Локацијски услови 2023.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
79. 05-353-164/2023
од 06.11.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п.2748 к.о. Кула Кула Цвијетић Слободан и Станковић Цвијетић Ирена
78. 05-353-143/2023
од 01.11.2023.
За изградњу стубне трафостанице 20/0,4 кв “Романија“ на к.п. 9345 к.о. Црвенка Црвенка Електродистрибуција Србије
77. 05-353-126/2023
од 01.11.2023.
За изградњу стубне трафостанице 20/0,4 кв “Зеленгора“ на к.п. 9355/1 к.о. Црвенка Црвенка Електродистрибуција Србије
76. 05-353-146/2023
од 27.10.2023.
За иградњу складишта прехрамбених производа на к.п. 1163/2 к.о. Црвенка Црвенка Каравезић Ненад и Биљана
75. 05-353-146/2023
од 27.10.2023.
За изградњу склдишта прехрамбених производа на к.п. 1163/2 к.о. Црвенка Црвенка Каравезић Ненад и Биљана
74. 05-353-130/2023
од 20.10.2023.
За рушење објекта бр. 1 и дела објекта бр. 3 и изградњу новог вишепородичног стамбеног пословног објекта на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка СИМТИМ
73. 05-353-130/2023
од 20.10.2023.
За изградњу резервоара за ТНГ (2Х5 м3) на к.п. 2463 к.о. Крушчи Крушчић Анимал Комерц
72. 05-353-116/2023
од 20.10.2023.
За сило-ћелије капацитета 5х1897м3 на к.п. 8144/5 к.о. Црвенка Црвенка Едуфарм
71. 05-353-127/2023
од 18.10.2023.
За објекат тов свиња-фарму капацитета 650 комада са претећим садржајем доградња на постојеи објекат за тов свиња на к.п. 7298 к.о. Црвенка Црвенка Александар Арваји
70. 05-353-124/2023
од 10.10.2023.
За пројекат реконструкције телекомуникационих сигналних инсталација дојаве пожара за део објеката у кругу фабрике за објекте бр. 5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19 и 20 на к.п. 3620/18 к.о. Црвенка Црвенка Jaffa фабрика бисквита
69. 05-353-115/2023
од 10.10.2023.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију за зграду привредних и других удружења са трпезаријом на к.п. 4892 к.о. Кула Кула ЗЗ Куљанка
68. 05-353-113/2023
од 10.10.2023.
За типски гасни прикључак са МРС и унутрашњу гасну инсталацију на к.п. 1019 к.о. Крушчић Крушчић Пацек Арпад
67. 05-353-105/2023
од 03.10.2023.
За реконструкцију и доградњу мотела и пренамену објекта за малопродају у производни погон без извођења радова и доградњу надстрешнице за утовар и истовар рое на к.п.9031 к.о. Кула Кула Stork Drinks Company
66. 05-353-109/2023
од 27.09.2023.
За изградњу складишта прехрамбених производа на к.п. 1163/2 к.о. Црвенка Црвенка Каравезић Ненад и Биљана
65. 05-353-121/2023
од 25.09.2023.
За типски гасни прикључак са МРС и уградњу унутрашње гасне инсталације у индивидуални стамбени објекат на к.п. 770 к.о. Сивац Сивац Чепић Војин
64. 05-353-88/2023
од 22.09.2023.
Просторије за пречишћавање отпадне воде (ППОВ) у Руском Крстуру на к.п. 7071 и 8788/3 к.о. Руски Крустур Руски Крстур Општина Кула
63. 05-353-89/2023
од 20.09.2023.
За изградњу фекалне канализације на к.п. 8997/3, 3335/1, 3336/1…..8798/4 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Општина Кула
62. 05-353-71/2023
од 12.09.2023.
За привод оптичког кабла за Србијагас ГМРС Црвенка на ОК Црвенка – Крушчић на к.п.5019, 4357, 9658, 9551, 9659, 9666/1, 9672 и 9300/1 к.о. Црвенка Црвенка Телеком Србија
61. 05-353-58/2023
од 07.09.2023.
За објекат бр. 1. (стамбени објекат) и објекат бр. 2. (помоћни објекат – гаража) на к.п. 3087 к.о. Црвенка Црвенка Миладиновић Бојан
60. 05-353-93/2023
од 06.09.2023.
За објекат за складиштење челичних производа на к.п. 568/1 к.о. Сивац Сивац Бајчетић Ненад
59. 05-353-65/2023
од 05.09.2023.
Постављање светлосне сигнализације на раскрисници улица Јосипа Крамера и Петра Драпшина на к.п. 587/2, 5864/3 и 5868 к.о. Кула Кула Општина Кула
58. 05-353-76/2023
од 31.08.2023.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију за стамбено пословну зграду – радњу на к.п. 7557/1 к.о.Кула Кула Илић Саво
57. 05-353-118/2023
од 28.08.2023.
За изградњу пословног објекта на к.п. 2937/2 к.о. Црвенка Црвенка БМ Бојана
56. 05-353-103/2023
од 25.08.2023.
За приључне каблобске водове 20КВ за напајање МБТС 20/0,4КВ “Пумпна станица Сивац – Југ“ на к.п. 11387, 11389, 11390 и 11391 к.о. Сивац Сивац Електродистрибуција Србије
55. 05-353-61/2023
од 25.08.2023.
За адаптацију стамбеног објекта у стамбени објекат са две стамбене јединице на к.п. 417 к.о. Кула Кула Светлана Кочиш и Љубица Кочић – Бачић
54. 05-353-106/2023
од 24.08.2023.
За тов свиња – фарму капацитета 650 комада са пратећим садржајем – доградња на постојећи објекат за тов свиња зг. 2, на кп. 7928 к.о. Кула Кула Александар Арваји
53. 05-353-112/2023
од 23.08.2023.
За изградњу МБТС “Кексара 2“ 20/0,4, КВ 2Х 1000 КВА, са СН прикључком и реконструкцијом СН дела постојеће ЗТС “Кексара“ 20/0,4 КВ на к.п. 3620/18 к.о. Црвенка Црвенка DOO Jaffa
52. 05-353-22/2023
од 22.08.2023.
За пословни објекат угоститељства – мотел на к.п. 2206/4 к.о. Црвенка Црвенка Crvenka Project
51. 05-353-111/2023
од 17.08.2023.
За стамено пословни објекат и гараже на к.п. 3133 и 3134 к.о. Црвенка Црвенка Cole export
50. 05-353-102/2023
од 10.08.2023.
За смештај пољопривредне механизације у специјализовано складиште производа на к.п. 685/3 к.о. Црвенка Црвенка Ново плус
49. 05-353-44/2023
од 03.08.2023.
За кабловски вод 20 кв водови за прикључење мбтс “Жито промет“ на к.п. 5867 и 4277/3 к.о. Кула Кула Електродистрибуција Србије
48. 05-353-92/2023
од 27.07.2023.
За изградњу магацина сировина и готових производа за складиштење додатака за храну за животиње са ајнфортом на к.п. 9185/1 и 9185/2 к.о. Кула Кула Bioesen д.о.о. Кула
47. 05-353-46/2023
од 19.07.2023.
За изградњу унутрашње гасне инсталације са прикључком на постојећу топловодну инсталацију објекта у улици М.Тита на к.п. 1499/15 к.о. Кула Кула ЈКП Комуналац
46. 05-353-22/2023
од 19.07.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 4841/1 к.о. Кула Кула Блашко Арпад
45. 05-353-66/2023
од 12.07.2023.
За изградњу породичне стамбене зграде на к.п. 1244 к.о. Кула Кула Тигањ Мирсад
44. 05-353-45/2023
од 07.07.2023.
За прикључни госовод са мернорегулационом станицом “Ламеле Кула“ на к.п. 5887/4 и 1499/15 к.о. Кула Кула ЈКП Комуналац
43. 05-353-59/2023
од 05.07.2023.
За узгој кока носиља (објекат 3 и објекат 5) на к.п. 2463/16 к.о. Крушчић Крушчић Анимал Комерц
42. 05-353-57/2023
од 04.07.2023.
За водоводну мрежу за опремање и повезивање бунара Б-3 на к.п. 3620/18 к.о. Црвенка Црвенка Јафа фабрика бисквита
41. 05-353-98/2023
од 29.06.2023.
За кабловске водове 20КВ за прикључење СТС “Заливни систем Зеленгора“ на к.п. 9692/1, 9692/2 к.о. Црвенка и к.п. 3137, 3138, 3186, 1874 к.о. Крушчић Црвенка, Крушчић Електродистрибуција Србије
40. 05-353-67/2023
од 22.06.2023.
За иградњу расхладног чилера (повећање расхладног капацитета погона) на к.п.3620/18 к.о. Црвенка Црвенка Јаффа фабрика бисквита
39. 05-353-64/2023
од 20.06.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 2048 к.о. Кула Кула Воркапић Десанка и Небојша
38. 05-353-16/2023
од 14.06.2023.
За адаптацију, реконструкцију, доградњу, надоградњу и промену намене постојећег објекта трговине у стамбено-пословни објекат на к.п.1532/1 к.о. Кула Кула Косовић Владимир
37. 05-353-85/2023
од 09.06.2023.
За изградњу фонтане у парку у Кули и уређење парка са делом улице Ђуре Стругара и Маршала Тина на к.п. 4226, 5913 и део к.п. 5914, 5887/4 к.о. Кула Кула Општина Кула
36. 05-353-82/2023
од 07.06.2023.
За МБТС “Жито-трезор“ на к.п. 4277/3 к.о. Кула Кула Жито-трезор
35. 05-353-54/2023
од 05.06.2023.
За прикључење СТС “Заливни систем Зеленгора“ на к.п.9692/1, 9692/2 K.O. Црвенка и к.п. 3137, 3138, 3186, 1874 к.о. Крушчић Црвенка, Крушчић Електродистрибуција Сомбор
34. 05-353-62/2023
од 31.05.2023.
За изградњу мале соларне електране (МСЕ) “Сигма“ снаге 100 кв на крову објекта на к.п. 3147/4 к.о. Црвенка Црвенка Сигма
33. 05-353-53/2023
од 19.05.2023.
За унутрашње гасне инсталације са прикључком на постојећу топловодну инсталацију Дома здравља у Кули на к.п. 4221/2 к.о. Кула Кула Општина Кула
32. 05-353-52/2023
од 19.05.2023.
За прикључни гасовод са мернорегулационом станицом за Дом здраввља Кула на к.п. 5914 и 4221/2 к.о. Кула Кула Општина Кула
31. 05-353-32/2023
од 17.05.2023.
За доградњу постојећег стамбеног објекта на к.п. 8648 к.о. Кула Кула Новаковић Максим
30. 05-353-18/2023
од 10.05.2023.
За изградњу силоса за цемент и друге агрегате са постројењем за мешање бетона капацитета 27 т/х на к.п. 981/44 к.о. Кула Кула Филиповић Мићо
29. 05-353-24/2023
од 10.05.2023.
За реконструкцију унутрашње гасне инсталације за гасну котларницу енергане на к.п. 3656ѕ74 к.о. Црвенка Црвенка Црвенка фабрика шећера
28. 05-353-21/2023
од 03.05.2023.
За зграду за узгој и чување пољопривредних садница са хладњачом на к.п. 9107/20 к.о. Кула Кула Севеплант
27. 05-353-41/2023
од 27.04.2023.
За издавање локацијских услова за СТС “Заливни систем Зеленгора“ на к.п. 1874 к.о. Крушчић Крушчић Агро МВ
26. 05-353-3/2022
од 12.04.2023.
За реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта и пренамену у Дом за стара лица на к.п. 3030 к.о. Сивац Сивац Грозданић Весна
25. 05-353-38/2022
од 06.04.2023.
За реконструкцију, надоградњу постојећег објекта и пренамену пословног простора у вишепородични стамбено-пословни објекат на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка СИМТИМ
24. 05-353-31/2023
од 06.04.2023.
За изградњу стамбеног објекта П+ПК на к.п. 3087 к.о. Црвенка Црвенка Миладиновић Бојан
23. 05-353-2/2023
од 04.04.2023.
За изградњу унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1001/4 к.о. Кула Кула Симић Милован
22. 05-353-20/2022
од 28.03.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 2642 к.о. Црвенка Црвенка Керекеш Марко
21. 05-353-227/2022
од 28.03.2023.
За промену намене без извођења радова за стамбено-пословни објекат на к.п. 4216/6 к.о. Кула Кула Шимун Гордана
20. 05-353-224/2022
од 23.03.2023.
За изградњу објекта млина капацитета 150 Т/24Х са силосима за брашно на к.п. 9107/32 к.о. Кула Кула Победа плус млин
19. 05-353-35/2023
од 21.03.2023.
За постављање оптичког кабла у улици Сремског фронта на к.п. 33375 и др. к.о. Руски Крстур Руски Крстур Телеком Србија
18. 05-353-220/2022
од 21.03.2023.
За изградњу прикључка на гасну мрежу са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено пословни објекат на к.п. 4395/1 к.о. Кула Кула Ходолик Арпад
17. 05-353-4/2023
од 17.03.2023.
За изградњу капеле у Новој Црвенки на к.п. 7221 к.о. Црвенка Црвенка Општина Кула
16. 05-353-223/2022
од 16.03.2023.
За заливни систем РОМАНИЈА на к.п. 7327/7, 7245, 7253 и 7246 к.о. Црвенка Црвенка Ново плус
15. 05-353-209/2022
од 07.03.2023.
За заливни систем EMUSIC III на к.п. 2041 к.о. Липар Липар Ново плус
14. 05-353-219/2022
од 03.03.2023.
За систем за наводњавање “Крушчић 2“ на к.п. 1874, 3193, 1921, 3198 и 2090 к.о. Крушчић Крушчић Credit KB
13. 05-353-218/2022
од 03.03.2023.
За изградњу малопродајног места ТНГ-а, кавеза за смештај 2×20 боца ТНГ-а к.п. 3328 к.о. Црвенка Црвенка Cole export
12. 05-353-219/2023
од 03.03.2023.
За систем за новодњавање “Крушчић 2“, к.п. 1874, 3193, 1921, 3198 и 2090 к.о. Крушчић Крушчић Credit KB 
11. 05-353-217/2022
од 01.03.2023.
За типски гасни прикључак са МРС и унутрашње гасне инсталације за потребе зграде индрустрије коже и крзна на к.п. 9110/1 к.о. Кула Кула Пер-Агро д.о.о.
10. 05-353-213/2022
од 01.03.2023.
За типски гасни прикључак са МРС и унутрашње гасне инсталације за потребе пословног простора на к.п. 3038 к.о. Црвенка Црвенка Баџа Душанка
09. 05-353-208/2022
од 01.03.2023.
За типски гасни прикључак са МРС и унутрашње гасне инсталације на к.п. 2029 к.о. Црвенка Црвенка Баџа Душанка
08. 05-353-189/2022
од 01.03.2023.
За СТС “Иве Лоле Рибара“ са припадајућим НН кабловским водовима на к.п. 1104 к.о. Липар Липар Електродистрибуција Србије 
07. 05-353-216/2022
од 24.02.2023.
За изградњу система за наводњавање “Крушчић“ на к.п. 3137, 3189 и 1874 к.о. Крушчић Крушчић ЗЗ Агро МВ
06. 05-353-205/2022
од 09.02.2023.
За изградњу оптичког кабла за прикључење ДСЛМ уређаја на к.п. 9031, 3357, 3358, 3359 I 3349 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Телеком Србија
05. 05-353-218/2022
од 03.02.2023.
За изградњу малопродајног места ТНГ-а, кавез за смештај 2×20 боца ТНГ-а к.п. 3328 к.о. Црвенка Црвенка Cole export
04. 05-353-214/2022
од 02.02.2023.
За изградњу пословног објекта – ретаил парк тржни центар “GO SHOP“ на к.п. 9115/6 к.о. Кула Кула GO SHOP Retail Park White
03. 05-353-228/2022
од 01.02.2023.
За породични стамбени објекат на к.п. 2641 к.о. Црвенка Црвенка Керекеш Марко
02. 05-353-226/2022
од 26.01.2023.
За изградњу стамбеног објекта на к.п.8648 к.о. Кула Кула Новаковић Максим
01. 05-353-210/2022
од 20.01.2023.
За реконструкцију и промену намене зграде текстилне индустрије (објекат бр. 22) у објекат за канцеларијско пословање са хотелским смештајем на к.п. 4277/1 и 4277/3 к.о. Кула Кула Жито-трезор

 

Локацијски услови 2022.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
102. 05-353-215/2022
од 23.12.2022.
