Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2024. годину

 1. Влаховић Небојша од 17.05.2024.
 2. Сендерак Борис од 13.05.2024.
 3. Еделински доо од 09.05.2024.
 4. Радоњић Владимир од 24.04.2024.
 5. Сигма доо од 24.04.2024.
 6. Михајловић Душан и Хелена од 19.04.2024.
 7. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај од 16.04.2024.
 8. Дом за старе и пензионере од 22.03.2024.
 9. ЈП Србијагас од 22.03.2024.
 10. Дом за старе и пензионере од 22.03.2024.
 11. Телеком Србија од 11.03.2024.
 12. Таталовић Жељко од 27.02.2024.
 13. Медић Слободанка од 27.02.2024.
 14. АБФ Инвестмент од 26.02.2024.
 15. Родић Оксана од 23.02.2024.
 16. Виславски Игор од 08.02.2024.
 17. Jaffa фабрика бисквита од 30.01.2024.
 18. Николић Златослава и Колцих Александар од 26.01.2024.
 19. Општина Кула од 25.01.2024.
 20. Радовић Јанко од 23.01.2024.
 21. Перуничић Невена од 05.01.2024.

Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2023. годину

 1. Ћинћур Милица од 26.12.2023.
 2. Игњатов Далибор од 22.12.2023.
 3. Вујичић Алекса од 22.12.2023.
 4. Стојановић Данијела од 22.12.2023.
 5. Сабадош Ђура од 20.12.2023.
 6. Општина Кула од 13.12.2023.
 7. Ђукић Јован од 08.12.2023.
 8. Ковач Јанош од 22.11.2023.
 9. Боганч Атила од 07.11.2023.
 10. Полић Драган од 07.11.2023.
 11. Салак Јоаким Јулијан од 05.12.2023.
 12. Лиценбергер Душица од 29.11.2023.
 13. Кандић Небојша од 29.11.2023.
 14. Елетродистрибуција од 24.11.2023.
 15. Дукић Јован од 14.11.2023.
 16. Барац Радован од 10.11.2023.
 17. Јакшић Вукосава од 10.11.2023.
 18. Жежељ Миодраг од 10.11.2023.
 19. Кораћ Радисав од 10.11.2023.
 20. Кораћ Родољуб од 10.11.2023.
 21. Кљајевић Зоран од 10.11.2023.
 22. Калић Мирослав од 10.11.2023.
 23. Ковач Јанош од 09.11.2023.
 24. Гужвица Драган од 09.11.2023.
 25. Цветковић Живко од 09.11.2023.
 26. Ненадов Чедомир од 09.11.2023.
 27. Вучинић Станка од 09.11.2023.
 28. Ђерић Радивоје од 09.11.2023.
 29. Кецмановић Радмила од 08.11.2023.
 30. Вујичић Момчило од 08.11.2023.
 31. Тешовић Радован од 08.11.2023.
 32. Гајић Илона од 08.11.2023.
 33. Радуловић Ратко од 03.11.2023.
 34. Сабадош Звонимир од 02.11.2023.
 35. Пацек Арпад од 27.10.2023.
 36. Вуканац Славица од 26.10.2023.
 37. Николић Златослава и Колцих Александра од 25.10.2023.
 38. Телеком Србија од 23.10.2023.
 39. Кочиш Светлана и Кочиш-Бајић Љубица од 02.10.2023.
 40. Жито Трезор д о о од 27.09.2023.
 41. ЕПС Дистрибуција Србије од 27.09.2023.
 42. Шимун Гордана од 27.09.2023.
 43. Дринић Новак од 18.09.2023.
 44. Вујанић Анка од 01.09.2023.
 45. Поповић Маринко од 29.08.2023.
 46. Стојков Миле од 21.08.2023.
 47. Медић Слободанка од 18.08.2023.
 48. Jaffa фабрика бисквита од 11.08.2023.
 49. Сигма од 02.08.2023.
 50. ЈП Србијагас од 28.07.2023
 51. Електродистрибуција Србије од 26.07.2023
 52. ЈП Србијагас од 22.07.2023
 53. Општина Кула од 22.07.2023
 54. Жито-трезор од 23.06.2023
 55. Семан Александар од 25.07.2023
 56. Скиба Перица од 17.07.2023
 57. Тошић Даниел од 11.07.2023
 58. Нађ Хелена од 10.07.2023
 59. Јаффа фабрика бисквита од 07.07.2023
 60. Међеши Михајло од 07.07.2023
 61. Ракочевић Драгиша од 06.07.2023
 62. Јовановић Мара од 06.07.2023
 63. Јафа фабрика бисквита од 29.06.2023
 64. Електродистрибуција Србије од 26.06.2023
 65. Општина Кула од 22.06.2023
 66. ЈП Србијагас од 22.06.2023
 67. Општина Кула од 05.06.2023
 68. Влаховић Слободан од 06.06.2023
 69. Пашћик Михајло од 06.06.2023
 70. Агро МВ од 18.05.2023
 71. Дом здравља Кула од 18.05.2023
 72. Дом здравља Кула од 18.05.2023
 73. Симић Милован од 13.04.2023.
 74. Општина Кула од 07.04.2023.
 75. Лазић Милутин од 31.03.2023.
 76. Телеком Србија од 14.03.2023.
 77. Опалић Марко од 13.03.2023.
 78. Радмановић Немања и Џомба Радомир од 07.03.2023.
 79. Виславски Ђура од 07.03.2023.
 80. Деретић Марија од 01.03.2023.
 81. Миладиновић Зоран од 13.02.2023.
 82. Црвенка фабрика шећера од 13.02.2023.
 83. Мрдак Илија од 06.02.2023.
 84. Ивеља Зорица, Шаровић Божица и Реновчић Драгица од 12.01.2023.
 85. Киш Сенка од 12.01.2023.

Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2022. годину

 1. Ковачевић Бојана од 30.12.2022.
 2. Симић Милован од 23.12.2022.
 3. Егић Милан од 17.11.2022.
 4. Бојаџија Бојан од 16.11.2022.
 5. Пророковић Слободан од 04.11.2022.
 6. Сигма доо од 31.10.2022.
 7. ЈВП Воде Војводине од 25.10.2022.
 8. Јуркић Марина од 27.10.2022.
 9. Крупљанин Горан од 21.10.2022.
 10. Вуксан Жарко од 18.10.2022.
 11. Бралић Петар од 11.10.2022.
 12. Цвијовић Слободан од 07.10.2022.
 13. Ђуричковић Радмила од 05.10.2022.
 14. Кековић Андрија од 04.10.2022.
 15. Катона Јанко од 03.10.2022.
 16. АП Војводина од 26.09.2022.
 17. Општина Кула од 23.09.2022.
 18. Jaser Ashru Hassan од 22.09.2022.
 19. СимТим од 20.09.2022.
 20. Илин Саша од 12.09.2022.
 21. Јарамаз Ћировић Дијана од 09.09.2022.
 22. Николић Славица од 08.09.2022.
 23. ЈП Србијагас од 06.09.2022.
 24. СимТим од 05.09.2022.
 25. Класовити Валентина од 25.08.2022.
 26. Општина Кула од 19.08.2022.
 27. Шишарица Мира од 12.08.2022.
 28. Молнар Вера од 12.08.2022.
 29. Скиба Далиборка од 08.08.2022.
 30. Лазић Милован од 05.08.2022.
 31. Форте Лаурент од 01.08.2022.
 32. Бенко Стеван од 25.07.2022.
 33. Вујовић Бранислав и Весна од 25.07.2022.
 34. Сремац Никола од 12.07.2022.
 35. Потпара Валентина од 08.07.2022.
 36. Палачковић Мирко од 08.07.2022.
 37. Радујко Мара од 06.07.2022.
 38. Црванка фабрика шећера од 05.07.2022.
 39. Стамбена заједница Црвенка од 15.06.2022.
 40. Здјелар Марко од 13.06.2022.
 41. Радовић Милена од 10.06.2022.
 42. Здјелар Марко од 06.06.2022.
 43. Дедејић Предраг од 06.06.2022.
 44. Аврамовић Бранислав од 06.06.2022.
 45. Здјелар Марко од 26.05.2022.
 46. Национална скужба за запошљавање Крагујевац од 26.05.2022.
 47. Бенко Стеван од 23.05.2022.
 48. Бенко Стеван од 18.05.2022.
 49. Нађ Владислав од 13.05.2022.
 50. Пашо Јаким од 13.05.2022.
 51. Сопка Меланија од 12.05.2022.
 52. Национална служба за запошљавање од 12.05.2022.
 53. Губеринић Момчило од 10.05.2022.
 54. Црвенка фабрика шећера од 28.04.2022.
 55. Адамовић Јелена од 27.04.2022.
 56. Чачић Виолета од 28.04.2022.
 57. Драговић Александар од 27.04.2022.
 58. Мергим Брахај ПР производња хлеба и пецива од 21.04.2022.
 59. Општина Кула од 21.04.2022.
 60. Општина Кула од 20.04.2022.
 61. ЈП “Србијагас“ од 20.04.2022.
 62. Општина Кула од 20.04.2022.
 63. Новаковић Бранко од 20.04.2022.
 64. Кнежевић Снежана од 14.04.2022.
 65. Симовић Радован од 13.04.2022.
 66. ЈП “Србијагас“ од 11.04.2022.
 67. Новаковић Бранко од 11.04.2022.
 68. Мученски Михал од 07.04.2022.
 69. Општина Кула од 04.04.2022.
 70. Црвенка ФШ од 04.04.2022.
 71. Марковић Никола од 30.03.2022.
 72. Маријан Ђуро и Слађана од 30.03.2022.
 73. Билић Горан од 30.03.2022.
 74. Боднарчук Јосип од 28.03.2022.
 75. Вујовић Бранислав и Весна од 11.03.2022.
 76. Тодоровић Синиша и Перуничић Јевтa од 21.02.2022.
 77. Црвенка фабрика шећера од 09.02.2022.
 78. Коковић Вела од 22.03.2022.
 79. Ковачевић Радојка од 10.03.2022.
 80. Малацко Далибор од 04.03.2022.
 81. Еделински Етела од 25.02.2022.
 82. Вукелић Душан од 24.02.2022.
 83. Мергим Брахај од 23.02.2022.
 84. Тодоровић Синиша и Перуничић Јевтa од 21.02.2022.
 85. Ланчушки Душан од 10.02.2022.
 86. Бијелић Пера од 10.02.2022.
 87. Црнковић Вида од 08.02.2022.
 88. Павловић Славко од 02.02.2022.
 89. Драговић Велизар од 02.02.2022.
 90. Поповић Николина од 21.01.2022.
 91. Њаради Тихомир од 21.01.2022.
 92. Фекете Деса од 13.01.2022
 93. Станојевић Братислав од 12.01.2022
 94. Вергуљас Јасмина од 12.01.2022

Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2021. годину

 1. Петељ Стеван од 31.12.2021
 2. Тадић Раде од 28.12.2021.
 3. Лицембергер Оскар од 28.12.2021.
 4. Јагица Ђурђина од 27.12.2021.
 5. Лазић Никола од 23.12.2021.
 6. Лазић Никола од 23.12.2021.
 7. Српскa Православнa црквенеa општинa Кула од 21.12.2021.
 8. Гужвица Дарко од 21.12.2021.
 9. Стојановић Стојан од 13.12.2021.
 10. Вујић Миодраг од 13.12.2021.
 11. Чикош Јожеф од 10.12.2021
 12. Миличевић Бранислав од 08.12.2021
 13. Петковић Јелисавета од 08.12.2021
 14. Остојић Милосав од 07.12.2021
 15. Стојановић Стојан од 06.12.2021
 16. Маџарев Александар од 03.12.2021
 17. Грабеж Владимир од 01.12.2021
 18. Министарство финансија од 22.11.2021
 19. Вишнић Тошо од 30.11.2021
 20. Миличевић Бранислав од 30.11.2021
 21. Фабо Мелана од 26.11.2021
 22. Штефанко Александар и Андреја од 23.11.2021
 23. Шарац Љубомир од 22.11.2021
 24. Павичић Иван од 19.11.2021
 25. Ивановић Далибор од 18.11.2021
 26. Бјелан Мирослав од 18.11.2021
 27. Чизмар Доријан и Ванеса од 18.11.2021
 28. Петровић Никола од 08.11.2021
 29. Матић Душан од 05.11.2021
 30. Димитријевић Бранко од 01.11.2021
 31. Каралић Дејан од 29.10.2021
 32. Бајчета Милош од 25.10.2021
 33. Савић Радомир од 20.10.2021
 34. Грубор Душан од 19.10.2021
 35. Вукашиновић Драган од 14.10.2021.
 36. Ивезић Драган од 13.10.2021.
 37. Швељо Радомир од 07.10.2021.
 38. Обрадовић Мирко од 05.10.2021.
 39. Јокић Милан од 02.10.2021.
 40. Булатовић Радован од 01.10.2021.
 41. Трифуновић Милена од 01.10.2021.
 42. Вукашиновић Драган од 29.09.2021.
 43. Грубор Душан од27.09.2021.
 44. Поповић Миодраг од 22.09.2021.
 45. Ковачевић Стево од 17.09.2021.
 46. Чвокић Миле од 13.09.2021.
 47. Бојанић Миле од 13.09.2021.
 48. Ново плус од 27.08.2021.
 49. ОШ “20. октобар“ Сивац од 26.08.2021.
 50. Ново плус од 26.08.2021.
 51. Сопка Дејан од 25.08.2021.
 52. Џуџар Михал од 19.08.2021.
 53. Ракетић Марија од 16.08.2021.
 54. Пецник Аранка од 10.08.2021.
 55. Ћосовић Момчило од 02.07.2021.
 56. Анђелић Милан од 29.06.2021.
 57. Козак Иван од 29.06.2021.
 58. Нићетин Стефан и Растко од 25.06.2021
 59. СД Липар од 23.06.2021
 60. Општина Кула од 17.06.2021
 61. Јовановић Слободан и Јелисавка од 11.06.2021.
 62. Исаковић Мирјана 28.05.2021.
 63. Екстра – Ауто транспорт од 28.05.2021.
 64. Електродистрибуција Србије од 24.05.2021.
 65. ФШ Црвенка 24.05.2021.
 66. Јоаким Чизмар ПР од 21.05.2021.
 67. Galen Pharm од 20.05.2021.
 68. Екстра ауто транспорт од 19.05.2021.
 69. Крчмар Љубица од 13.05.2021.
 70. Предојевић Владимир од 12.05.2021.
 71. Десница Дејан од 27.04.2021.
 72. ФШ Црвенка од 14.04.2021
 73. Пејин Владимир од 08.04.2021.
 74. Удружење потомака и поштовалаца солунских добровољаца од 05.04.2021.
 75. ТГР Изглед ПР Јоаким Чизмар од 05.04.2021.
 76. Ново плус доо од 22.03.2021.
 77. Општина Кула од 17.03.2021.
 78. VIP Mobile од 05.03.2021
 79. Десница Дејан од 26.02.2021.
 80. Општина Кула од 19.02.2021.
 81. Десница Дејан од 19.02.2021.
 82. Шимун Гордана од 18.02.2021.
 83. Општина Кула од 08.02.2021.
 84. ФШ Црвенка од 28.01.2021.
 85. Општина Кула од 26.01.2021.
 86. Комазец Љиљана од 26.01.2021.
 87. Каназир Наташа од 20.01.2021.

 

Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2020. годину

 1. Стамески Мирче од 14.12.2020.
 2. Општина Кула од 02.12.2020.
 3. Арваји Александар и Светлана од 01.12.2020.
 4. Међеши Олена од 18.11.2020.
 5. ЕПС дистрибуција од 10.11.2020.
 6. Бобић Зорана од 04.11.2020.
 7. ЈП Србијагас од 30.10.2020.
 8. Општина Кула од 09.10.2020.
 9. Општина Кула од 02.10.2020.
 10. Молиментум доо од 29.09.2020.
 11. Општина Кула од 16.09.2020.
 12. Општина Кула од 16.09.2020.
 13. Општина Кула од 16.09.2020.
 14. Општина Кула од 11.09.2020.
 15. Ребић Богданка од 11.09.2020.
 16. Адамовић Душан од 27.08.2020.
 17. Ребић Богданка од 27.08.2020.
 18. Савковић Горан и Тања од 11.08.2020.
 19. Бодваи Наталија од 04.08.2020.
 20. VIP Mobile 28.07.2020.
 21. Поповић Николас од 17.07.2020.
 22. Савковић Горан и Тања од 10.07.2020.
 23. Цаковић Момчило од 06.07.2020.
 24. Медојевић Горан од 30.06.2020.
 25. ЗЗ Агро МВ од 24.06.2020.
 26. Савић Радомир од 25.06.2020.
 27. Десница Дејан од 25.06.2020.
 28. Бобић Јован од 19.06.2020.
 29. Спирала инвест доо од 15.04.2020.
 30. Салак Јоаким Јулијан од 10.04.2020.
 31. Молиментум доо од 08.04.2020.
 32. Рац Јасминка од 14.02.2020.
 33. ЈП Србијгас од 03.02.2020.
 34. Стојков Миле од 23.01.2020.
 35. ЈП Србијагас од 06.03.2020.
 36. Житомлинско предузећe “Жито медиа“ д.о.о. Кула од 03.02.2020.
 37. ЈП “Србијагас“ Нови Сад од 15.01.2020.
 38. Република Србија од 15.01.2020.
 39. Аутономна покрајина Војводина од 21.01.2020.
 40. “Жито медиа“ д.о.о. Кула од 23.01.2020.
 41. Општина Кула, Кула од 27.01.2020.

 

Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2019. годину

 1. Станковић Драган од 10.07.2019
 2. ЗЗ Сивац од 28.06.2019.
 3. ЕПС Дистрибуција од 28.06.2019.
 4. Поповић Раде од 11.06.2019
 5. Телеком Србија ад од 24.05.2019.
 6. ЈП “Србијагас“ Нови Сад од 17.06.2019.
 7. Земљорадничка задруга “ Сивац “ Сивац од 17.06.2019.
 8. Поповић Раде од 10.06.2019.
 9. Станковић Драган од 03.06.2019.
 10. Олабина Мариа од 03.06.2019.
 11. Жујовић Милован од 31.05.2019.
 12. “САТ-ТРАКТ“ д.о.о. Бачка Топола од 22.05.2019.
 13. “САТ-ТРАКТ“ д.о.о. Бачка Топола од 17.05.2019.
 14. Михић Саво од 16.05.2019.
 15. Copex d.o.o. од 07.05.2019. године
