1. Насловница
2. Садржај
3. Текст
4. реферална карта 1. Намена простора
5. реферална карта 2. Мрежа насеља и инфраструктурних система
6. реферална карта 3. Туризам и заштита простора
7. реферална карта 4. Карта спровођења

 


 ШЕМАТСКИ ПРИКАЗИ УРЕЂЕЊА

Шематски приказ стамбених зона изван грађевинских подручја насеља Романија и Зеленгора

1. Нова Кула 4.1. План намене површина
2. Нова Кула 4.2. План инфраструктуре
3. Романија Зеленгора и Зеленгора 3.1. План  намене површина
4. Романија и Зеленгора 3.2. План инфраструктуре
5. Спортско рекреативни простор Црвеначки пут 5.1. План намене површина

 

Шематски приказ уређења насеља Нова Црвенка

1. 2.1. План намене 
2. 2.2. План инфраструктуре
3. 2.3. План саобраћајница са  генералном нивелацијом

 

Шематски прикази уређења насеља Крушчић

1. 1.1. План намене
2. 1.2. План инфраструктуре
3. 1.3. План саобраћаја

 


ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ

1. Извештај
2. Утицај зона
3. Утицај инфраструктуре

 

Мишљење и сагласност

1. Мишљење на извештај
2. Сагласност на извештај
3. Сагласност на извештај