За изградњу у I фази разводног постојењеа подземног кабла и спојнице и II фази подземног кабла и спојнице на к.п. 9107/5, 9107/6, 9828, 9107/6 и 9828 к.о. Кула Кула Општина Кула
101. 05-353-202/2022
од 19.12.2022.
За изградњу силоса за цемент и друге агрегате са постројењем за мешање бетона капацитета 27Т/Х на к.п. 981/44 к.о. Кула Кула Филиповић Мићо
100. 05-353-192/2022
од 19.12.2022.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију у стамбеном делу стамбно пословне зграде на к.п. 2657 к.о. Кула Кула Ивеља Зорица и Шаровић Божица
99. 05-353-193/2022
од 05.12.2022.
За прикључење пословног објекта у улци Моше Пијаде бб на к.п. 3065/4, 4978/6, 3065/7 I 3064 к.о. Црвенка Црвенка Електродистрибуција Србије
98. 05-353-200/2022
од 16.11.2022.
За изградњу малопродајног места ТНГ-а, кавез за смештај 2X20 боца ТНГ на к.п. 3328 к.о. Црвенка Црвенка Cole export
97. 05-353-194/2022
од 07.11.2022.
За унутрашњу гасну инсталацију за потребе стамбено-пословног објекта на к.п. 1152/22 к.о. Кула Кула Бојаџија Бојан
96. 05-353-184/2022
од 31.10.2022.
За измену локацијских услова за млин капацитета 150Т/24Ч са силосом за брашно… на к.п. 9017/32, 9107/2 и 9108/4 к.о. Кула Кула Победа плус млин
95. 05-353-187/2022
од 20.10.2022.
За напајање РБС локација “НС2357_02_СО_КУЛА_4“ на к.п. 3431/3, 5937/5, 3433/2 3434/2 к.о. Кула Кула А1 Србија
94. 05-353-183/2022
од 18.10.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1840 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Виславски Игор
93. 05-353-186/2022
од 17.10.2022.
За реконструкцију и надоградњу равног крова на објекту колективног становања са косим кровом на к.п. 2380/1 к.о. Црвенка Црвенка Стамбена заједница Моше Пијаде 59 Црвенка
92. 05-353-112/2022
од 17.10.2022.
За реконструкцију локалног пута Липар – Нова Црвенка на к.п. 2930/1 и др. к.о. Липар Липар Општина Кула
91. 05-353-181/2022
од 14.10.2022.
За изградњу силоса за цемент и друге суве агрегате са постројењем за мешање бетона капацитета 27Т/Х на к.п. 881/44 к.о. Кула Кула Филиповић Мићо
90. 05-353-105/2022
од 12.10.2022.
За изградњу фекалне канализације у делу насеља Црвенка на к.п. 616/18, 617/13, 618/16,619/16, 620/17, 620/34, 620/48, 621/21, 621/20, 622/16,621/19, 620/42, 614/20, 15/9, 616/24, 616/11, 617/8,618/9, 619/9, 620/10, 620/26, 622/4, 623/3, 623/1,583/18, 583/19, 4958, 4952/11, 9611/2 к.о. Црвенка Црвенка Општина Кула
89. 05-353-172/2022
од 30.09.2022.
За изградњу фонтане у парку, и уређење парка са делом улице Ђуре Стругара и Маршала Тина на к.п. 4226, 5913,5914 I 5887/4 к.о. Кула Кула Општина Кула
88. 05-353-169/2022
од 30.09.2022.
За објекта за тов свиња, фарму капацитета 650 комда са претећим садржајем на к.п. 7928 к.о. Кула Кула Арваји Александар
87. 05-353-153/2022
од 28.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 319 к.о. Кула Кула Новаковић Здравко
86. 05-353-156/2022
од 26.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта П+1 на к.п. 2996 к.о. Црвенка Црвенка Грубор Бојана
85. 05-353-167/2022
од 26.09.2022.
За реконструкцију, надоградњу постојећег објекта и пренамену пословног простора у вишепородични стамбено-пословни објекат на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка Симтим доо
84. 05-353-51/2022
од 26.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 531/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Нађ Михајло и Мариа
83. 05-353-49/2022
од 22.09.2022.
За изградњу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 5350 к.о. Кула Кула Вујков Драган
82. 05-353-168/2022
од 21.09.2022.
За реконструкцију, промену намене и доградње објеката 7 и 8 у објекат за складиштење челичних производа на к.п. 2936/1 к.о. Кула Кула БМ Бојана
81. 05-353-166/2022
од 19.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1840 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Виславски Игор
80. 05-353-149/2022
од 15.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1579 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Симуновић Андреј
79. 05-353-146/2022
од 15.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1942 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Шанта Тобијас и Чизмар Кристина
78. 05-353-92/2022
од 14.09.2022.
За прикључак на дистрибутивни гасовод са мернорегулационом станицом, разводно, дистрибутивном мређом и са мернорегулационим станицама и унутрашњом гасном инсталацијом на к.п. 1499/15 к.о. Кула Кула ЈКП “Комуналац“
77. 05-353-17/2022
од 14.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1151/69 к.о. Кула Кула Мрђан Иван и Бранкица
76. 05-353-162/2022
од 19.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 904 к.о. Сивац Сивац Кораћ Родољуб
75. 05-353-161/2022
од 09.09.2022.
За изградњу стамбеног објекта П+0 и помоћног објекта П+0 на к.п. 188 и 189 к.о. Кула са претећим прикључцима на инфраструктуру у улици Николе Телс на к.п. 5889 к.о. Кула Кула Пејановић Миленко
74. 05-353-160/2022
од 08.09.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашње гасне инсталације у објекат Економско трговинске школе на к.п. 2835, 2834/3 и 5909/1 к.о. Кула Кула Општина Кула
73. 05-353-158/2022
од 30.08.2022.
За изградњу СТС заливни систем са 20 кв кабловским водовима у Липару на к.п. 1097, 2915, 2948, 2947 и 2297 к.о. Липар Липар Електродистрибуција Србије
72. 05-353-155/2022
од 26.08.2022.
За реконструкцију, надоградњу постојећег објекта и пренамену пословног простора у вишепородично стамбено-пословни објекат на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка Симтим доо
71. 05-353-114/2022
од 25.08.2022.
За изградњу унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2793 к.о. Кула Кула Егић Милан
70. 05-353-138/2022
од 24.08.2022.
За изградњу новог верског објекта, православног хрма са звоником на к.п. 515 к.о. Крушчић Крушчић Српска православна црква епархија Бачка
69. 05-353-152/2022
од 22.08.2022.
За доградњу на постојећи објекат мале соларне електране “СИГМА“ снаге 100 кв на крову објекта на к.п. 3147/1, 3147/2, 3147/3, 3147/4, 3147/5 к.о. Црвенка Црвенка Сигма
68. 05-353-120/2022
од 22.08.2022.
За изградњу магацина готових производа резанаца и хладњаче за колаче и тестение на к.п. 4173/1 к.о. Кула Кула Симуновић Душан
67. 05-353-42/2022
од 19.08.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашњу гасну инсталацију у објекту Економско трговинске школе на к.п. 2836 к.о. Кула Кула Општина Кула
66. 05-353-143/2022
од 18.08.2022.
За реконструкцију и пренамету помоћне зграде у зграду трговине на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка Симтим доо
65. 05-353-96/2022
од 11.08.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашњу гасну инсталацију за ОШ “Иса Бајић“ на к.п. 2834/3 к.о. Кула Кула Општина Кула
64. 05-353-135/2022
од 10.08.2022.
За реконструкцију, доградњу и надоградњу постојећег породичног стамбеног објекта на к.п. 2435 к.о. Црвенка Црвенка Пандуров Милица
63. 05-353-121/2022
од 09.08.2022.
За изградњу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 188 и 189 к.о. Кула Кула Пејановић Миленко и Гордана
62. 05-353-95/2022
од 09.08.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашње гасне инсталације на објекат вртића “Бамби“ одељење Чувари осмеха на к.п. 2953 к.о. Сивац Сивац Општина Кула
61. 05-353-76/2022
од 09.08.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашње гасне инсталације на објекту ОШ “20. октобар“ на к.п. 3031 к.о. Сивац Сивац Општина Кула
60. 05-353-87/2022
од 08.08.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашње гасне инсталације у ОШ и СШ “Петро Кузмјак“ на к.п. 1631 к.о. Руски Крстур Руси Крстур Општина Кула
59. 05-353-137/2022
од 03.08.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1942 к.о. Руски Крстур Руси Крстур Шанта Тобијас
58. 05-353-113/2022
од 02.08.2022.
За изградњу 20 КВ РП блока 66 са двоструким кабловским водом на к.п. 9108/4 и др. к.о. Кула Кула Општина Кула
57. 05-353-123/2022
од 28.07.2022.
За изградњу самоуслужне аутоперионице и пословни објекат на к.п. 3052/1 к.о. Кула Кула Радмановић Немања и Џомба Радомир
56. 05-353-127/2022
од 19.07.2022.
За реконструкцију, спајање, промена, намена и доградњу објекта бр. 7 и 8 у објекат за складиштење челичних производа на к.п. 2936/1 к.о. Црвенка Цренка БМ Бојана
55. 05-353-126/2022
од 19.07.2022.
За изградњу стамбеног и економског објекта – гараже за пољопривредну механизацију на к.п. 1691 и 1692 к.о. Кула Кула Адамовић Александар
54. 05-353-125/2022
од 18.07.2022.
За реконструкцију и пренамену помоћне зграде у зграду трговине-продавницу прехрамбених производа на к.п. 3064 и 4978/9 к.о. Црвенка Црвенка SIMTIM
53. 05-353-118/2022
од 04.07.2022.
За реконструкцију и пренамену стамбеног објекта за вишепородично становање и доградњу спољног степеништа и терасе на к.п. 2417 к.о. Црвенка Црвенка Сигма доо
52. 05-353-13/2022
од 30.06.2022.
За изградњу прикључка ДГМ, КМРС и унутрашњу гасну инсталацију на пословни објекат на к.п. 3618 к.о. Црвенка Црвенка Савић Радомир
51. 05-353-116/2022
од 29.06.2022.
За изградњу унутрашње гасне инсталације у стамбено пословни објекат стан број 3 к.п. 2816 к.о. Кула и изградња МРС и прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2815/5 I 5911 к.о. Кула Кула Национлана служба за запошљавање из Крагујевца
50. 05-353-117/2022
од 28.06.2022.
За реконструкцију и пренамену дела зграде основног образовања на к.п. 2953 к.о. Сивац Сивац ОШ “20. октобар“ Сивац
49. 05-353-100/2022
од 24.06.2022.
За објекат за тов свиња и објекат за подно складиштење пољопривредних производа на к.п. 4745/1 и 4745/7 к.о. Руски Крстур Руски Крстур “Див“ Наталија Видекањић ПР
48. 05-353-97/2022
од 16.06.2022.
За изградњу лагуне за течну фазу стајњака к.п. 8144/4 к.о. Црвенка Црвенка Едуфарм
47. 05-353-90/2022
од 13.06.2022.
За назимарник са топлом везом и лагуном за течну фазу стајњака на к.п. 8144/4 к.о. Црвенка Црвенка Едуфарм
46. 05-353-94/2022
од 09.06.2022.
За изградњу породичног стамбеног објекта на к.п. 559/3 и 560/3 к.о. Сивац Сивац Свркота Горгина
45. 05-353-91/2022
од 09.06.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1140/18 к.о. Кула Кула Чачић Давор и Заковић Чачић Оксана
44. 05-353-107/2022
од 07.06.2022.
За измену локацијских услова на основу усаглашеног захтева за проширење телекомуникационе инфраструктуре на к.п. 1389/1, 1513/2, 5907, 5900, 1518/1, 1515/1, 1671/2, 2817/3, 1673/1, 5908, 1668, 5890 , 5909, 2840/1, 2848, 2831/2, 2829, 2819/6 к.о. Кула Кула Телеком Србија ад Београд
43. 05-353-89/2022
од 06.06.2022.
Одустанак од захтева за заливни систем Emusic III на к.п. 2041 к.о. Липар Липар Ново Плус доо
42. 05-353-108/2022
од 02.06.2022.
За изградњу интерне саобраћајнице у кругу фабрике шећера на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка Црвенка Црвенка фабрика шећера ад Црвенка
41. 05-353-103/2022
од 31.05.2022.
За изградњу новог стамбеног објекта на к.п. 1258/81 к.о. Кула Кула Миросављев Добрила
40. 05-353-79/2022
од 31.05.2022.
За реконструкцију атарског пута на к.п. 9108/3 к.о. Кула Кула Општина Кула
39. 05-353-86/2022
од 30.05.2022.
За реконструкцију атарског пута на к.п. 9115/5 к.о. Кула Кула Општина Кула
38. 05-353-84/2022
од 27.05.2022.
За изградњу соларне елетране “MSE ANIMAL KOMERC“ 154кв на крововима постојећих објеката на к.п. 2463/16 и 2465/15 к.о. Крушчић Крушчић Анимал Комерц доо
37. 05-353-81/2022
од 19.05.2022.
За изградњу стамбеног објекта са гаражом за пољопривредну механизацију на к.п. 1691 и 1692 к.о. Кула Кула Адамовић Александар
36. 05-353-40/2022
од 16.05.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 6983/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Фа Михајло и Марија
35. 05-353-80/2022
од 12.05.2022.
За подно складиште за пољопривредне производе на к.п. 4745/1 и 4745/7 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Занатска радња “Див“ Наталија Видекањић
34. 05-353-67/2022
од 10.05.2022.
За палетно складиште, 12 силоса житарица капацитета 7200 Т на к.п. 9017/32 к.о. Кула Кула Победа плус млин
33. 05-353-65/2022
од 10.05.2022.
За промену намене дела објекта без извођења радова на к.п. 2821 к.о. Кула Кула Вујовић Бранислав
32. 05-353-85/2022
од 09.05.2022.
За смештај механизације и изградњу колске ваге на к.п. 5486 к.о. Руски Крстур Руски Крстур NSAGRO ING
31. 05-353-45/2022
од 04.05.2022.
За изградњу унутрашње гасне инсталације и гасног прикључка на к.п. 2816 к.о. Кула Кула Национлана служба за запошљавање Крагујевац
30. 05-353-73/2022
од 29.04.2022.
За халу за одлагање металне робе на к.п. 4737 к.о. Кула Кула Микита Владимир
29. 05-353-55/2022
од 29.04.2022.
Исправка грешке за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4872 к.о. Кула Кула Кермеци Арнолд
28. 05-353-75/2022
од 27.04.2022.
За реконрукцију постојећег објекта за породично сттановвањна к.п. 3079 к.о. Сивац Сивац Вукадиновић Миливоје
27. 05-353-31/2022
од 27.04.2022.
За замену постојеће водоводне мреже азбестних цеви и превезивање постојећих потрошача са старог на новоизграђени водовод на к.п. 1097, 64, …2967 к.о. Липар Липар Општина Кула
26. 05-353-66/2022
од 18.04.2022.
За “Емаус“ објекат верског туризма, у оквиру туристичког локалитета “Водице“ са приступном саобраћајницом на к.п. 7311/1, 7312 и 7313 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Епархија Св Николаја Руски Крстур
25. 05-353-54/2022
од 14.04.2022.
За изградњу објекта за смештај пољопривредне механизације на к.п. 8668/4 к.о. Кула Кула Д-Л Аграр д.о.о.
24. 05-353-52/2022
од 12.04.2022.
За стамбено-пословни објекат на к.п. 5492/1 к.о. Кула Кула Пелапо Плус
23. 05-353-21/2022
од 07.04.2022.
За изградњу пешачко бициклистичке, инспекционе стазе на к.п. 5798 и др. к.о. Кула и 9487 и др. к.о. Црвенка Кула Општина Кула
22. 05-353-41/2022
од 06.04.2022.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације на к.п. 1376/2 к.о. Црвенка Црвенка Губеринић Момчило
22. 05-353-19/2022
од 06.04.2022.
За изградњу унутрађње гасне инсталације и гасног прикључка за зграду послвовних услуга на к.п. 4060/1 и 4935/1 к.о. Црвенка Црвенка Дукић Јован
21. 05-353-5/2022
од 05.04.2022.
За изградњу НН прикључка продајног објекта на к.п. 5401/1 и будућег објеката на к.п. 5402/1 к.о. Кула на постојећи ДСЕЕ-подземни НН кабловски прикључак на МБТС “Кошут Лајоша“ на к.п. 5401/1, 5871, 5402/1, 5875 и 5884 к.о. Кула Кула Електродистрибуција Сомбор
20. 05-353-25/2022
од 05.04.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашњу гасну инсталацију за објекат ОШ “20. октобар“ и вртић “Невен“ на к.п. 735 к.о. Сивац Сивац Општина Кула
19. 05-353-64/2022
од 04.04.2022.
