срдић Славка (69.0 KiB)
29. 05-351-82/2019 од 18.03.2019. Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1967/2  к.о. Кула Кула Icon of Ненадов Никола Ненадов Никола (95.7 KiB)
28. 05-351-80/2019 од 14.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 281  к.о. Сивац Сивац Icon of Ракетић Милена Ракетић Милена (73.0 KiB)
27. 05-351-76/2019 од 13.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за пословни  објекат на к.п. 4116/2  к.о. Кула Кула Icon of Распоповић Миодраг Распоповић Миодраг (96.1 KiB)
26. 05-351-69/2019 од 07.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1138/7  к.о. Кула Кула Icon of Шишарица Миро Шишарица Миро (95.4 KiB)
25. 05-351-68/2019 од 07.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1548  к.о. Сивац Сивац Icon of Делић Богдановић Софија Делић Богдановић Софија (96.3 KiB)
24. 05-351-65/2019 од 06.03.2019 Изградња помоћног објекта на к.п. 2832   к.о. Сивац Сивац Icon of Тешовић Недељко Тешовић Недељко (68.5 KiB)
23. 05-351-67/2019 од 05.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3204  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Ријавец Јованка Ријавец Јованка (96.5 KiB)
22. 05-351-66/2019 од 05.03.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3129/1  к.о. Кула Кула Icon of Вукадиновић Милка Вукадиновић Милка (96.6 KiB)
21. 05-351-63/2019 од 01.03.2019 Адаптација и санација зграде  на к.п. 3065/4 к.о. Црвенка Црвенка Icon of АПВ ОШ Вук Караџић АПВ ОШ Вук Караџић (75.4 KiB)
20. 05-351-61/2019 од 27.02.2019 Изградња кабловског вода 20кВ од ТС Блок 13 до ТС Блок 14 на к.п.  1146/86 И др. к.о. Кула Кула Icon of ЕПС Дистрибуција ЕПС Дистрибуција (77.9 KiB)
19. 05-351-55/2019 од 26.02.2019 Изградња економског објекта П+0 на к.п. 7636 к.о.Руски Крстур Руски Крстур Icon of Салак Јоаким Јулијан Салак Јоаким Јулијан (113.0 KiB)
18. 05-351-52/2019 од 20.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 2587  к.о. Сивац Сивац Icon of Новаковић Зорица Новаковић Зорица (97.0 KiB)
17. 05-351-51/2019 од 20.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3586  к.о. Сивац Сивац Icon of Боснић Здравко Боснић Здравко (97.4 KiB)
16. 05-351-50/2019 од 18.02.2019 Санација водоводне мреже на к.п. 5922  к.о. Кула Кула Icon of Општина Кула Општина Кула (68.8 KiB)
15. 05-351-47/2019 од 14.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 894  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Еделински Михал Еделински Михал (73.2 KiB)
14. 05-351-39/2019 од 13.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1913/23 к.о. Кула Кула Icon of Обрадов Милена Обрадов Милена (95.6 KiB)
13. 05-351-41/2019 од 13.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1135/4  к.о. Црвенка Црвенка Icon of Лакић Милка Лакић Милка (96.0 KiB)
12. 05-351-40/2019 од 11.02.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п.  1913/44  к.о. Кула Кула Icon of Кондић Миланко Кондић Миланко (73.0 KiB)
11. 05-351-28/2019 од 24.01.2019 Изградња прикључка на дистрибутивни гасовод  и МРС  на к.п. 8622  к.о. Кула Кула Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (81.1 KiB)
10. 05-351-32/2019 од 24.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1868   к.о. Руски Крстур Руски Крстур Icon of Манастир монахиња безгрешне девице Марије Манастир монахиња безгрешне девице Марије (97.5 KiB)
9. 05-351-19/2019 од 18.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3964/4   к.о. Кула Кула Icon of Петковић Марија Петковић Марија (74.5 KiB)
8. 05-351-17/2019 од 17.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1151/22   к.о. Кула Кула Icon of Мандић Никица Мандић Никица (94.8 KiB)
7. 05-351-15/2019 од 16.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3248   к.о. Кула Кула Icon of Јут Оливер Јут Оливер (97.4 KiB)
6. 05-351-6/2019 од 15.01.2019 Изградња помоћног објекта на к.п. 1084/15  к.о. Липар Липар Icon of Чолак Стево и Славица Чолак Стево и Славица (103.4 KiB)
5. 05-351-11/2019 од 16.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 3409/11   к.о. Кула Кула Icon of Алавања Дамир Алавања Дамир (94.8 KiB)
4. 05-351-12/2019 од 15.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат на к.п. 1146/15   к.о. Кула Кула Icon of Вишњић Љубица Вишњић Љубица (68.8 KiB)
3. 05-351-8/2019 од 14.01.2019 Изградњa прикључног гасовода са МРС  на к.п.  9611 и 8144/5  к.о. Црвенка Црвенка Icon of ЈП Србијагас ЈП Србијагас (101.3 KiB)
2. 05-351-10/2019 од 14.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни   објекат на к.п. 3469/1   к.о. Сивац Сивац Icon of ОЗЗ Мипеал ОЗЗ Мипеал (94.9 KiB)
1. 05-351-2/2019 од 08.01.2019 Изградња типског гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни   објекат на к.п. 382/2  к.о. Липар Липар Icon of Маљковић Радмила Маљковић Радмила (96.6 KiB)

 

Решења од 2016 године до августа 2019 године.