 16. Војводина д.о.о. од 08.05.2019.
 17. Марић Костадин од 15.05.2019.
 18. Довијарски Ибојa od 17.05.2019.
 19. Петровић Савичић Милка од 15.05.2019.
 20. ПД Војводина доо од 08.05.2019.
 21. Copex doo од 07.05.2019.
 22. Џуџар Јулијан од 08.05.2019.
 23. Влашкалић Велибор од 30.04.2019.
 24. Kimby co od 05.04.2019.
 25. Рипчин Иван од 02.04.2019.
 26. Шимун Гордана од 15.03.2019.
 27. Дрпић Милинко од 22.02.2019
 28. Салак Јоаким Јулијан од 01.02.2019.
 29. Петковић Марија од 08.01.2019.

Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2018. годину

 1. Сабо Златимир и Веселина од 31.12.2018.
 2. ЈП Србијагас од 13.12.2018.
 3. Шимун Гордана од 06.12.2018.
 4. Полетановић Зоран од 16.10.2018.
 5. ЈП Србијагас од 09.10.2018
 6. Сабо Златимир и Веселина од 08.10.2018.
 7. Општина Кула од 03.10.2018
 8. Мали аграр доо од 24.09.2018
 9. Милков Марко од 20.09.2018
 10. Карапетровић Миле од 20.09.2018
 11. Марковић Радојица од 05.09.2018
 12. СПЦ општина Сивац од 04.09.2018
 13. Дивић Славен од 28.08.2018
 14. Богић Маргита од 27.08.2018.
 15. Општина Кула од 16.08.2018
 16. Буила Данијела од 10.08.2018
 17. Бобић Урош од 19.07.2018
 18. Delhaize Serbia doo od 13.07.2018.
 19. ЕПС дистрибуција од 13.07.2018.
 20. Opština Kula od 10.07.2018.
 21. Juarbis d.o.o od 27.06.2018.
 22. Пешић Славко од 21.06.2018.
 23. Бобић Урош од 18.06.2018
 24. Бркић Иван од 13.06.2018.
 25. Гребер Ласло од 12.06.2018.
 26. Бајић Слађана из Куле 11. 06. 2018.
 27. Ласло Гребер од 05.06.2018.
 28. Играчки Здравко из Куле од 04.06.2018.
 29. Булатовић Миленко из Сивца од 30.05.2018.
 30. “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Сомбор од 28.05.2018.
 31. Петковић Савичић Милка од 24.05.2018
 32. Пореска управа филијала Нови Сад од 07.05.2018.
 33. Перишић Љубо од 17.04.2018.
 34. Општинска управа Кула од 04.04.2018.
 35. ЈП Србијагас из Новог Сада од 27.03.2018
 36. Општина Кула од 27.03.2018.
 37. ЈП Србијагас из Новог Сада од 19.03.2018
 38. Екстра ауто транспорт доо из Врбаса од 14.03.2018.
 39. ЈП Србијагас из Новог Сада од 01.03.2018
 40. Гребер Ласло из Куле од 27.02.2018.
 41. ОШ Никола Тесла из Липара од 14.02.2018.
 42. Фиорано доо од 08.02.2018.
 43. Фиорано доо од 08.02.2018.

Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2017. годину

 1. Виславски Вањо и Наташа од 26.12.2017
 2. Радивојевић Радивоје и Славица од 15.12.2017
 3. Д-Л Аграр доо од 13.12.2017
 4. Радуловић Новак од 06.12.2017.
 5. Јанковић Вида од 29.11.2017.
 6. АП Војводина од 21.11.2017.
 7. АП Војводина од 21.11.2017.
 8. Радуловић Новак од 17.11.2017.
 9. Пушкаш Ференц од 10 .11.2017.
 10. Општина Кула од 13.11.2017.
 11. Телеком Србија ад од 01.11.2017
 12. Мркић Милоња од 16.10.2017.
 13. Орос Михајло и Мишић Наталија од 25.09.2017
 14. Јанковић Вида од 25.09.2017.
 15. ЕПС Дистрибуција д.о.о. од 11.09.2017.
 16. Општина Кула од 11.09.2017.
 17. Пешић Славко од 25.08.2017
 18. Вујовић Југослав и синови доо од 25.08.2017
 19. Рајков Михајло од 23.08.2017
 20. ОШ Иса Бајић од 07.08.2017
 21. Сабадош Јоаким од 07.08.2017
 22. Рајков Михајло од 16.06.2017.
 23. Њаради Јанко од 04.05.2017.
 24. Катона Јанко од 28.04.2017.
 25. Орос Љубомир 03.04.2017.
 26. Будински Владимир од 31.03.2017
 27. Салак Јоаким од 31.03.2017
 28. Општина Кула од 29.03.2017
 29. Хома Велимир од 27.03.2017.
 30. Радмановић Мане од 15.03.2017
 31. Радмановић Мане од 09.03.2017
 32. Крпеж Мирослав од 23.02.2017
 33. Српска православна црква од 14.02.2017
 34. Фина Петaр од 06.02.2017
 35. Робне куће Београд од 27.01.2017.
 36. Калинић Ђорђе од 23.01.2017.

Закључци у поступку издавања решења по члану 145. за 2016. годину

 1. Шљивић Александар од 23.12.2016
 2. Урнауер Љубица од 02.12.2016
 3. Иванишевић Милан од 18.11.2016
 4. Општина Кула од 17.11.2016
 5. Општина Кула од 16.11.2016.
 6. Ал Раwафед од 09.11.2016
 7. Општина Кула од 08.11.2016.
 8. Међеши Михајло и Марија од 07.10.2016
 9. Санковић Дејан од 27.09.2016.
 10. Медић Слободанка од 21.09.2016.
 11. МЗ Сивац од 16.09.2016
 12. Мандић Марија од 12.09.2016
 13. Serbia Breadband Српске кабловске мреже од 07.09.2016
 14. Al Rawfed Србија од 31.08.2016
 15. Општина Кула од 30.08.2016 год.
 16. ЕПС Дистрибуција од 19.08.2016 год.
 17. ПТД Агрохома од 18.08.2016 год.
 18. СББ од 21.07.2016.
 19. Ева комерц доо од 21.07.2016.
 20. Општина Кула од 15.07.2016.
 21. Дунав осигурање од 06.07.2016.