За доградњу стамбеног објекта на к.п. 886 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Чизмар Мирослав и Сабадош Марија Славка
18. 05-353-60/2022
од 04.04.2022.
За реконструкцију општинског пута са припадајућом инфраструктуром на стационажи КМ 15+441,29 до КМ 15+708,53 на к.п 11484/4, 11593, 4145 I 4233 к.о. Сивац Сивац Општина Кула
17. 05-353-26/2022
од 29.03.2022.
За изградњу прикључка на гас и унутрашње гасне инсталације за објекат МЗ, Дом културе и Библиотеке на к.о. 1714/1 к.о. Сивац Сивац Општина Кула
16. 05-353-55/2022
од 25.03.2022.
За изградњу изградњу стамбеног објекта на к.п. 4872 к.о. Кула Кула Кермеци Арнолд
15. 05-353-27/2022
од 25.03.2022.
За изградњу прикључка за гас и унутрашњу гасну инсталацију за објекте у школи и вртићу  на к.п. 735 к.о. Сивац“, треба да буде текст „за изградњу прикључка за гас и унутрашњу гасну инсталацију за зграду С.О. Кула на к.п. 2815/4 к.о. Кула Кула Општина Кула
14. 05-353-28/2022
од 23.03.2022.
За изградњу надстрешнице са санитарним чвором на к.п. 2059 к.о. Руски Крсур Руски Крстур Национални савет русинске националне мањине
13. 05-353-48/2022
од 22.03.2022.
За доградњу стамбеног објекта на к.п. 886 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Чизмар Мирослав и Сабадош Марија Славка
12. 05-353-36/2022
од 22.03.2022.
За изградњу прикључка за гас и  унутрашње гасне инсталације за објекат музичке школе на к.п. 2820/2  к.о Кула Кула Општина Кула
11. 05-353-256/2021
од 11.03.2022.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.о. 4226 и 3200 к.о. Сивац Сивац Калић Јован
10. 05-353-39/2022
од 11.03.2022.
За изградњу новог породичног стамбеног објекта на к.п. 1848 к.о. Црвенка Црвенка Катарина Терзић
9. 05-353-255/2021
од 01.03.2022.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију за стамбени објекат на к.п. 4147 к.о. Сивац Сивац Метикош Бранислав
8. 05-353-10/2022
од 18.02.2022.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 7645 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Малацко Далибор
7. 05-353-15/2022
од 17.02.2022.
За енергетску санацију зграде музеја и градсеке библиотеке на к.п. 2814/1 к.о. Кула Кула Општина Кула
6. 05-353-243/2021
од 08.02.2022.
За изградњу прикључка и уградњу унутрашње гасне инсталације на к.п. 780 и 3358 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Баран Јанко
5. 05-353-254/2021
од 07.02.2022.
За изградњу новог стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 3058 и 4147 к.о. Сивац Сивац Палдрмић Бранко
4. 05-353-242/2021
од 07.02.2022.
За изградњу гасоводног прикључка и уградњу унутрашње гасне инсталације на к.о. 3009/7 и 3009/5 к.о. Кула Кула Ергарац Перо
3. 05-353-222/2021
од 20.01.2022.
За изградњу новог објекта за снабдевање природним гасом на к.п. 2779 I 2782/2 к.о. Кула Кула Бако Ева
2. 05-353-224/2021
од 10.01.2022.
За изградњу новог објекта категорије Б прикључује се на објекат Г на к.п. 3340 к.о. Црвенка Црвенка Брахај Мергим
1. 05-353-253/2021
од 04.01.2022.
За реконструкцију и адаптацију енергетском санацијом постојећег објекта на к.п. 2815/1 к.о. Кула Кула Општина Кула

 

Локацијски услови 2021.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
137. 05-353-229/2021
од 30.12.2021.
За изградњу индустријског објекта П+1, вагарске кућице и колске ваге на к.п. 9108/5 к.о. Кула Кула BFV PROCESSING OF TOMATO AND FUITS DOO
136. 05-353-223/2021
од 28.12.2021.
За пренамену намене спрата породичног објекта из станау пословни простор – лакарску ординацију спратност П+1 на к.п. 784/1 к.о. Сивац Сивац Тодоровић Синиша
135. 05-353-223/2021
од 28.12.2021.
За изградњу услужне аутоперионице на к.п. 3052/1 к.о. Кула Кула Радмановић Немања
134. 05-353-241/2021
од 24.12.2021.
За изградњу “ЕМАУС“ објекта верског туризма на локацији “Водице“ са приступном саобраћајницом на к.п. 7311, 7312, 7313, 7314, 8835, 9010 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Епархија Св. Николаја
133. 05-353-236/2021
од 23.12.2021.
За изградњу објекта за смештај пољопривредних производа, помоћног објекта и колске ваге на к.п. 2122/1 к.о. Сивац Сивац Шпоња Јулијана
132. 05-353-233/2021
од 22.12.2021.
За реконструкцију постојећег товилишта на к.п. 8144/2 к.о. Црвенка Црвенка Едуфарм доо
131. 05-353-200/2021
од 13.12.2021.
За изградњу новог стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 2054, 2055/2 и 5853 к.о. Кула Кула Симетић Ненад
130. 05-353-221/2021
од 09.12.2021.
За гасни прикључак и унутрашњу гасну инсталацију за потребе зграде Српске православне цркве на к.п. 2833/1 и 5809 к.о. Кула Кула Српска православна црква Кула
129. 05-353-213/2021
од 03.12.2021.
За реконструкцију атарских путева на к.п. 9895, 9921/1, 9920, 9917, 6030, 9912, 6159, 9904 I 9913 к.о. Кула Кула Ветропарк Липар
128. 05-353-226/2021
од 29.11.2021.
За изградњу рибњачког језера 1 I 2 I цевовода за водоснабдевање рибњака на к.п. 6684/1,6683/1,6683/2 I 8848/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Еделински доо
127. 05-353-192/2021
од 15.11.2021.
За изградњу објекта за вишепородично становање на к.п. 2991 и 2992 к.о. Кула Кула Yuyun trade
126. 05-353-225/2021
од 12.11.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.о. 2948 к.о. Сивац Сивац Ћосовић Милоје
125. 05-353-215/2021
од 04.11.2021.
За изградњу силоса за цемент и друге суве агрегате за мешање бетона максималног капацитета 120 м3 на к.п. 7791/1 к.о. Кула Кула Екстра ауто
124. 05-353-205/2021
од 02.11.2021.
За изградњу објекта за снабдевање природним гасом на к.п. 36/1, 36/2 и 35/1 к.о. Кула Кула Инса оил
123. 05-353-203/2021
од 02.11.2021.
За изградњу новог стамбеног објекта и прикључка за гасну инфраструктуру на к.п. 2908 к.о. Црвенка Црвенка Пешко Сава
122. 05-353-199/2021
од 01.11.2021.
За изградњу новог стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 2286 и 5855/1 к.о. Кула Кула Катона Јанко
121. 05-353-212/2021
од 29.10.2021.
За изградњу објекта за снабдевање природним гасом на к.п. 4165 к.о. Сивац Сивац Остојић Милосав
120. 05-353-208/2021
од 29.10.2021.
За изградњу објекта самоуслужне аутоперионице на к.п. 3052/1 к.о. Кула Кула Радмановић Немања
119. 05-353-185/2021
од 28.10.2021.
За изградњу породичне стамбене зграде и помоћног објекта на к.п. 5579 и 5580 к.о. Кула Кула Јакша Клара
118. 05-353-179/2021
од 27.10.2021.
За типски гасни прикључак са МРС и унутрашња гасна инсталација за потребе објекта занатства и личних услуга спратности ПР+ПК на к.п. 2792/2 к.о. Кула Кула Играчки Здравко
117. 05-353-189/2021
од 26.10.2021.
За изградњу прикључка на гасну мрежу и унутрашњу гасну инсталацију на к.. 3337/1 к.о. Црвенка Црвенка Павичић Иван
116. 05-353-170/2021
од 22.10.2021.
За изградњу стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 2848 к.о. Црвенка Црвенка Шушиловић Бранислав
115. 05-353-167/2021
од 20.10.2021.
За изградњу прикљука са МРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено пословни објекат П+1 на к.п. 3604 к.о. Сивац Сивац Радовић Милена
114. 05-353-198/2021
од 19.10.2021.
За изградњу новог стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 4205/1 к.о. Сивац Сивац Минић Зорана
113. 05-353-181/2021
од 13.10.2021.
За изградњу новог стамбеног објекта за снабдевање гасом на к.п. 2652 к.о. Кула Кула Стевовић Владимир
112. 05-353-204/2021
од 11.10.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 4518 к.о. Кула Кула Ђуричин Немања
111. 05-353-173/2021
од 04.10.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 1639 к.о. Црвенка Црвенка Ђаковић Бранко
110. 05-353-195/2021
од 29.09.2021.
За изградњу истражно-експлоатационог бунара Б9/21 к.п. 9000 к.о. Сивац Сивац ЈКП Радник
109. 05-353-177/2021
од 22.09.2021.
За изградњу локалниг пута Сивац Стапар на к.п. 11759/3 и др. к.о. Сивац Сивац Општина Кула
108. 05-353-172/2021
од 02.09.2021.
За доградњу стамбеног објекта на к.п. 2498/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстру Орос Жељко и Андреа
107. 05-353-161/2021
од 30.08.2021.
За изградњу подног сладишта на к.п. 685/3 к.о Црвенка Црвенка Ново плус доо
106. 05-353-164/2021
од 30.08.2021.
За изградњу подземног резервоара за нафту 100 м3 и доградњу продавнице на к.п. 8915/1 к.о. Црвенка Црвенка Ново плус доо
105. 05-353-159/2021
од 20.08.2021.
За доградњу стамбеног објекта на к.п. 132 к.о. Сивац Сивац Рајић Гордана
104. 05-353-178/2021
од 26.08.2021.
За иградњу зграде за производњу и смештај пољопривредних производа и моћног објекта, П+0 на к.п. 2122/1 к.о. Сивац Сивац Шпоња Јулијан
103. 05-353-174/2021
од 26.08.2021.
За изградњу објекта за смештај пољопривредне механизације на к.п. 8668/2 к.о. Кула Кула Д-Л Аграр д.о.о.
102. 05-353-176/2021
од 26.08.2021.
За изградњу објекта за производњу и магацина готових производа на к.п. 7600/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Comfot style d.o.o.
101. 05-353-157/2021
од 19.08.2021.
За изградњу за стамбени објекат на к.п. 2948 к.о. Сивац Сивац Ћосовић Милоје
100. 05-353-143/2021
од 02.08.2021.
За изградњу кабловског вода 20 кв на к.п. 5887/4, 5916, 5914, 5917 I 3902/2 к.о. Кула Кула Електродистрибуција Србије
99. 05-353-150/2021
од 03.08.2021.
За изградњу STS “Inter food“ 20/0,4 кв са прикључним 20 кв надземним водом на к.п. 2864 к.о. Липар Липар “Inter food voće“ d.o.o.
98. 05-353-162/2021
од 06.08.2021.
За реконструкцију и пренамену дела зграде на к.п. 2953 к.о. Сивац Сивац ОШ “20. октобар“ Сивац
97. 05-353-160/2021
од 04.08.2021.
За изградњу економског објекта за смештај пољ. механизације на к.п. 8668/2 к.о. Кула Кула Д-Л Аграр д.о.о.
96. 05-353-152/2021
од 08.08.2021.
За изградњу стамбеног објекта П+0 на к.п. 1919 и 5847 к.о. Кула Кула Били Андрија
95. 05-353-155/2021
од 08.08.2021.
За изградњу стамбеног објекта П+0 на к.п. 4518 и 5858/1 к.о. Кула Кула Ђуричић Немања
94. 05-353-142/2021
од 29.07.2021.
За доградњу пословног објекта и реконструкцију објеката на к.п. 981/13 к. о. Кула Кула МПЕ Балкан доо
93. 05-353-141/2021
од 29.07.2021.
За изградњу фарме за тов свиња, објекта за тов свиња 100 комада, силоса и осечне јаме на к.п. 6387 к.о. Кула Кула Стојков Миле
92. 05-353-156/2021
од 27.07.2021.
За изградњу економског објекта – зграде за смештај и прераду пољ. производа на к.п. 6630/1 к.о. Кула Кула Гроздић Ћурчин Светлана
91. 05-353-154/2021
од 27.07.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 657 к.о. Сивац Сивац Гомилановић Славко
90. 05-353-137/2021
од 26.07.2021.
За изградњу хладњаче са складиштем и пословна зграда По+П+1, колске ваге и вагарске кућице и трафо станице на к.п. 5498/8 к.о.Руски Крстур Руски Крстур Мањо доо
89. 05-353-146/2021
од 21.07.2021.
За изградњу магацина и помоћног објекта на к.п. 110/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Станковић Дејан
88. 05-353-147/2021
од 07.07.2021.
За изградњу стамбеног објеката на к.п. 1076 к.о. Кула Кула Шишарица Горан
87. 05-353-128/2021
од 02.07.2021.
За изградњу стамбеног објеката на к.п. 1499 к.о. Сивац Сивац Пејин Миодраг
86. 05-353-141/2021
од 02.07.2021.
За изградњу стамбеног објеката на к.п. 2948 к.о. Сивац Сивац Ћосовић Милоје
85. 05-353-113/2021
од 30.06.2021.
За изградњу атмосферске канализације и доградње дела фекалне канализације у Индустријској зони у Кули, на к.п. 9108/1 и др. к.о. Кула Кула Општина Кула
84. 05-353-132/2021
од 23.06.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2908 к.о. Црвенка Црвенка Пешко Сава
83. 05-353-149/2021
од 21.06.2021.
За измену локацијских услова за изградњу фекалне канализације у ул. Жарка Зрењанина на к.п. 4995 и 4996 к.о. Црвенка Црвенка Општина Кула
82. 05-353-131/2021
од 20.06.2021.
За изградњу производног погона за производњу натрон врећа на к.п. 981/38 и др. к.о. Кула Кула Мали аграр
81. 05-353-130/2021
од 17.06.2021.
За проширење телекомуникационе инфраструктуре Кула на к.п. 1518/1 и др. к.о. Кула Кула Телеком Србија
80. 05-353-101/2021
од 31.05.2021.
За реконструкцију и доградњу у објекат угоститељства и увођење унутр. гасних инсталација на к.п. 2854/4 к.о. Кула Кула Међедовић Љиљана
79. 05-353-126/2021
од 16.06.2021.
За доградњу, реконструкцију и пренамену објекта у објекат социјалне заштите и изградња економског објекта на к.п. 6782/1 к.о. Кула Кула МНРО Плава птица
78. 05-353-121/2021
од 10.06.2021.
За изградњу магацина на к.п. 971 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Кочић Александар и Мирјана
77. 05-353-123/2021
од 08.06.2021.
За изградњу фекалне канализације и црпне станице на к.п. 4995 и 4996 к.о. Црвенка Црвенка Општина Кула
76. 05-353-116/2021
од 07.06.2021.
За изградњу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 2449 и др. к.о. Црвенка Црвенка Радоњић Ново
75. 05-353-112/2021
од 01.06.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 2556 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Емејди Иван
74. 05-353-120/2021
од 26.05.2021.
За изградњу истражно-аксплоатационог бунара на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка Црвенка ФШ Црвенка
73. 05-353-124/2021
од 25.05.2021.
За изградњу надстрешнице на к.п. 7852 к.о. Сивац Сивац Калић Јован
72. 05-353-111/2021
од 20.05.2021.
За изградњу фарме свиња, капацитета 280 комада на к.п. 7931/1 к.о. Кула Кула Раичевић Чедомир
71. 05-353-103/2021
од 06.05.2021.
За реконструкцију, доградњу и пренамену у магацину намештаја на к.п. 971 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Кочић Александар и Мирјана
70. 05-353-102/2021
од 27.04.2021.
За реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п. 2203 к.о. Црвенка Црвенка Вукобрат Ана
69. 05-353-90/2021
од 27.04.2021.
За изградњу истражно-експлоатационог бунара на к.п. 3656/4 к.о. Црвенка Црвенка ФШ Црвенка
68. 05-353-85/2021
од 26.04.2021.
За промену намене објекта у пословни објекат П+1 на к.п. 51/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Јоаким Чизмар ПР Изглед
67. 05-353-96/2021
од 21.04.2021.
За замену постојеће водоводне мреже у Црвенки на к.п. 4980 и др. к.о. Црвенка Црвенка Општина Кула
66. 05-353-100/2021
од 21.04.2021.
За изградњу магацина и помоћног објекта на к.п. 110/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Станковић Дејан
65. 05-353-97/2021
од 14.04.2021.
За изградњу објекта за тов свиња капацитета 195 комада на к.п. 6387 к.о. Кула Кула Стојков Миле
64. 05-353-60/2021
од 11.04.2021.
За изградњу силоса капацитета 3 x 1100 т и 1 x 600 т, елеваторске кућице и др. на к.п. 3667, 3668 и 3669 к.о. Сивац Сивац ЗЗ Агро Пеђа
63. 05-353-84/2021
од 09.04.2021.
За измену локацијских услова за изградњу два рибњака и др. у Руском Крстуру на к.п. 6683/1 и 6684/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Еделински доо
62. 05-353-57/2021
од 07.04.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 653/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Дудаш Јоаким
61. 05-353-52/2021
од 06.04.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 881/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Рамач Елемир
60. 05-353-51/2021
од 06.04.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1404 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Катона Јанко
59. 05-353-55/2021
од 06.04.2021.
За изградњу система видео надзора у Руском Крстуру у ул. М.Тита на к.п. 3361/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Општина Кула
58. 05-353-64/2021
од 05.04.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 876 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Еделински Сања
57. 05-353-69/2021
од 23.03.2021.
За изградњу система даљинског надзора и управљања водоводних система у Крушчићу на к.п. 1373 к.о. Крушчић Крушчић Општина Кула
56. 05-353-66/2021
од 23.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4730 к.о. Црвенка Црвенка Васић Здравко
55. 05-353-75/2021
од 17.03.2021.
За изградњу пословног објекта на к.п. 1501 к.о. Црвенка Црвенка Meteor Commerce doo
54. 05-353-70/2021
од 15.03.2021.
За објекат за узгој и чување садница са хладњачом на к.п. 9107/24 к.о. Кула Кула Севеплант доо
53. 05-353-42/2021
од 25.03.2021.
За изградњу кабловског вода 20 kV од ЧРС МВ на углу улица Маршала Тита и Саве Ковачевића до МБТС “Соње Маринковић” у Кули, на к.п. 5887/4, 5916, 5914, 5917 и 3902/2 к.о. Кула Кула Електродистрибуција Србије
52. 05-353-25/2021
од 23.03.2021.
За реконструкцију грејног система котларнице и уградњу унутрашње гасне инсталације са постављањем гасног генератора контејнерског типа у Дому културе Руски Крстур на к.п. 817 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Дом културе Руски Крстур
51. 05-353-65/2021
од 22.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени и помоћни објекат на к.п. 1578 к.о. Кула Кула Паланачки Петар
50. 05-353-53/2021
од 22.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1281 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Варга Мирослав
49. 05-353-50/2021
од 19.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2536/3 к.о. Кула Кула Станик Катица
48. 05-353-47/2021
од 19.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 212/2 к.о. Сивац Сивац Мрдак Марија
47. 05-353-45/2021
од 19.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2322 к.о. Кула Кула Козар Никола
46. 05-353-46/2021
од 19.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2832 к.о. Црвенка Црвенка Чордаш Јожеф
45. 05-353-76/2021
од 19.03.2021.
За изградњу подземног НН вода за прикључење пословног објекта на к.п. 1273/1 и др. к.о. Руски Крстур Руски Крстур Рен
44. 05-353-38/2021
од 19.03.2021.
За изградњу фекалне и атмосферске канализационе мреже у кругу производног погона фабрике шећера Црвенка” на к.п. број 4926, 3662/1, 3658, 3657, 3656/4 и 3666/2 к.о. Црвенка Црвенка ФШ Црвенка
43. 05-353-16/2021
од 17.03.2021.
За изградњу прикључног гасовода и мерно регулационе станице на к.п. број 817 и 3335/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Дом културе Руски Крстур
42. 05-353-67/2021
од 16.03.2021.
За изградњу система даљинског надзора и управљања постојећих водоводних система са управљачким орманом к.п. 1279/4, 3376 и 3403 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Општина Кула
41. 05-353-37/2021
од 10.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5461 к.о. Кула Кула Хрубења Томислав
40. 05-353-23/2021
од 05.03.2021.
За доградњу, пренамену и реконструкцију објекта социјалне заштите на к.п. 6782/1 и 6783/1 к.о. Кула Кула МНРО Плава птица
39. 05-353-28/2021
од 03.03.2021.
За изградњу објекта свлачионица П+0 и потпорног зида на к.п. 806/1 к.о. Кула Кула Општина Кула
38. 05-353-29/2021
од 02.03.2021.
За објекат за узгој и чување садница са хладњачом на к.п. 9107/24 к.о. Кула Кула Севеплант доо
37. 05-353-44/2021
од 02.03.2021.
За изградњу система за даљински надзор водоводних система на к.п. 5795/1 и др. к.о. Кула Кула Општина Кула
36. 05-353-56/2021
од 02.03.2021.
За измену локацијских услова за објекат за технички преглед возила, стамбени и помоћни објекат на к.о. 3492 и 3493 к.о. Кула Кула Ауто центар Поинт д.о.о.
35. 05-353-20/2021
од 01.03.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 428/2 к.о. Кула Кула Василик Митар
34. 05-353-35/2021
од 25.02.2021.
За реконструкцију и пренамену у објекту за складиштење воћа и поврћа на к.п. 685/3 к.о. Црвенка Кула Ново плус доо
33. 05-353-31/2021
од 25.02.2021.
За изградњу објекта за тов свиња капацитета 650 комада на к.п. 7928 к.о. Кула Кула Арваји Александар и Светлана
32. 05-353-41/2021
од 24.02.2021.
За изградњу система за даљински надзор и управљање постојећих водоводних система у Црвенки на к.п. 4952/11 и др. к.о. Црвенка Црвенка Општина Кула
31. 05-353-27/2021
од 23.02.2021.
За изградњу објекта за производњу намештаја са магацином готових производа на к.п. 7601 и 7602 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Confort style doo
30. 05-353-17/2021
од 19.02.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 729/2 к.о. Кула Кула Живковић Предраг
29. 05-353-26/2021
од 17.02.2021.
За доградњу зграде ОШ “Петефи бригада“ на к.п. 4390/1 к.о. Кула Кула Општина Кула
28. 05-353-34/2021
од 11.02.2021.
За реконструкцију и доградњу постојеће хидрантске мреже и др. на к.п. 3370 и др. к.о. Црвенка Црвенка Рит д.о.о.
27. 05-353-14/2021
од 04.02.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5483 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Салак Јоаким Јулијан
26. 05-353-15/2021
од 03.02.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3524 к.о. Сивац Сивац Јокић Стеван
25. 05-353-13/2021
од 03.02.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/37 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Фержа Петра
24. 05-353-18/2021
од 03.02.2021.
За изградњу смоуслужне аутоперионице и продавнице ауто делова на к.п. 722/1 к.о. Сивац Сивац АЦ Токић
23. 05-353-7/2021
од 03.02.2021.
За изградњу стамбеног објекта П+О на к.п. 2984/1 к.о. Црвенка Црвенка Суботић Немања
22. 05-353-1/2021
од 02.02.2021.
За изградњу стамбеног објекта По+П на к.о. 1151/49 к.о. Кула Кула Рађевић Илија
21. 05-353-6/2021
од 02.02.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 727 к.о. Кула Кула Гргурић Маријан
20. 05-353-2/2021
од 29.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 194/1 к.о. Кула Кула Зарић Милан
19. 05-353-368/2021
од 29.01.2021.
Изградња заливног система – Емушић, Липар на к.п. 2297 к.о. Липар Липар Радоњић Ново
18. 05-353-4/2021
од 21.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2437 к.о. Црвенка Црвенка Пушица Његош
17. 05-353-5/2021
од 21.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2003 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Паплацко Злата
16. 05-353-366/2020
од 20.01.2021.
За замену азбестних цеви у ул. Маршала Тина у Црвенки на к.п. 3618,3619 и 4935/1 к.о. Црвенка Црвенка Општина Кула
15. 05-353-3/2021
од 19.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4657 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Харди Златица
14. 05-353-371/2020
од 19.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3085 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Мартинов Евица
13. 05-353-372/2020
од 19.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3529 к.о. Сивац Сивац Рајић Немања
12. 05-353-375/2020
од 18.01.2021.
За изградњу објекта за тов свиња капацитета 900 комада и пратећих објеката на к.п. 8182/1 к.о. Кула Кула Вујовић Југослав и синови доо
11. 05-353-367/2020
од 18.01.2021.
За изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3311 к.о. Црвенка Црвенка Комазец Љиљана
10. 05-353-357/2020
од 15.01.2021.
За реконструкцију грејног система котларнице на к.п. 4390/1 к.о. Кула Кула ОШ “Петефи бригада“
09. 05-353-362/2020
од 14.01.2021.
За реконструкцију дела отвореног атмосферског канала на к.п. 3351 и 276/3 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Opština Kula
08. 05-353-365/2020
од 11.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 790/1  к.п. Кула Кула Жирош Сопка Татјана
07. 05-353-373/2020
од 06.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2744  к.п. Црвенка Црвенка Медурић Стеван
06. 05-353-374/2020
од 06.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3040  к.п. Црвенка Црвенка Љумовић Даница
05. 05-353-377/2020
од 06.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2973  к.п. Сивац Сивац Калић Срђан
04. 05-353-377/2020
од 06.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2911/2 к.п. Сивац Сивац Делић Добрила
03. 05-353-361/2020
од 05.01.2021.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни објекат на к.п. 31 к.п. Сивац Сивац Голубовић Радомир
02. 05-353-344/2020
од 05.01.2021.
За изградњу стамбеног објекта на к.п. 3998/1 к.о. Кула Кула Мркић Милисав
01. 05-353-338/2020
од 04.01.2021.
За изградњу прасилишта са топлом везом и реконструкција објекта на к.п. 8144/4 к.о. Црвенка Црвенка Едуфарм доо

 

Локацијски услови 2020.

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
277. 05-353-359/2020
од 30.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни објекат на к.п. 1215/2 к.п. Руски Крстур Руски Крстур Рехак Борис
276. 05-353-358/2020
од 29.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2043 к.п. Руски Крстур Руски Крстур Захорјански Хелена
275. 05-353-360/2020
од 29.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2181/1 к.п. Руски Крстур Руски Крстур Рехак Марија
274. 05-353-355/2020
од 28.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/8 к.п. Кула Кула Рељић Јован
273. 05-353-347/2020
од 27.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2284 к.п. Црвенка Црвенка Латиновић Миодраг
272. 05-353-345/2020
од 27.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4246 к.п. Црвенка Црвенка Ковачевић Милорад
271. 05-353-348/2020
од 27.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3533 к.п. Сивац Сивац Каназир Наташа
270. 05-353-352/2020
од 25.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 961 к.п. Сивац Сивац Комазец Предраг
269. 05-353-350/2020
од 24.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3840 к.п. Кула Кула Цицмил Радоман
268. 05-353-342/2020
од 24.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 572  к.п. Кула Кула Баждар Милан
267. 05-353-343/2020
од 24.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3170  к.п. Црвенка Црвенка Матић Вељко
266. 05-353-340/2020
од 24.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 698/2  к.п. Липар Липар Зракић Тихомир
265. 05-353-294/2020
од 24.12.2020.
Замена постојеће водоводне мраже, азбестних цеви у Кула на к.п. 5855 к.о. Кула Кула Општина Кула
264. 05-353-363/2020
од 16.12.2020.
Реконструкција магацина готових производа и др. к.п. 3620/17 и др. к.о. Црвенка Црвенка Jaffa doo
263. 05-353-354/2020
од 14.12.2020.
Изградња стамбеног објекта П+О на к.п. 4313 к.о. Кула Кула Валка Карољ
262. 05-353-326/2020
од 03.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 870/2  к.п. Сивац Сивац Стамески Мирче
261. 05-353-324/2020
од 03.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1443  к.п. Црвенка Црвенка Сабо Петар
260. 05-353-322/2020
од 03.12.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/17  к.п. Кула Кула Латиновић Гојко
259. 05-353-325/2020
од 27.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/48  к.п. Кула Кула Бјелајац Милан
258. 05-353-327/2020
од 26.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3275  к.п. Црвенка Црвенка Станковић Милош
257. 05-353-323/2020
од 24.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 8540/1 к.п. Сивац Сивац Јоксимовић Радојица
256. 05-353-315/2020
од 19.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка на КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбено-пословни објекат на к.п. 906 к.п. Липар Липар Ковач Лука
255. 05-353-320/2020
од 19.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 669 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Берег Владимир
254. 05-353-311/2020
од 17.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3190 к.о. Црвенка Црвенка Свитлица Драган
253. 05-353-309/2020
од 17.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2624 к.о. Сивац Сивац Калић Јованка
252. 05-353-316/2020
од 17.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 615/6 к.о. Црвенка Црвенка Јанковић Љубомир
251. 05-353-313/2020
од 17.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/20 к.о. Кула Кула Гребер Никола
250. 05-353-321/2020
од 17.11.2020.
Изградња рибњака на к.о 6684/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Еделински Владимир
249. 05-353-310/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2011 к.о. Црвенка Црвенка Тунгуз Жарко
248. 05-353-307/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2371 к.о. Сивац Сивац Сувајџић Синиша
247. 05-353-305/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1416 к.о. Руски Крстур Руски Крсутр Међеши Олена
246. 05-353-314/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 787/1 к.о. Црвенка Црвенка Јањушевић Славица
245. 05-353-308/2020
од 12.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2244 к.о. Кула Кула Данилов Љиљана
244. 05-353-301/2020
од 10.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2514  к.о. Црвенка Црвенка Милановић Предраг
243. 05-353-312/2020
од 10.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2243  к.о. Сивац Сивац Јовановић Владимир
242. 05-353-319/2020
од 10.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 559/1 i 560/1 к.о. Сивац Сивац Ћосовић Софија
241. 05-353-318/2020
од 10.11.2020.
Изградња фарме за узгој кока носиља капацитета 25.000 комада, на к.п. 2463/16 к.о. Крушчић Крушчић Анимал Комерц д.о.о.
240. 05-353-297/2020
од 08.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1272/13 к.о. Кула Кула Селић Радомир
239. 05-353-303/2020
од 08.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1693 к.о. Сивац Сивац Пејин Петар
238. 05-353-302/2020
од 08.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1146/44 к.о. Кула Кула Лаловић Гордана
237. 05-353-304/2020
од 08.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1380 к.о. Кула Кула Гргурић Смиља
236. 05-353-296/2020
од 06.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3378 к.о. Сивац Сивац Игњатов Влада
235. 05-353-300/2020
од 06.11.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 657/1 к.о. Кула Кула Чапко Бојан
234. 05-353-290/2020
од 28.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3767 к.о. Кула Кула Вуковић Предраг
233. 05-353-292/2020
од 27.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1849 к.о. Сивац Сивац Коњевић Владан
232. 05-353-285/2020
од 27.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1257 к.о. Крушчић Крушчић Санд Марија
231. 05-353-293/2020
од 26.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 897/2  к.о. Црвенка Црвенка Вуксановић Владимир
230. 05-353-281/2020
од 23.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1139/7 к.о. Кула Кула Заковић Стефан
229. 05-353-282/2020
од 23.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1414/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Међеши Меланија
228. 05-353-266/2020
од 21.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1159 к.о. Сивац Сивац Шаровић Верона
227. 05-353-291/2020
од 21.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1427 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Боџанец Михајло
226. 05-353-287/2020
од 20.10.2020.
Изградња система даљинског надзора и управљања постојећих водоводних система на к.п. 8997 и 9000 к.о. Сивац Сивац Општина Кула
225. 05-353-277/2020
од 20.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 499/2 к.о. Кула Кула Кукић Драгослава
224. 05-353-265/2020
од 20.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4033 к.о. Сивац Сивац Циврић Боривоја
223. 05-353-264/2020
од 19.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 214/2 к.о. Сивац Сивац Пољак Никола
222. 05-353-280/2020
од 16.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1594/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Венчељовски Марија
221. 05-353-278/2020
од 16.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 804/1 к.о. Кула Кула Недовић Ратко
220. 05-353-279/2020
од 15.10.2020.
Изградња стамбеног и помоћног објекта на к.п. 4529 и 4530 к.о. Кула Кула Углик Чила и Дамир
219. 05-353-274/2020
од 15.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3930/23 к.о. Кула Кула Шкопић Драган
218. 05-353-258/2020
од 15.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/81 к.о. Кула Кула Миросављев Добрила
217. 05-353-273/2020
од 13.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3019 к.о. Црвенка Црвенка Ђуричковић Борка
216. 05-353-250/2020
од 13.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2478 к.о. Црвенка Црвенка Анђелић Петар
215. 05-353-263/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4173  I 417 к.о. Кула Кула Симуновић Душан
214. 05-353-271/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1152/35 к.о. Кула Кула Секулић Вељко
213. 05-353-272/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4038 к.о. Кула Кула Криваћевић Владимир
212. 05-353-259/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1137 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Боднар Маријана
211. 05-353-260/2020
од 12.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 464 к.о. Црвенка Црвенка Бијелић Мирослав
210. 05-353-245/2020
од 09.10.2020.
Изградња објекта за узгој свиња на к.п. 3363, 3364/1 и 3364/2 к.о. Сивац Сивац Жакић Миленко
209. 05-353-275/2020
од 09.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5665/4  к.о. Кула Кула Шкорић Кристина
208. 05-353-241/2020
од 09.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1764  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Џуџар Владимир
207. 05-353-276/2020
од 08.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4635/2  к.о. Црвенка Црвенка Дамјановић Синиша
206. 05-353-284/2020
од 07.10.2020.
Реконструкција и доградња стамбеног објекта на к.п. 841/2 к.о. Црвенка Црвенка Јовановић Љубица
205. 05-353-270/2020
од 07.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1253  к.о. Руски Крстур Руски Крстур Пашо Јовген
204. 05-353-268/2020
од 07.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1217/59 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Папуга Златко
203. 05-353-269/2020
од 07.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5403 к.о. Кула Кула Дудаш Сеги Тинда
202. 05-353-262/2020
од 06.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2640 к.о. Црвенка Црвенка Керекеш Стевица
201. 05-353-254/2020
од 05.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 179 к.о. Крушчић Крушчић Ракочевић Мирко
200. 05-353-243/2020
од 05.10.2020.
Изградња групног гасног прикључка са МРС и дела гасне инсталације до КМРС на к.п. 3103/4 к.о. Црвенка Црвенка ЈП Србијагас
199. 05-353-253/2020
од 05.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1273/4 к.о. Кула Кула Ракочевић Милош
198. 05-353-252/2020
од 02.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3003/1 к.о. Кула Кула Ивановић Милош
197. 05-353-247/2020
од 02.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4828 к.о. Кула Кула Јефтић Милан
196. 05-353-249/2020
од 01.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4336 к.о. Кула Кула Тедић Весна
195. 05-353-242/2020
од 01.10.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3051 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Крењицки Јоакимa
194. 05-353-234/2020
од 30.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 750/6 к.о. Кула Кула Егри Шандор
193. 05-353-227/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 410 к.о. Кула Кула Благојевић Рајко
192. 05-353-231/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2394 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Олеар Владимир
191. 05-353-229/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5192 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Рехак Ђура
190. 05-353-246/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 354 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Нађ Мирослав
189. 05-353-226/2020
од 21.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1203/4 к.о. Кула Кула Тунгуз Владимир
188. 05-353-237/2020
од 18.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1101/10 I 1101/15 к.о. Кула Кула Максимовић Синиша
187. 05-353-219/2020
од 11.09.2020.
Измена локацијских услова за изградњу аутоперионице и противпожароног зида на к.о. 2661 к.о. Кула Кула Гас Поинт д.о.о.
186. 05-353-221/2020
од 14.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 221 к.о. Кула Кула Милер Дарко
185. 05-353-212/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 377 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Планкош Владимир
184. 05-353-214/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4106 к.о. Сивац Сивац Пинтерић Петар
183. 05-353-213/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 139 к.о. Сивац Сивац Мркаљ Славко
182. 05-353-215/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3169 к.о. Сивац Сивац Ивановић Горан
181. 05-353-209/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3781к.о. Црвенка Црвенка Глушац Мартин
180. 05-353-210/2020
од 11.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3333 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Бучко Славко
179. 05-353-249/2020
од 25.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 3041 к.о. Руски Крстур и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 3377 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Марија Пристојко
178. 05-353-257/2020
од 25.09.2020.
Изградња виноградарске кућице на к.п. 7928 к.о. Кула и прикључка: електро вода на к.п. 7928, 10054, 7941 И 10056/2 к.о. Кула и прикључка на насељску водоводну мрежу на к.п. 10057/2, 10055/1, 10054 И 7928 к.о. Кула Кула Александар и Светлана Арваји
177. 05-353-233/2020
од 25.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 1144/9 к.о. Кула и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 5935/1 к.о. Кула Кула Новаков Наташа
176. 05-353-232/2020
од 25.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 1146/55 к.о. Кула и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1154/3 к.о. Кула Кула Јоковић Ратко
175. 05-353-239/2020
од 24.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 22 к.о. Липар и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1100 к.о. Липар Липар Дујко Гаврић
174. 05-353-238/2020
од 24.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 2665 к.о. Сивац и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 4247 к.о. Сивац Сивац Бранко Влашкалић
173. 05-353-230/2020
од 23.09.2020.
Изградња светлосне сигнализације на укрсном месту државног пута IБ реда број 15 (улица Маршала Тита) са Његошевом улицом на к.п. 4935/1 к.о. Кула Кула Општина Кула
172. 05-353-235/2020
од 24.09.2020.
Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбеном објекту на к.п. 900 к.о. Сивац и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 4188 к.о. Сивац Сивац Виола Милорад
171. 05-353-222/2020
од 17.09.2020.
Уградња унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на к.п. 1167 к.о. Црвенка и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 4962 к.о. Црвенка Црвенка Каралић Драгољуб
170. 05-353-225/2020
од 16.09.2020.
Изградња фамре свиња капцитета 500 комада са неопходним пратећим објектима и инфраструктуром на к.п. 7931/1 к.о. Кула, прикључка на електроенергетски вод на к.п. 7931/1, 10054, 7941 и 10056/2 к.о. Кула и прикључка на насељски водовод на к.п. 10057/2, 10056/1, 10054 и 7931/1 к.о. Кула Кула Раичевић Чедомир
169. 05-353-220/2020
од 10.09.2020.
Реконструкција дела пословног објекта на к.п. 2380/5 к.о. Црвенка Црвенка Трбовицћ Предраг
168. 05-353-207/2020
од 10.09.2020.
Изградња самоуслужне аутоперионице на к.п. 2067/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Иванић Бранислав
167. 05-353-203/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3971 к.о. Кула Кула Тошић Миодраг
166. 05-353-216/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2575 к.о. Кула Кула Пешикан Димитров Славица
165. 05-353-218/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4598 к.о. Црвенка Црвенка Ристовски Гоце
164. 05-353-208/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5114 к.о. Кула Кула Квасни Никола
163. 05-353-206/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 808/5 к.о. Кула Кула Дамјановић Драган
162. 05-353-199/2020
од 10.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 5521 к.о. Кула Кула Јакша Жужика
161. 05-353-248/2020
од 09.09.2020.
Измена локацијских услова за иградњу три сушаре капацитетеа 36 Т/х и др. на к.п. 669/1 к.о. Кула Кула Жито медиа
160. 05-353-204/2020
од 08.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4699/2 к.о. Руски Крстур Руски Крустур Нађ Михајло
159. 05-353-217/2020
од 09.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 598 к.о. Крушчић Крушчић Нађ Розалија
158. 05-353-205/2020
од 09.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 155/4 к.о. Крушчић Крушчић Булатовић Мираш
157. 05-353-197/2020
од 07.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1429/1 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Бучко Рац Татјана
156. 05-353-198/2020
од 04.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3449 к.о. Кула Кула Шорђан Анђелка
155. 05-353-196/2020
од 03.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 401/2 к.о. Крушчић Крушчић Хурек Славко
154. 05-353-201/2020
од 01.09.2020.
Изградња виноградарске кућице и прикључка на к.п. 7928 к.о. Кула Кула Арваји Александар и Светлана
153. 05-353-195/2020
од 01.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 735 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Кишпећо Владимир
152. 05-353-193/2020
од 01.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3773 к.о. Кула Кула Митрић Војислав
151. 05-353-192/2020
од 01.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 6835/1 к.о. Кула Кула Жежељ Марко
150. 05-353-194/2020
од 01.09.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 4763/2 к.о. Кула Кула Дудаш Велимир
149. 05-353-180/2020
од 30.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3003/1 к.о. Кула Кула Ивановић Милош
148. 05-353-189/2020
од 28.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за зграду пољопривреде на к.п. 1707 к.о. Сивац Сивац АД Бачка
147. 05-353-187/2020
од 28.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3523/1 к.о. Сивац Сивац Живанов Милош
146. 05-353-181/2020
од 25.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/27 к.о. Кула Кула Процкијевић Теодор
145. 05-353-190/2020
од 27.08.2020.
Изградња стамбеног објекта на к.п. 1057 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Тиркајла Михајло
144. 05-353-186/2020
од 27.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 668/2 к.о. Сивац Сивац Биједић Љубица
143. 05-353-185/2020
од 27.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1958 к.о. Сивац Сивац Војиновић Вукашин
142. 05-353-179/2020
од  26.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1114 к.о. Крушчић Крушчић Селић Велимир
141. 05-353-183/2020
од  25.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1378 к.о. Сивац Сивац Вуксановић Радојица
140. 05-353-167/2020
од  11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за поћни објекат на к.п. 3881 к.о. Црвенка Црвенка Адамовић Душан
139. 05-353-177/2020
од 21.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 444 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Рац Марија
138. 05-353-178/2020
од 21.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за помоћни објекат на к.п. 2136 i 2137 к.о. Црвенка Црвенка Стојичић Драган
137. 05-353-175/2020
од 20.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 693 к.о. Сивац Сивац Жујовић Јелисавка
136. 05-353-174/2020
од 19.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3164/1 к.о. Сивац Сивац Вагић Јован
135. 05-353-173/2020
од 19.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1458 к.о. Сивац Сивац Влашкалић Радован
134. 05-353-170/2020
од 18.08.2020.
Реконструкија црпне станице и др. на к.п. 3370 к.о. Црвенка Црвенка Рит д.о.о.
133. 05-353-200/2020 од
18.08.2020.
Изградња објекта за тов свиња на к.п. 3363 и др. к.о. Сивац Сивац Жакић Миленко
132. 05-353-176/2020
од 17.08.2020.
Реконструкција стамбено пословне зграде на к.п. 2832 к.о. Кула Кула Молиментум д.о.о.
131. 05-353-182/2020
од 13.08.2020.
Изградња самоуслужне аутоперионице на к.п. 2661 к.о. Кула Кула Гас Поинт д.о.о.
130. 05-353-163/2020
од  12.08.2020.
Изградња објекта за технички преглед возила, стамбени и помоћни објекат на к.п. 3942 и 3943 к.о. Кула Кула Ауто центар Поинт доо
129. 05-353-161/2020
од 12.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3750  к.о. Кула Кула Милошевић Бранислав
128. 05-353-164/2020
од 11.08.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3804  к.о. Црвенка Црвенка Суботић Драган
127. 05-353-165/2020
од 11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 2143  к.о. Црвенка Црвенка Славуљица Александра
126. 05-353-162/2020
од 11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3871  к.о. Црвенка Црвенка Ребић Богданка
125. 05-353-166/2020
од 11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 843/7 i 844/10  к.о. Кула Кула Проћ Богдан
124. 05-353-155/2020
од 11.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1764 к.о. Кула Кула Ковачевић Зоран
123. 05-353-158/2020
од  06.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 710 к.о. Крушчић Крушчић Шћепановић Славица
122. 05-353-159/2020
од  06.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1149 к.о. Црвенка Црвенка Радоњић Бранко
121. 05-353-157/2020
од  06.08.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1310 к.о. Сивац Сивац Ичин Петар
120. 05-353-160/2020
од 05.08.2020.
Изградња расхладне куле на к.п. 3656/4 к.о. Цренка Црвенка ФШ Црвенка
119. 05-353-169/2020
од  05.08.2020.
Изградња виноградарске кућице на к.п. 7928 к.о. Кула Кула Арваји Александар
118. 05-353-153/2020
од  03.08.2020.
Изгредња летњиковца П+Пк на к.п. 9865/1 и 9865/2 к.о. Кула Кула Сеоско туристичко домаћинство
117. 05-353-132/2020
од  30.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1408/13 к.о. Кула Кула Стошић Вук
116. 05-353-143/2020
од  24.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1199/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Винаји Никола
115. 05-353-142/2020
од  24.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 842/2 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Олејар Ирина
114. 05-353-146/2020
од  24.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 892 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Бодваји Наталија
113. 05-353-148/2020
од  23.07.2020.
Изградња фарме за узгој и репродукцију крмача капацитета 210 кома и др. на к.п. 8743/4 к.о. Кула Кула Шибалија Драган
112. 05-353-145/2020
од  22.07.2020.
Реконструкција, доградња и пренамена пословног објекта на к.п. 2809/1 к.о. Кула Кула Аквизитум доо
111. 05-353-138/2020
од 17.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1744/1 к.о. Кула Кула Зорић Дане
110. 05-353-136/2020
од 17.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 412/1 к.о. Крушчић Крушчић Гарић Владимир
109. 05-353-150/2020
од 17.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1876 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Бодваји Владимир
108. 05-353-120/2020
од 16.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1254/48 к.о. Кула Кула Шошарица Јово
107. 05-353-287/2020
од 15.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3978 к.о. Црвенка Црвенка Пихи Саша
106. 05-353-154/2020
од 13.07.2020.
Реконструкција зграде и доградња едукативног цнетра на к.п- 1403/1 к.о. Кула Кула СТШ Михајло Пупин
105. 05-353-135/2020
од 13.07.2020.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 946 к.о. Крушчић Крушчић Шмих Јолан
104. 05-353-133/2020
од 10.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 410 и др. к.о. Крушчић Крушчић Граховац Драгана
103. 05-353-130/2020
од 07.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3990/25 и др. к.о. Кула Кула Кузма Катица
102. 05-353-117/2020
од 07.07.2020.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу и уградња унутрашње гасне инсталације за објекат трговине на к.п. 1254/119 к.о. Кула Кула Инић Крсто
101. 05-353-125/2020
од 03.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3990/30 к.о. Кула Кула Ћопић Никола
100. 05-353-123/2020 од  03.07.2020. год. Изградња стамбеног објекта на к.п. 4030 к.о. Црвенка Црвенка Раонић Јагода
99. 05-353-94/2020
од 03.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.1272/24 к.о. Кула Кула Милер Штефан
98. 05-353-114/2020
од 03.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.214/1 к.о. Кула Кула Сујић Новак
97. 05-353-126/2020
од  03.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.2096/2 к.о. Кула Кула Иванковић Дубравка
96. 05-353-248/2020
од  02.07.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3858 к.о. Сивац Сивац Ћурић Светислав
95. 05-353-104/2020
од  02.07.2020. год.
Суви истовар репе на к.п. 3657 к.о. Црвенка Црвенка ФШ Црвенка
94. 05-353-115/2020
од 01.07.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 101  к.о. Сивац Сивац Вранешевић Владимир
93. 05-353-113/2020
од 30.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 5874  к.о. Кула Кула Хубер Викторија
92. 05-353-106/2020
од 26.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 11921 к.о. Сивац Сивац Мандић Радован
91. 05-353-119/2020
од 26.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 4213 к.о. Сивац Сивац Цаковић Момчило
90. 05-353-116/2020
од 26.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 5847 к.о. Кула Кула Воркапић Жељко
89. 05-353-109/2020
од 25.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 8136/1 к.о. Сивац Сивац Перушић Милорад
88. 05-353-100/2020
од 25.06.2020.
Изградња гасног прикључка и унутрашње инсталције за стамбени објекат на к.п. 848/4 к.о. Црвенка Црвенка Марас Гордана
87. 05-353-95/2020
од 25.06.2020.
Изградња угоститељског објекта бифеа на к.п. 5483 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Салак Јоаким Јулијан
86. 05-353-108/2020.
од 23.06.2020.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.3858 к.о Сивац Сивац Ђурић Светислав
85. 05-353-103/2020
од 22.06.2020. год.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат к.п. 607/8 к.о Црвенка Црвенка Новаковић Рада
84. 05-353-101/2020
од 22.06.2020. год.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.431 к.о Крушчић. Крушчић Медојевић Горан
83. 05-353-102/2020
од 22.06.2020. год.
Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п.479/1 к.о Црвенка. Црвенка Крндија Никола
82. 05-353-105/2020
од 17.06.2020. год.
Изградња типског гасног прикључка са КМРС и унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п- 5843/1 к.о. Кула Кула Бојанић Мирјана
81. 05-353-121/2020
од 17.06.2020. год.
Изградња два летњиковца на к.п. 7578/3 к.о. Кула Kula Сеоско туристичко домаћинство
80. 05-353-93/2020 од 12.06.2020. год. Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 3439/11 к.о. Кула Кула Ђурковић Драган
79. 05-353-92/2020 од 12.06.2020. год. Иградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1440/1 к.о. Кула Кула Анђелић Вукомир
78. 05-353-87/2020 од 09.06.2020. год. Изградња црквене дворане са пријемном канцеларијом на к.п. 2432 к.о. Црвенка Црвенка Црвенка општина црвеначка
77. 05-353-91/2020 од 09.06.2020. год. Иградња прикључка на гасовод мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 777 к.о. Руски Крстур Руски
Крстур
Провчи Амалија
76. 05-353-90/2020 од 08.06.2020. год. Иградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1177/1 к.о. Руски Крстур Руски
Крстур
Крењицки Љубомир
75. 05-353-97/2020 од 08.06.2020. год. Иградња објекта за тов свиња капацитета 500 комада са пратећим садржајем на к.п. 7537 и др. к.о. Кула Кула Мркаић Жељко
74. 05-353-89/2020 од 01.06.2020 Изградња објекта за тов свиња капацитета  193 комада, силоса за храну И др.    на  к.п. 6387   к.о  Кула Кула Стојков Миле
73. 05-353-82/2020 од 28.05.2020 Изградња објекта за тов свиња капацитета 1000 комада, силоса за храну И др.    на  к.п. 8305   к.о  Кула Кула Мандић Никола
72. 05-353-80/2020 од 25.05.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1152/126   к.о  Кула Кула Делић Милун
71. 05-353-59/2020 од  25.05.2020 Изградња складишта за одлагање палета, магацина хемијских  средстава и неусловног производа, паркинг за аутомобиле иподземне колске ваге  и др.  на  к.п. 3620/17 и 7762/2  к.о  Црвенка Црвенка Јафа доо
70. 05-353-81/2020 25.05.2020. ИЗГРАДЊА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ НА К.П. БРОЈ 2661 К.О. КУЛА Кула „Gas Point” doo
69. 05-353-75/2020 од 20.05.2020 Изградња радио базне станице   на  к.п. 3431/3  к.о  Кула Кула Vip mobile
68. 05-353-84/2020 од 20.05.2020  Изградња стамбеног објекта    на  к.п. 3203/1   к.о  Кула Кула Манојлов Марија
67. 05-353-77/2020 од 18.05.2020. ИЗГРАДЊА СУШАРЕ КАПАЦИТЕТА 28 t/h, УГРАДЊУ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У СУШАРУ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И МЕРНО РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (МРС) НА К.П. 3673 И 3674 К.О. СИВАЦ Сивац ЗЗ “Агро – МВ”
66. 05-353-73/2020 од 18.05.2020. ИЗГРАДЊА ТРОФАЗНОГ ПРИКЉУЧЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКТА – ПРИВРЕМЕНЕ МОНТАЖНЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ НА К.П. БРОЈ 7791/1, 9862/2, 9709/2 И 7866/2 К.О. КУЛА И СТС-А 20/0,4 kV НА К.П. БРОЈ 7791/1 К.О. КУЛА Кула “Extra – аuto transport” д.о.о.
65. 05-353-61/2020 од 18.05.2020. ИЗГРАДЊА НИСКОНАПОНСКОГ КАБЛОВСКОГ ВОДА НА К.П. БРОЈ 8615, 10013/1 И 8620 К.О. КУЛА ЗА ТРОФАЗНО ПРИКЉУЧЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ Кула Бобић Јован
64. 05-353-79/2020 од 08.05.2020 ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА К.П. БРОЈ 685/3 К.О. ЦРВЕНКА
Црвенка „Ново плус“ Црвенка
63. 05-353-68/2020 од 27.04.2020. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА ТОВ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 500 КОМАДА СА ПРАТЕЋИМ
ОБЈЕКТИМА И ИНФРАСТРУКТУРОМ НА К.П. БРОЈ 7537 И 7538/1 К.О. КУЛА И
КОЛСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА К.П. БРОЈ 7538/2 К.О. КУЛА
Кула Мркајић Жељко
62. 05-353-71/2020 од 03.05.2020.  УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 1139/3 К.О. КУЛА Кула Батуран Слободан
61. 05-353-30/2020 од 21.02.2020 Изградња стамбеног објекта на к.п. 1799  к.о  Кула Кула Гајић Стеван
60. 05-353-35/2020 од 13.02.2020  Реконструкција и доградња пословног објекта    на  к.п. 541/1   к.о  Кула Кула Еуроауто доо
59. 05-353-63/2020 од 15.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1022   к.о  Крушчић Крушчић Смоловић Славко
58. 05-353-65/2020 од 15.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 300   к.о  Крушчић Крушчић Малацко Владимир
57. 05-353-66/2020 од 15.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 634   к.о  Црвенка Црвенка Антовић Радослав
56. 05-353-70/2020 од 13.04.2020  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2351  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Папуга Јоаким
55. 05-353-67/2020 од 13.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3777   к.о  Сивац Сивац Киш Михаљ
54. 05-353-69/2020 од 13.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.570/2    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Џуња Емил
53. 05-353-62/2020 од 13.04.2020  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  583   к.о  Сивац Сивац Калић Спасоје
52. 05-353-54/2020 од 02.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4028   к.о  Кула Кула Мајер Миклош
51. 05-353-56/2020 од 02.04.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3100   к.о  Кула Кула Пузић Нада
50. 05-353-46/2020 од 10.03.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1497/2 к.о Сивац Сивац Побилић Винка
49. 05-353-45/2020 од 10.03.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1805/2    к.о  Сивац Сивац Нинковић Марко
48. 05-353-38/2020 од 13.03.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1757   к.о  Руски Крстур Руски Крстур УЗ „Занатлија“
47. 05-353-26/2020 од 21.02.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  7001/2   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Семан Меланија
46. 05-353-29/2020 од 28.02.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  824/28   к.о  Кула Кула Бако Ева
45. 05-353-17/2020 од 24.02.2020  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1152/124    к.о  Кула Кула Јашовић Предраг
44. 05-353-74/2020 од 21.04.2020. ИЗГРАДЊУ ФАРМЕ ЗА ТОВ СВИЊА НА К.П. БРОЈ 6387 К.О. КУЛА И БУШЕНОГ БУНАРА НА К.П. БРОЈ 6386 К.О. КУЛА Кула Стојков Миле
43. 05-353-53/2020 од 02.04.2020.  УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И
ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ
НА К.П. БРОЈ 2531/2 К.О. КУЛА
Кула Голочорбин Тихомир
42. 05-353-57/2020 од 27.03.2020. УГРАДЊA УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ (ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА) И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 4337 К.О. КУЛА Кула Милинковић Петар
41. 05-353-43/2020 од 17.03.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 1220/9 К.О. КУЛА И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Кула Драгић Зоран
40. 05-353-40/2020 од 9.03. 2020. ИЗГРАДЊA У I ФАЗИ: РАЗВОДНОГ ПОСТРОЈЕЊА 20kV РП „ИНДУСТРИЈА“ И ПОДЗМЕНОГ 20kV КАБЛА ОД РП ДО 20kV КАБЛОВСКЕ СПОЈНИЦЕ; У II ФАЗИ: ПОДЗЕМНОГ 20kV КАБЛА ОД РП ДО 20kV КАБЛОВСКЕ СПОЈНИЦЕ НА К.П. БРОЈ 9107/6 К.О. КУЛА Кула Општина Кула
39. 05-353-52/2020 од 9.03.2020. ИЗГРАДЊА ВОЋАРСКО – ВИНОГРАДАРСКЕ КУЋИЦЕ НА К.П. БРОЈ 5648/1 К.О. СИВАЦ Сивац Вучелић Ана
38. 05-353-36/2020 од 06.03.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. 2800 К.О. КУЛА; ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (РС) НА К.П. 2800 И 5911 К.О. КУЛА Кула „SPIRALA – INVEST” doo
37. 05-353-44/2020 од 5.03.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 4756 К.О. ЦРВЕНКА И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Црвенка Топић Невенка
36. 05-353-37/2020 од 2.03.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 2324 К.О. РУСКИ КРСТУР И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Руски Крстур Александра Међеши Фаркаш
35. 05-353-42/2020 од 26.02. 2020. ДОГРАДЊA РАДИОНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ МЕТАЛНИХ ДЕЛОВА ЗА СИСТЕМЕ ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ НА К.П. БРОЈ 7884/1 К.О. КУЛА
Кула Дејан Матошевић
34. 05-35319/2020 од 24.02. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПРИВРЕМЕНЕ МОНТАЖНЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ НА К.П. 7791/1 И 7794 К.О. КУЛА И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И МРС НА К.П. 7801, 7800, 7799, 7793, 7791/2 И 7795 К.О. КУЛА Кула “EXTRA-AUTO TRANSPORT”
33. 05-353-31/2020 од 24. 02. 2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 608/19 К.О. ЦРВЕНКА И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Црвенка Славко Пешић
32. 05-353-28/2020 од 1802.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 2202 К.О. СИВАЦ И ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Сивац Грчић Бранко
31. 05-35327/2020 од 18.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 1765 К.О. РУСКИ КРСТУР Руски Крстур Папуга Јанко
30. 05-35333/2020 од 13.02.2020. ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА НА К.П. БРОЈ 3043 И 3045 К.О. ЦРВЕНКА Црвенка Александар Арваји
29. 05-3537/2020 од 11.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 3935/1 К.О. КУЛА Кула Лукишић Зоран
28. 05-353-12/2020 од 7.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 601/5, 602/5, 603/5 И 604/5 К.О. ЦРВЕНКА И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Црвенка Вукотић Горан
27. 05-35314/2020 од 07.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 1734 К.О. РУСКИ КРСТУР Руски Крстур Рац Јасминка
26. 05-35311/2020 од 07.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 2113/2 К.О. СИВАЦ Сивац Минић Милош
25. 05-353-18/2020 од 6.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 1761/1 К.О. РУСКИ КРСТУР И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Руски Крстур Крењицки Љубомир
24. 05-353-8/2020 од 06.02.2020. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗА УГРАДЊУ УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ НА К.П. БРОЈ 3568/1 К.О. СИВАЦ Сивац Пејин Александар
23. 05-353-23/2020 од 06.02.2020. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДЗИЂИВАЊЕ 1. СПРАТА, ПОСТОЈЕЋЕГ ПРИЗЕМНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. БРОЈ 2498/2 К.О. РУСКИ КРСТУР Руски Крстур Орос Жељко и Андреа
22. 05-353-24/2020 од 5.02.2020. ИЗГРАДЊА ФАРМЕ ЗА ТОВ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 1.000 КОМАДА НА К.П. БРОЈ 8305 К.О. КУЛА Кула Мандић Никола
21.  05-353-10/2020 од 5.02.2020. УГРАДЊA УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 3569 К.О. СИВАЦ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Сивац Пејин Никола
20. 05-353-9/2020 од 4.02.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 3567/2 К.О. СИВАЦ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Сивац Пејин Славка
19. 05-353-20/2020 од 3.02.2020. ИЗГРАДЊА СКЛАДИШТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, НАДСТРЕШНИЦЕ, ДВЕ ЕЛЕВАТОРСКЕ ЈАМЕ, ПРИЈЕМНОГ КОША И НАГИБНЕ ПЛАТФОРМЕ НА К.П. БРОЈ 3469/1 К.О. СИВАЦ Сивац ЗЗ Мипеал
18. 05-353-347/2019 од 9. 01.2020. ИЗГРАДЊА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПРАОНИЦЕ СА ПЛАТООМ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ВОЗИЛА (I ФАЗА ИЗГРАДЊЕ) И ПРОДАВНИЦЕ АУТОДЕЛОВА (II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ) НА К.П. БРОЈ 721 И 722 К.О. СИВАЦ, СА ИНФРАСТРУКТУРНИМ ОБЈЕКТИМА И ПРИКЉУЧЦИМА Сивац АЦ Токић
17. 05-353-354/2019 од 16. 01.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 456 К.О. СИВАЦ И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Сивац Фуртула Новица
16. 05-353-355/2019 од 8. 01.2020. ИЗГРАДЊА ФАРМЕ ЗА ТОВ СВИЊА КАПАЦИТЕТА 879 КОМАДА НА К.П. БРОЈ 6386 И 6387 К.О. КУЛА Кула Миле Стојков
15. 05-353-348/2019 од 13.01.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 946/1 К.О. КУЛА И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Кула Љубојевић Горан
14. 05-353-341/2019 oд 8. 01.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 1047 К.О. РУСКИ КРСТУР И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Руски Крстур Тиркајла Весна
13.  05-353-351/2019 од 16. 01.2020. УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА К.П. БРОЈ 1146/9 К.О. КУЛА И ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСНУ МРЕЖУ Кула Чордаш Владимир
12. 05-353-3/2020 од 4. 02.2020. ИЗГРАДЊА ВН КАБЛОВСКОГ ВОДА 20kV И НН КАБЛОВСКОГ ВОДА 0,4kV И НАДЗЕМНОГ НН ВОДА 0,4kV НА К.П. БРОЈ 4952/1 И 4935/1 К.О. ЦРВЕНКА Црвенка ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд
11. 05-353-6/2020 од 20.01.2020 Изградња објекта за смештај пољ.машина и алата    на  к.п. 3618    к.о  Црвенка Црвенка Савић Радомир
10. 05-353-354/2019 од 16.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 456    к.о  Сивац Сивац Фуртула Новица
09. 05-353-351/2019 од 16.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1146/9   к.о  Кула Кула Чордаш Владимир
08. 05-353-348/2019 од 14.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 946/1    к.о  Кула Кула Љубојевић Горан
07. 05-353-1/2020 од 10.01.2020 Изградња три сушаре капацита 36 т/х И надстрешнице    на  к.п. 8669/1 к.о  Кула Кула Жито медиа доо
06. 05-353-347/2019 од 10.01.2020 Изградња самоуслужне аутоперионице и продавнице аутоделова   на  к.п. 721 и 722    к.о  Сивац Сивац АЦ Токић
05. 05-353-344/2019 од 10.01.2020 Изградња прикључног гасовода са  МРС Г- 100 спортског центра,    на  к.п.3728/61  и др.     к.о  Кула Кула Општина Кула
04. 05-353-341/2019 од 08.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1047    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Тиркајла Весна
03. 05-353-355/2019 од 08.01.2020 Изградња фарме за тов свиња капацитета 879 комада    на  к.п.  6386 И 6387   к.о  Кула Кула Стојков Миле
02. 05-353-343/2019 од 06.01.2020 Изградња прикључка на гасовод са МРС  и разводне гасоводне мреже са 5 секундарних МРС са гасним генераторима топлоте И унутрашње гасне инсталације    на  к.п. 1499/15 и 5887/4    к.о  Кула Кула Општина Кула
01. 05-353-340/2019 од 06.01.2020 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4509/5    к.о  Кула Кула Ђуричић Саво

 

Локацијски услови 2019.

 

Р. број Број предмета / Датум издавања Локацијски услови Место градње Инвеститор
268. 05-353-349/2019 од 31.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3498/2    к.о  Сивац Сивац Ланчушки Радивој
267. 05-353-339/2019 од 30.12.2019 За измењене локацијске услове за изградњу стамбеног објекта са две стамбене јединице и помоћни објекат на к.п. 153 к.о Липар Липар Вучуревић Весна
266. 05-353-342/2019 од 30.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 5278    к.о  Кула Кула Фиштеш Шандор
265. 05-353-337/2019 од 27.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 119    к.о  Кула Кула Карла Штефан
264. 05-353-336/2019 од 27.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 185 к.о Сивац Сивац Остојић Вук
263. 05-353-338/2019 од 25.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3207   к.о  Сивац Сивац Рајић Томислав
262. 05-353-335/2019 од 23.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 114/1   к.о  Кула Кула Хуђик Атила
261. 05-353-313/2019 од 18.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1254/33  к.о  Кула Кула Барановски Михајло
260. 05-353-315/2019 од 16.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3914   к.о  Кула Кула Милер Дарко
259. 05-353-332/2019 од 16.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2305  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Марија Међеши
258. 05-353-330/2019 од 16.12.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1254/12   к.о  Кула Кула Вораз Дарко
257. 05-353-331/2019 од 16.12.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1925/3   к.о  Црвенка Црвенка Бакоч Милорад
256. 05-353-325/2019 од 12.12.2019   Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2866   к.о  Сивац Сивац Жујовић Саша
255.  05-353-326/2019 од 11.12.2019 Доградња и реконструкција стамбеног објекта И помоћни објекат    на  к.п.  4044/1   к.о  Кула Кула Богојевац Слободан
254. 05-353-324/2019 од 10.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3521   к.о  Сивац Сивац Секулић Радомир
253. 05-353-323/2019 од 10.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3546/2   к.о  Сивац Сивац Попарић Каменко
252. 05-353-320/2019 од 10.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3990/41    к.о  Кула Кула Жарковић Милосав
251. 05-353-314/2019 од 06.12.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3728/44   к.о  Кула Кула Никитовић Љубомир
250. 05-353-316/2019 од 06.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  605/9, 606/9 И 607/12   к.о  Црвенка Црвенка Баста Милорад
249. 05-353-321/2019 од 05.12.2019 Изградња пословног објекта за технички преглед возила    на  к.п. 2681 И 2682    к.о  Кула Кула Ачански Љиљана
248. 05-353-329/2019 од 03.12.2019 За изградњу надстрешнице за пријем кукуруза     на  к.п.  8669/1  к.о  Кула Кула Житомедиа
247. 05-353-310/2019 од 03.12.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2266/2   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Еделински Љубомир
246. 05-353-309/2019 од 03.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3633    к.о  Сивац Сивац Радовић Јовица
245. 05-353-311/2019 од 03.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  794/2  к.о  Сивац Сивац Чепић Љиљана
244. 05-353-317/2019 од 02.12.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3546/3   к.о  Сивац Сивац Сотин Планинка
243. 05-353-322/2019 од 29.11.2019  Реконструкција, проширење и изградња локалног пута Руски Крстур-Крушчић на к.п. 8909 и др. К.о.Руски Крстур Руски Крстур Општина Кула
242. 05-353-328/2019 од 28.11.2019 Реконструкција разводног постројења 20 кВ –Железничка станица    на  к.п. 8621/1    к.о  Кула Кула ЕПС Дистрибуција
241. 05-353-305/2019 од 26.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3080    к.о  Сивац Сивац Тимић Добрила
240. 05-353-308/2019 од 25.11.2019 Изградња објекта за тов свиња капацитета 500 комада   на  к.п. 7537 И 7538/2    к.о  Кула Кула Мркајић Жељко
239.  05-353-303/2019 од 22.11.2019   Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1016    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Макаји Јулијан
238. 05-353-312/2019 од 21.11.2019 Изградња пословног објекта за технички преглед возила    на  к.п. број   541/1 к.о. Кула Кула Еуроауто доо
237. 05-353-293/2019 од 20.11.2019  Изградња ниско напонског  кабловског  вода  за стамбено пословни објекат    на  к.п. број   2815/1 И др. к.о.Кула Кула ЕПС Дистрибуција
236. 05-353-291/2019 од 19.11.2019 За реконструкцију и доградњу објекта за производњу котлова и доградња складишта сировина   на   к.п. број   8918/1к.о.Кула Кула Терминг доо
235. 05-353-292/2019 од 18.11.2019 Изградња челично решеткастог стуба И прикључног 20 кВ вода     на  к.п. број   2072, 2930/1  к.о  Липар и  к.п. број 7060 к.о.Црвенка Црвенка ЕПС Дистрибуција
234. 05-353-296/2019 од 18.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 758    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Олеар Владимир
233.  05-353-295/2019 од 18.11.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1387   к.о  Сивац Сивац Ковинић Чедомир
232. 05-353-319/2019 од 14.11.2019 Изградња  стамбеног објекта  П+0  на  к.п. 862/2    к.о  Црвенка Црвенка Николетић Дарко
231.  05-353-306/2019 од 15.11.2019 Изградња  специјализованог складишта за воће и поврће и доградњу и реконструкцију  постојећег објекта пољопривреде   на  к.п. 435    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Јуарбис доо
230. 05-353-283/2019 од 08.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.1272/12     к.о  Кула Кула Козма Ливија
229. 05-353-285/2019 од 06.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 407    к.о  Сивац Сивац Тодоровић Милан
228. 05-353-294/2019 од 06.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4069    к.о  Црвенка Црвенка Васић Душан
227. 05-353-287/2019 од 06.11.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3104    к.о  Кула Кула Делић Милић
226. 05-353-286/2019 од 31.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2603/2   к.о  Сивац Сивац Ачански Никола
225. 05-353-282/2019 од 06.11.2019 Реконструкција разводног постројења 20 кВ желеничка станица   на  к.п.  8621/1   к.о  Кула Кула ЕПС Дистрибуција
224. 05-353-304/2019 од 05.11.2019 Изградњу економског објекта- надстрешнице за смештај пољ. механизације, складиштени простор и летња кухиње   на  к.п.  8173   к.о  Кула Кула Нађ Ђура
223. 05-353-279/2019 од 31.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1079/4 к.о Кула Кула Дронић Катица
222. 05-353-276/2019 од 28.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  306   к.о  Сивац Сивац Јанковић Саша
221.  05-353-288/2019 од 28.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1678   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Козар Ана
220. 05-353-271/2019 од 24.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1990   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Папуга Меланија
219. 05-353-277/2019 од 28.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2002   к.о  Сивац Сивац Бељански Витомир
218. 05-353-250/2019 од 25.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3008   к.о  Црвенка Црвенка Десница Дејан
217. 05-353-270/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1642   к.о  Сивац Сивац Боснић Здравко
216. 05-353-269/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4158    к.о  Црвенка Црвенка Чепрња Ђурђа
215. 05-353-267/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 5429    к.о  Кула Кула Церовић Маријана
214. 05-353-272/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 712/1 к.о Руски Крстур Руски Крстур Врецко Јанко
213. 05-353-266/2019 од 22.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2694/2    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Планчак Јанко
212.  05-353-259/2019 од 18.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3928/2   к.о  Кула Кула Николајевић Винка
211. 05-353-268/2019 од 18.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2690/2   к.о  Сивац Сивац Живановић Надица
210. 05-353-264/2019 од 18.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 984    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Међеши Александра
209. 05-353-263/2019 од 18.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2250/2   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Ковач Јарослав
208. 05-353-275/2019 од 17.10.2019 Изградња едукативног центра и енергетска санација зграде    на  к.п. 1403/1    к.о  Кула Кула СТШ Михајло Пупин
207. 05-353-258/2019 од   17.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 551   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Мањош Еугенија
206. 05-353-256/2019 од 17.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2160/5    к.о  Кула Кула Дудаш Сеги Тинде
205. 05-353-255/2019 од 16.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 619/1   к.о  Крушчић Крушчић Гагић Миленко
204. 05-353-254/2019 од 16.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3475   к.о  Сивац Сивац Раичевић Зоран
203. 05-353-257/2019 од 11.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2330     к.о  Сивац Сивац Тунић Спаса
202. 05-353-253/2019 од 11.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  698   к.о  Сивац Сивац Жежељ Никола
201. 05-353-265/2019 од 10.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 161 к.о Kрушчић Крушчић Обрадовић Весна
200. 05-353-261/2019 од 10.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  верски и објекат    на  к.п.  2983 и 2984/1   к.о  Kула Кула Хришћанска адвентистичка црква
199. 05-353-249/2019 од 10.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  918   к.о  Kула Кула Бероња Снежана
198.  05-353-248/2019 од 10.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  KМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4832   к.о  Kула Кула Балинт Агота
197. 05-353-262/2019 од 09.10.2019 Реконструкција пословног простора   на  к.п.  2801/6   к.о  Kула Кула Скиба Перица
196. 05-353-251/2019 од 04.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1152/85   к.о  Кула Кула Булатовић Нада
195. 05-353-244/2019 од 04.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1412   к.о  Сивац Сивац Кнежевић Драгојла
194. 05-353-239/2019 од 04.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3837   к.о  Кула Кула Павловић Љубомир
193. 05-353-240/2019 од 04.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2106   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Рац Михајло
192. 05-353-242/2019 од 04.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3050/1    к.о  Сивац Сивац Терзић Мирослав
191. 05-353-241/2019 од 02.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4072   к.о  Сивац Сивац Чиплић Марина
190. 05-353-243/2019 од 02.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  299   к.о  Сивац Сивац Дамјановић Бобан
189. 05-353-247/2019 од 02.10.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1152/51   к.о  Кула Кула Путник Борис
188. 05-353-238/2019 од 01.10.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3981/2   к.о  Кула Кула Симуновић Милан
187. 05-353-236/2019 од 30.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1415    к.о  Кула Кула Поповић Ранко
186. 05-353-235/2019 од 30.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2373   к.о  Сивац Сивац Исајловић Слободан
185. 05-353-233/2019 од 30.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2203/2    к.о  Кула Кула Јухас Тибор
184. 05-353-234/2019 од 25.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 7558/1    к.о  Кула Кула Миловановић Драгица
183. 05-353-232/2019 од 25.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 5690     к.о  Кула Кула Иван Славко
182. 05-353-226/2019 од 24.09.2019 Уградња унутрашње гасне инсталације за спортску халу   на  к.п.   4390/1  к.о  Кула Кула ОШ Петефи бригаде
181. 05-353-223/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4094/18    к.о  Црвенка Црвенка Мјеримачка Нада
180. 05-353-222/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3695    к.о  Црвенка Црвенка Слијепчевић Томислав
179. 05-353-221/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1140/11    к.о  Кула Кула Јерков Ненадов Никола
178. 05-353-220/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4085    к.о  Кула Кула Средановић Славица
177. 05-353-229/2019 од 24.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  991  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Говља Меланија
176. 05-353-231/2019 од 19.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  989/2   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Будински Амалија
175. 05-353-214/2019 од 19.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  983   к.о  Сивац Сивац Комазец Лазар
174. 05-353-213/2019 од 19.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3368   к.о  Црвенка Црвенка Вукелић Никола
173. 05-353-217/2019 од 18.09.2019 Изградња три сушаре капацитета 36т/х, надстрешнице  И др.    на  к.п. 8669/1    к.о  Кула Кула Жито медиа доо
172. 05-353-212/2019 од 18.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  8279   к.о  Сивац Сивац Плескоња Боривоје
171. 05-353-210/2019 од 13.09.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 319/2    к.о  Липар Липар Мијић Илија
170. 05-353-207/2019 од 13.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3666/17   к.о  Црвенка Црвенка Кукило Мирослав
169. 05-353-211/2019 од 13.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1793   к.о  Сивац Сивац Мркаљ Радован
168. 05-353-219/2019 од 12.09.2019 Реконструкција спортске хале основне школе    на  к.п. 735   к.о  Сивац Сивац ОШ „20. Октобар“ Сивац
167. 05-353-215/2019 од 09.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2659   к.о  Сивац Сивац Гњидић Миле
166. 05-353-215/2019 од 09.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 2659 к.о. Сивац Сивац Гњидић Миле
165. 05-353-227/2019 од 05.09.2019  Измена локацијских услова за изградњу објекта за тов свиња  капацитета 850 комада    на  к.п. 7216    к.о  Кула Кула Жекић Шукара Драгана
164. 05-353-225/2019 од 05.09.2019 Изградња објекта за смештај пољ. машина и алата    на  к.п. 3618    к.о  Црвенка Црвенка Савић Радомир
163. 05-353-208/2019 од 03.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 936/1    к.о  Сивац Сивац Суботић Милан
162. 05-353-204/2019 од 03.09.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1168  к.о  Сивац Сивац Седлар Никола
161. 05-353-201/2019 од 04.09.2019 Иградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  503  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Нађ Јанко
160. 05-353-203/2019 од 03.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1979    к.о  Сивац Сивац Шљукић Милован
159. 05-353-200/2019 од 04.09.2019 Иградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1806   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Пастернак Јанко
158. 05-353-202/2019 од 03.09.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 421    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Паплацко Ђуро
157. 05-353-202/2019 од 03.09.2019. Уградњу унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 421 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Паплацко Ђура
156. 05-353-205/2019 од 03.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 2906 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Баљицки Михал
155. 05-353-204/2019 од 03.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 1168 к.о. Сивац Сивац Седлар Никола
154. 05-353-203/2019 од 03.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 1979 к.о. Сивац Сивац Шљукић Милован
153. 05-353-208/2019 од 03.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 936/1 к.о. Сивац Сивац Суботић Милан
152. 05-353-227/2019 од 05.09.2019. Измена локацијских услова за изградњу објекта за тов свиња капацитета 850 комада, са пратећим садржајем и прикључцима на инфраструктуру на к.п. 7216 к.о. Кула Кула Жекић Шукара Драгана
151. 05-353-201/2019 од 04.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 503 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Нађ Јанко
150. 05-353-200/2019 од 04.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 1806 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Пастернак Јанко
149. 05-353-191/2019 од 30.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1283/2    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Варга Соња
148. 05-353-196/2019 од 28.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   2101  к.о  Сивац Сивац Шпоња Петра
147. 05-353-194/2019 од 26.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1149/1    к.о  Кула Кула Бенић Зоран
146. 05-353-190/2019 од 22.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3856   к.о  Црвенка Црвенка Шашарога Драган
145. 05-353-185/2019 од 22.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2930/28   к.о  Кула Кула Фрањић Мирослав
144. 05-353-181/2019 од 21.08.2019 Изградња фарме за тов пилића капацитета 29  136  комада, управне зграде И др  на  к.п. 8620   к.о  Кула Кула Марић Костадин
143. 05-353-186/2019 од 21.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 801/1   к.о  Кула Кула Марић Милан
142. 05-353-189/2019 од 21.08.2019 Изградњу прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 8127   к.о  Сивац Сивац Раонић Слободан
141.  05-353-184/2019 од 20.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1602   к.о  Црвенка Црвенка Димитрић Петко
140. 05-353-188/2019 од 16.08.2019   Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3256   к.о  Црвенка Црвенка Лучић Станислава
139. 05-353-187/2019 од 16.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  826/3 и 823/2  к.о  Кула Кула Капичић Јолан
138. 05-353-193/2019 од 13.08.2019 Изградња објекта за тов свиња  капацитета 850 комада    на  к.п. 7216   к.о  Кула Кула Жекић Шукара Драгана
137. 05-353-180/2019 од 14.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1978/5   к.о  Сивац Сивац Мијић Душан
136. 05-353-178/2019 од 13.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2600   к.о  Сивац Сивац Куцурски Радислав
135. 05-353-177/2019 од 13.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2454/2   к.о  Сивац Сивац Савић Никола
134. 05-353-176/2019 од 12.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4667   к.о  Кула Кула Гленџа Горан
133. 05-353-179/2019 од 13.08.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 300/2   к.о  Сивац Сивац Влаовић Миодраг
132. 05-353-175/2019 од 12.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.5246/2    к.о  Кула Кула Папачек Клара
131. 05-353-170/2019 од 07.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1352/4 к.о Црвенка Црвенка Грубор Љубомир
130. 05-353-195/2019 од 9. 08. 2019. Изградња воћарско-виноградарске кућице на к.п. број 5648/1 к.о. Сивац Сивац Ана Вучелић
129. 05-353-172/2019 од 09.08.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 4079 к.о. Црвенка Црвенка Гуњевић Милева
128. 05-353-171/2019 09.08.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 2955 к.о. Кула Кула Мондом Jосип
127.  05-353-169/2019 од 7. 08. 2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 108 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Рац Јоаким
126. 05-353-168/2019 од 6. 08. 2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на к.п. 1689 к.о. Руски Крстур Руски Крстур Ковач Јаким
125. 05-353-167/2019 од 5. 08. 2019.  Измењени локацијски услови за изградњу пословног објекта – складишта окова и шрафовске робе на кп број 7630, 7631, 7632, 7633, 7634 и 7635 к.о. Руски Крстур Руски Крстур „Comfort Style“ ДОО
124. 05-353-166/2019 од 5. 08. 2019.  Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 442 к.о. Сивац Сивац Најтхефер Попов Марија
123. 05-353-162/2019 од 02.08.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  МРС     на  к.п.  4390/1  к.о  Кула Кула ОШ Петефи бригаде
122. 05-353-163/2019 од 29.07.2019 Изградња надстрешнице за пријем кукуруза    на  к.п. 8669/1   к.о  Кула Кула Жито медиа доо
121. 05-353-161/2019 од 30.07.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1082   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Хома Љубомир
120. 05-353-151/2019 од 29.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  2616  к.о  Сивац Сивац Ачански Миладин
119. 05-353-160/2019 од 01.08.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 3120 к.о. Сивац Сивац Рајић Милена
118. 05-353-159/2019 од 01.08.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 443/3 к.о. Сивац Сивац Веселин Радослав
117. 05-353-156/2019 од 31.07.2019. Изградња пословног објекта (продавнице мешовите робе), П+0, к.п. 361 к.о. Руски Крстур са пратећим прикључцима на инфраструктуру Руски Крстур Бођанец Игор
116. 05-353-154/2019 од 30.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1275 к.о. Црвенка Црвенка Пјешчић Томислав
115. 05-353-158/2019 од 30.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 4563 к.о. Кула Кула Лацко Габријела
114. 05-353-150/2019 од 26.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 691   к.о  Сивац Сивац Максимовић Марија
113. 05-353-142/2019 од 24.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 8687/23   к.о  Сивац Сивац Шепић Вера
112. 05-353-144/2019 од 25.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 8687/26    к.о  Сивац Сивац Ђуришић Александар
111. 05-353-143/2019 од 23.07.2019  Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.2963    к.о  Сивац Сивац Јокић Лазар
110. 05-353-146/2019 од 24.07.2019 Доградња објекта за сортирање и паковање јаја  на  к.п.  2465/10 и 2465/16  к.о  Крушчић Крушчић Animal commerc
109. 05-353-153/2019 од 26.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2673 к.о. Сивац Сивац Миковић Бранислав
108. 05-353-149/2019 од 26.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 1254/25 к.о. Кула Кула Бобоцки Милан
107. 05-353-145/2019 од 24.07.2019. Уградњa унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 990/5 к.о. Кула Кула Марковић Војин
106. 05-353-148/2019 од 23.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 3772 к.о. Сивац Сивац Ћирић Драган
105. 05-353-147/2019 од 23.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2848 к.о. Сивац Сивац Берлековић Нада
104. 05-353-141/2019 од 22.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. 2969 к.о. Црвенка Црвенка Вукић Милан
103. 05-353-138/2019 од 18.07.2019 Изградња фарме свиња  капацитета 400 крмача и 4000 товљеника и др.  на  к.п.  7017/2  к.о  Црвенка Црвенка Перишић Љубо
102. 05-353-165/2019 од 17.07.2019 Изградња објекта за складиштење воћа И поврћа на  к.п.  7852  к.о  Сивац Сивац Калић Јован
101. 05-353-140/2019 од 18.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени и помоћни објекат  и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 341/1 и 341/2 к.о. Кула Кула Вујић Станислав
100. 05-353-139/2019 од 16.07.2019 Изградња воћарско-виноградарске кућице.  на  к.п. 7967   к.о  Црвенка Црвенка Пантић Мирјана
99. 05-353-152/2019 од 15.07.2019  Изградња објеката за тов пилића И др.  на  к.п. 8620   к.о  Кула Кула Марић Костадин
98. 05-353-134/2019 од 15.07.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у помоћни објекат и изградња прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на кп 1003 к.о. Црвенка Црвенка Каленић Славко
97. 05-353-130/2019 од 15.07.2019. Изградњобјекта за тов свиња П+0, капацитета 850 комада, са пратећим садржајем и прикључцима на к.п. број 7216 к.о. Кула Кула Драганa Жекић Шукарa
96. 05-353-131/2019 од   11.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3942   к.о  Сивац Сивац Пушкарев Стеван
95. 05-353-132/2019 од  09.07.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1254/38   к.о  Кула Кула Тешовић Борко
94. 05-353-136/2019 од 10.07.2019. Изградња пословног објекта (пољопривредна апотека са маагцинским простором), П+0 на к.п. 1501 к.о. Црвенка са пратећим прикључцима на инфраструктуру Црвенка „Meteor Commerce“ ДОО Сомбор
93. 05-353-124/2019 од 08.07.2019 Проширење приступне мреже ИПАН Кула у ул. Стевана Сремца  63  на  к.п. 5906/2 И 5924   к.о  Кула Кула Телеком Србија ад
92. 05-353-118/2019 од 28.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 7558/3   к.о  Кула Кула Ново плус доо
91. 05-353-119/2019 од 28.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 7558/3   к.о  Кула Кула Тепавац Милан
90. 05-353-125/2019 од 02.07.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1164/3  к.о  Кула Кула Чуровић Милена
89. 05-353-127/2019 од 26.06.2019 Изградња  гараже за смештај пољ.машина    на  к.п.   7852 к.о  Сивац Сивац Калић Јован
88. 05-353-120/2019 од 24.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1251   к.о  Крушчић Крушчић Костадиновић Мирјана
87. 05-353-114/2019 од 21.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4520   к.о  Црвенка Црвенка Мрдаљ Милан
86. 05-353-113/2019 од 20.06.2019 Изградња виноградарске кућице И стубне трафостанице и др. на к.п.    на  к.п.5648/1    к.о  Сивац Сивац Вучелић Ана
85. 05-353-110/2019 од 20.06.2019  Изградња стамбеног објекта    на  к.п. 3483   к.о  Кула Кула Јовановић Весна
84. 05-353-112/2019 од 26.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   4353  к.о  Кула Кула Микулић Јасмина
83. 05-353-107/2019 од 17.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1152/128  к.о  Кула Кула Грујић Милутин
82. 05-353-103/2019 од  27.05. 2019. Изградња пословног објекта са магацинским простором спратности П+0 и колске ваге носивости 60 тона на к.п. 1501 к.о. Црвенка Црвенка Метеор комерц
81. 05-353-105/2019 од  20.06. 2019. Изградња типског гасног прикљушка са МРС и унутрашње гасне инсталације за потребе пословног простора у колективној стамбено-пословној згради на к.п.. 3103/4 к.о. Црвенка Црвенка Каленић Петар
80. 05-353-104/2019 од  13.06. 2019. Изградња нисконапонског кабловског вода на к.п. 3105 к.о. Црвенка Црвенка ЕПС дистрибуција
79. 05-353-117/2019 од  07.06. 2019. Изградња силоса за житарице на к.п. 3649 к.о. Сивац Сивац Слепчев Милутин
78. 05-353-100/2019 од 11.06.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   441/2 к.о  Кула Кула Шећеров Рајка
77. 05-353-102/2019 од 12.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   4455 к.о  Кула Кула Такач Едит
76. 05-353-98/2019  од 11.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1212/6 к.о  Кула Кула Матовић Момир
75. 05-353-99/2019 од 11.06.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   2296/1 к.о  Кула Кула Маринковић Милан
74. 05-353-109/2019 од 07.06.2019. Реконструкција и доградња топле везе између зграде основне школе и зграде за спорт и физичку културу на кп број 3031 к.о. Сивац Сивац ОШ „20. Октобар“ Сивац
73. 05-353-97/2019 од 05.06.2019. Израдња прикључног кабловског вода 20кВ за напајање МБТС 20/0кВ „пумпна станица Сивац – Југ“ на кп 11387, 11389, 11390 и 11391 к.о. Сивац Сивац ЕПС Дистрибуција Београд доо
72. 05-353-96/2019 од 3.06.2019. Реконструкција пословног простора, трговине у стамбено пословном објекту П+1 на к.п. број 2987 к.о. Кула Кула Гајић Драгана
71. 05-353-92/2019 од 23. 05. 2019. Доградња фекалне канализације на  7810, 9863/1, 5901/2, 104, 35/1 к.о. Кула
2 фаза 5906/2, 5905/1, 1075/1, 1078/3, 1010/13, 1008/1, 1007/1, 1094, 1095, 1004,
1003/1, 1097/1 И 1097/2 к.о. Кула
Кула Општина Кула
70. 05-353-91/2019 од 23.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   3676 к.о  Црвенка Црвенка Илчешин Бојана
69. 05-353-85/2019 од 23.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   4834 к.о  Црвенка Црвенка Ковачевић Божидар
68. 05-353-84/2019 од 23.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу са КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1264/2 к.о Црвенка  Црвенка Драгичевић Драгомир
67. 05-353-83/2019 од 23.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   391 к.о  Сивац Сивац Барац Соња
66. 05-353-88/2019 од 21.05.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну мрежу на к.п. број 2146/6 к.о. Кула Кула Станковић Драган
65. 05-353-81/2019 од 16.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1731/1 к.о  Сивац Сивац Крстајић Биљана
64. 05-353-80/2019 од 16.05.2019. Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   3726 к.о  Сивац Сивац Жујовић Милован
63. 05-353-87/2019 од 17.05.2019. Изградња воћарско виноградарске кућице на к.п. број 2502 к.о. Липар Липар Поповић Раде
62. 05-353-94/2019 од 14. 05. 2019. За реконструкцију и доградњу дела објекта породичног становања на КП број 1542/2 к.о. Сивац Сивац Даница Дадић
61. 05-353-76/2019 од 13.05.2019 Изградња стамбеног и помоћног објекта на к.п. број 961/2 к.о. Кула Кула Огњеновић Нада
60. 05-353-77/2019 од 09.05.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1500/9   к.о  Кула Кула Норберт Шашвари
59. 05-353-86/2019 од 09.05.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.   1826 к.о  Сивац Сивац Имре Ласло
58. 05-353-69/2019 од 07.05.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  МРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за објекат школе   на  к.п.  735  к.о  Сивац Сивац ОШ 20. Октобар
57.  05-353-90/2019 од 06.05.2019 Изградња   стамбеног  објекта    на  к.п. 3898/1   к.о  Кула Кула Николић Драган
56. 05-353-67/2019 од 30.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1831  к.о  Црвенка Црвенка Мартиновић Драго
55. 05-353-62/2019 од 25.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4287   к.о  Црвенка Црвенка Довијарски Ибоја
54. 05-353-66/2019 од 25.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 5371/1   к.о  Кула Кула Михић Саво
53.  05-353-70/2019 од 22.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  1999/2  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Хома Владимир
52. 05-353-61/2019 од 24.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3888  к.о  Црвенка Црвенка Балабан Ђина
51. 05-353-75/2019 од 24.04.2019 Изградња  4138/1   на  к.п.   к.о  Сивац Сивац ЗЗ Сивац
50. 05-353-82/2019 од 23.04.2019 Изградња инд.објекта за произв.обуће у три фазе    на  к.п. 9107/19    к.о  Кула Кула Еуроин доо
49. 05-353-68/2019 од 22.04.2019 Изградња складишта окова и шрафовске робе   на  к.п. 3257 и 3258   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Медић Слободанка
48. 05-353-58/2019 од 22.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  4003  к.о  Сивац Сивац Севкић Радован
47. 05-353-54/2019 од 19.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3244  к.о  Црвенка Црвенка Боснић Милица
46. 05-353-46/2019 од 19.04.2019 Изградња објекта за тов свиња капацитета 400 комада и силоса за храну    на  к.п.  8742/1  к.о  Кула Кула Шибалија Драган
45. 05-353-48/2019 од 18.04.2019 Изградња  силоса за житарице 2џ 200т и 1џ 25 т усипним кошем И др.     на  к.п. 3649   к.о  Сивац Сивац Слепчев Милутин
44. 05-353-55/2019 од 18.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  719/3  к.о  Липар Липар Каравезић Миливоје
43. 05-353-53/2019 од 17.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 266   к.о  Кула Кула Ивковић Стево
42. 05-353-56/2019 од 16.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.1913/16    к.о  Кула Кула Поповић Драгослав
41. 05-353-59/2019 од 16.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  3232  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Џуџар Јулијан
40. 05-353-52/2019 од 16.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1254/100   к.о  Кула Кула Шмит Михајло
39. 05-353-71/2019 од 12.04.2019 Изградња  виноградарске кучице   на  к.п.2502   к.о  Липар Липар Поповић Раде
38. 05-353-40/2019 од 09.04.2019 Надоградњу стамбеног дела објекта   на  к.п 3727/2   к.о  Кула Кула Којашевић Небојша
37.  05-353-45/2019 од 08.04.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградња унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 389/3  к.о  Крушчић Крушчић Кокот Душан
36. 05-353-41/2019 од 29.03.2019 Изградња  виноградарске кућице   на  к.п.7931/1   к.о  Кула Кула Дрпић Милинко
35. 05-353-36/2019 од 27.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2884   к.о  Сивац Сивац Дуловић Данка
34. 05-353-35/2019 од 26.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 8541/5   к.о  Сивац Сивац Ђачић Предраг
33. 05-353-37/2019 од 22.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1150/1    к.о  Кула Кула Алетић Славица
32. 05-353-30/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 670   к.о  Сивац Сивац Бикицки Бојана
31. 05-353-25/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 4178    к.о  Црвенка Црвенка Васић Жељко
30. 05-353-28/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.433     к.о  Сивац Сивац Дробњак Гордана
29. 05-353-32/2019 од 21.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 2285    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Сабадош Ксенија
28. 05-353-26/2019 од 20.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 3558     к.о  . Сивац Сивац Ждерић Татјана
27. 05-353-27/2019 од 20.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.  563/2   к.о  Кула Кула Дормошев Јован
26. 05-353-24/2019 од 19.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 34/2    к.о  Кула Кула Кондић Горан
25. 05-353-31/2019 од 19.03.2019 Изградња стамбено пословног објекта П+3    на  к.п.2800    к.о  Кула Кула Спирала инвест доо
24. 05-353-23/2019 од 18.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 1500/7   к.о  Кула Кула Цвијетић Обрад
23. 05-353-22/2019 од 08.03.2019 Изградња складишта окова а шрафовске робе    на  к.п. 7630 и 7631    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Comfort style doo
22. 05-353-29/2019 од 06.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п. 281    к.о  Сивац Сивац Ракетић Милена 
21. 05-353-21/2019 од 07.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.738     к.о  Руски Крстур Руски Крстур Кашаји Јанко
20. 05-353-18/2019 од 08.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат    на  к.п.1967/2     к.о  Кула Кула Ненадов Никола
19. 05-353-19/2019 од 05.03.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за пословни  објекат    на  к.п. 4116/2     к.о  Кула Кула Распоповић Миодраг
18. 05-353-17/2019 од 01.03.2019 Изградња стамбеног  објекта  П+0,    на  к.п.  4846   к.о  Црвенка Црвенка Ружичић Јован
17. 05-353202/2019 од 27.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 3204     к.о  Црвенка Црвенка Ријавец Јованка
16. 05-353-14/2019 од 26.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 1138/7     к.о  Кула Кула Шишарица Мирко
15. 05-353-12/2019 од 25.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п. 3129/1     к.о  Кула Кула Вукадиновић Милка
14. 05-353-11/2019 од 22.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1548    к.о  Сивац Сивац Делић Богдановић Софија
13. 05-353-9/2019 од 22.02.2019 Изградња система за наводњавање Сивац Север 2 фаза      на  к.п.   9901 И др.   к.о  Сивац Сивац Al Rawafed
12. 05-353-13/2019 од 14.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  2587    к.о  Сивац Сивац Новаковић Зорица
11. 05-353-16/2019 од 13.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  3586   к.о  Сивац Сивац Боснић Здравко
10. 05-353-8/2019 од 12.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  894    к.о  Руски Крстур Руски Крстур Еделински Михал
9. 05-353-7/2019 од 07.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1135/4    к.о  Црвенка Црвенка Лакић Милка
8. 05-353-6/2019 од 07.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1913/44    к.о  Кула Кула Кондић Миланко 
7. 05-353-2/2019 од 04.02.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени  објекат      на  к.п.  1913/23    к.о  Кула Кула Обрадов Милена
6. 05-353-5/2019 од 28.01.2019 Изградња  складишта сировина и готових производа металне индустрије      на  к.п.  8918/1     к.о  Кула Кула Терминг д.о.о. 
5. 05-353-290/2018 од 16.01.2019 Изградња  складишта окова и шрафовске робе      на  к.п.  3257 И 3258     к.о  Руски Крстур Руски Крстур Медић Слободанка
4. 05-353-289/2018 од 16.01.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат на к.п. 1868  к.о  Руски Крстур Руски Крстур Манастир монахиња безгрешне девице Марије
3. 05-353-288/2018 од 09.01.2019 Изградња прикључка на гасоводну мрежу  са  КМРС и уградњом унутрашње гасне инсталације за стамбени објекат        на  к.п. 3248      к.о  Кула Кула Јут Оливер
2. 05-353-283/2018 од 08.01.2019 Изградња сило ћелија 6 x 1700т и сушаром капацитета 20т/х       на  к.п.   9212   к.о  Сивац Сивац ЗЗ Агро МВ Сивац
1. 05-353-291/2018 од 03.01.2019 Изградња складишта окова и шрафовске робе       на  к.п.   7630   к.о  Руски Крстур Руски Крстур Comfort Style doo

 

Локацијски услови 2018 – 2015